Buorm - guide

Buormen er ikke en orm du trenger å bekymre deg for, den kan egentlig ikke skade mennesker på noen måte. Buormen har faktisk mer grunn til å frykte mennesker. Den ble tidligere sett på som mat, og er nå beskyttet i Europa for å unngå utrydding.

Buorm og huggorm er de vanligste ormene i Norge. En vanlig grunn til at du interesserer seg for buormen er at du vil vite om det er en ufarlig buorm du har støtt på eller om det er en giftig huggorm. Hvis du vet hva du skal se på, er det ikke spesielt vanskelig å se forskjell på buorm og huggorm.

 

Kort om buormen

Buorm (Natrix natrix) kalles også iblant for snok eller vannsnok – ofte finner du buormen i eller iallfall nær vann. Den er euroasisk, dvs. utbredt over Europa og Vest-Asia samt de nordligste delene av Afrika.

Buormen forekommer over hele landet. En buorm kan bli to meter lang, men som regel er den 80–140 cm, avhengig av alder og kjønn. 

Buormens hovedføde er andre amfibier, altså hovedsakelig frosker, men også av og til faktisk fisk eller små pattedyr.

Buormen klassifiseres som et amfibie-/krypdyr, og er fredet. Noen arter av buorm i verden er truet av utrydding, for eksempel gotlandssnoken, men ikke den vanlige buormen.

Buorm

Bilde: Buorm (Natrix natrix). © Stick AB

Slik kjenner du igjen en buorm

Som regel finner du buormen i nærheten av vann i sommerhalvåret, fordi det er nær vannløp de finner sin naturlige mat. Fra oktober og gjennom vinteren overvintrer buormen i dvale under bakken på frostfri dybde i hulrom.

En buorm er veldig skygg og flykter fort i kontakt med mennesker. Den kan faktisk også spille død hvis den vurderer at flukt ikke er mulig. Da legger den seg på ryggen og lar tungen henge ut.

Sammenlignet med huggorm har buormen et ganske lite og rundt hode. Den har en jevn kroppsform og runde pupiller (huggormens er vertikale). Buormen har en karakteristisk gul krage. Denne kragemarkeringen kan ytre seg som to gule eller hvite prikker bak hodet. 

Les mer om hvordan du ser forskjell på buorm og huggorm.

 

Slik blir du kvitt buorm

Buormen kan ikke skade mennesker. De har riktignok gift som lammer byttet sitt, men mangler huggtenner, noe som gjør at giften ikke kommer inn i mennesker selv om de skulle bli bitt.

Siden buormen er fredet og ikke utgjør en trussel for verken mennesker eller husdyr, anbefales ingen form for bekjemping.

Dessuten kan buormen drive bort huggorm (som du gjerne unngår i nærmiljøet). Dette er fordi de konkurrerer om samme mat.

 

Morsomme fakta om buorm          

  • Buormen kan spille død, dvs. at den legger seg på rygg og lar tunga henge ut av munnen.
  • Den kan avgi et illeluktende sekret fra duftkjertler rundt analåpningen når den blir skremt.
  • Buormen lever lenge, ofte opp til 28 års alder
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top