Kjøps- og leveransevilkår

Når du handler hos oss, får du ikke noen toll- eller deklarasjonsavgifter. Stick.no er en del av Stick AB (org.nr. 922 429 820).

Stick.no er opptatt av at alle våre kunder skal være fornøyde etter å ha handlet hos oss. Har du spørsmål om våre vilkår, kontakt gjerne vår kundeservice så kan vi hjelpe deg!

For ferskvarer/kjølevarer anvender vi spesielle vilkår. For produkter mot veggedyr anvendes også andre vilkår for å unngå spredning, se spesielle vilkår for veggedyr.

Leveransevilkår

Fraktkostnaden for en bestilling debiteres etter vekt i henhold til følgende tabell. Din faktiske fraktkostnad for hele kjøpet vil alltid vises i kassen før kjøp.

Vikt (g)Frakt (kr)Exempel
-25049MotRåtta® slagfelle (127 gram)
-50069Snigelbaren® fôringsstasjon 5-pakn. (301 gram)
-250089Victor® PestChaser® PRO (816 gram)
-10000149Mosquito Magnet® Pioneer (5001 gram)
-20000199Kompostbeholder Master Plus 375 l -15 °C (18 500 gram)

 

Vi sender bestillinger med Posten/Bring til Service Point. Normal leveringstid er cirka 2–5 arbeidsdager for varer som er på lager (lagerstatus fremgår i kassen), pluss 1-2 dager hvis du har landpostbud. Vi påtar oss ikke noe økonomisk ansvar for eventuelle forsinkelser som skyldes fraktselskapet.

Følgende er viktig å tenke på:

  • Du har ansvar for å sikre at de opplysningene du angir for levering og som kan brukes til varsling, er korrekte. Ved mislykket levering som avhenger av mangelfull informasjon fra kunden, tar vi en avgift på 300 kr eller hele ordreverdien (det beløpet som er lavest).
  • Oppdager du skader på pakken, skal du umiddelbart varsle om dette til postkontoret eller annen transportør og fylle ut en skademelding. Hent ikke ut en skadet pakke!
  • Oppdager du ikke skaden før du har åpnet pakken og skaden er av en slik art at den kan relateres til postens eller transportselskapets håndtering, skal du kontakte dem og fylle ut en skademelding.
  • Hvis en eventuell tvist med posten eller transportselskapet ikke kan løses, kontakt vår kundeservice slik at vi kan hjelpe deg.
  • Har du lagt inn en bestilling, men ikke hentet ut forsendelsen før den går i retur til oss – automatisk retur skjer vanligvis etter 14 dager – krever vi en avgift for uavhentet pakke på 300 kr eller hele ordreverdien (det beløpet som er lavest). Avgiften dekker våre kostnader for transport og håndtering av varene.

Angrerett/retur

Du har rett til å returnere bestilte, feilfrie varer uten å oppgi noen grunn for returen. Melding om dette skal gis så snart som mulig og senest innen 14 dager fra mottak av varen. Du betaler selv returfrakten når du velger å benytte angreretten. Hvis produktet er tatt i bruk eller ikke er i samme stand som ved kjøpet, forbeholder vi oss retten til å foreta et fradrag for verdiforringelse. Angreretten gjelder ikke for bedrifter. 

For å angre et kjøp er det viktig at du meddeler vår kundeservice før du sender varen tilbake, slik at vi kan hjelpe deg, gi deg korrekte returinstruksjoner samt er forberedte på å ta imot varen. Angi gjerne også ordrenummeret ditt når du kontakter oss, noe som bidrar til at henvendelsen kan avvikles raskere og forenkler prosessen. Her finner du angrerettsskjema

Håndteringstiden frem til en retur er kontrollert, registrert og refundert kan være inntil 14 dager fra pakken er levert til vårt lager.

Ved retur av produkter som er en del av en rabattert pakke eller multipakning, krediteres disse basert på at øvrige produkter beregnes til ordinær pris. Det vil si at pakkens rabatt bortfaller.

Kunden mottar et returbrev etter kontakt med kundeservice. Kostnaden belastes bestillingen med 100 kr (200 kr for vekt over 2 kg).

Reklamasjon

Det er alltid garanti på de produktene du kjøper (1 år). Hvis man kan påvise at det er en fabrikasjonsfeil på produktet, får man et nytt produkt eller feilen avhjelpes med f.eks. nye deler. Garantien gjelder derimot ikke ved slitasjeskader. Ved reklamasjon må du alltid varsle vår kundeservice for å starte reklamasjonssaken.

Vi kan dessverre ikke garantere at våre produkter alltid og med like godt resultat bekjemper skadedyr. Årsaken til dette er at omfanget av skadedyrangrepet, skadedyrenes tilgang til mat samt flere andre faktorer kan påvirke resultatet, noe som ligger utenfor vår kontroll. Vi kan dermed ikke erstatte varer som er tatt i bruk basert på f.eks.at en vare ikke oppleves å være effektiv og egnet til formålet.

Betaling

Se Klarnas vilkår. Vil også vises i kassen.

Tilbakebetaling

Ved reklamasjon eller et angret kjøp: som kunde skal du få tilbakebetalt innen 14 dager fra vi har mottatt varen eller avsluttet reklamasjonen. Du blir tilbakebetalt på samme måte som du betalte for varen gjennom Klarna.

Personopplysninger

Personopplysningene dine håndtertes i samsvar med gjeldende bestemmelser i personopplysningsloven. Vår integritetspolicy (ENG) beskriver mer inngående håndteringen av dine personlige opplysninger relatert til EUs personvernforordning – GDPR.

SMS-varsling

Mobiltelefonnummeret som du angir i kassen, kan bli brukt til SMS-varsling av leveranser eller øvrig kommunikasjon som gjelder din ordre.

Tvister

Eventuelle tvister løses i første rekke i samtale med vår kundeservice. Vi følger anbefalingene fra den svenske allmänna reklamationsnämnden, og henviser for øvrig til EU-kommisjonens verktøy for tvisteløsning på nett Nettbasert klageportal (ODR).

 


Spesielle vilkår for produkter for veggedyr

Veggedyr er skadedyr som er kostbart og vanskelig å sanere. Veggedyr kan spres med forsendelser som kommer tilbake til oss fra en kunde, til våre virksomhetslokaler eller i verste fall til andre kunder. Derfor kan vi ikke ta imot pakker med veggedyrprodukter som har vært hos sluttkunden, noe som påvirker vår mulighet til å ta imot returer samt hvordan vi håndterer reklamasjoner.

Spesielle vilkår omfatter følgende produkter mot veggedyr:

Disse vilkårene gjelder også samtlige øvrige produkter hvis kunden vet at vedkommende har et pågående veggedyrangrep i de lokalene som forsendelsen/pakken eller produkter håndteres.

Returer

Vi har ikke mulighet til å ta imot returer av nevnte produkter etter at de er hentet ut av kunden. Dette for at vi ikke vil risikere å spre veggedyr.

Reklamasjoner

Ved reklamasjon må du alltid varsle vår kundeservice for å starte reklamasjonssaken. Send ikke tilbake et produkt til oss for reklamasjon. Reklamasjonshåndtering for nevnte produkter skjer ved hjelp av bilder og øvrig kommunikasjon for å unngå risikoen for å spre veggedyr.

 


Spesielle vilkår for nematoder (kjølevare/ ferskvare)

Spesielle vilkår omfatter følgende nematode-produkter:

Leveringstid

Vi forsøker å levere så raskt som mulig. Varen skal være levert til kunden innen en uke. Vi sender oftest kun mandag, tirsdag og onsdag for at nematodene ikke skal være i postgangen over helgen og dermed miste dager av holdbarheten. Rundt helligdager, under svært varme perioder om sommeren eller ved streng kulde vinterstid, kan leveringstiden bli lengre da nematodene er levende organismer som ikke bør utsettes for temperaturer over +30 grader eller frysetemperatur.

Leveringsmåte

Vi sender bestillinger som postpakke/brev/varebrev. Fordi nematodene er kjølevare bør man unngå å bestille hvis det er svært varmt eller kaldt ute (>25 ℃ eller <2 ℃). Når varen er levert til kunden, er det kundens ansvar å sørge for at de ivaretas på best mulig måte. Stick.no erstatter ikke skader som har oppstått etter varsling av ankommet pakke eller levering. Kunden bør forvisse seg om at han/hun kan ta imot varen i tilknytning til leveransen, dvs. varsling eller postutdeling. Vi påtar oss ikke noe økonomisk ansvar for eventuelle forsinkelser som skyldes fraktselskapet.

Frakt

Alle våre nematode-produkter har fast fraktpris på 29 kroner, hvilket også fremgår i kassen ved kjøp.

Reklamasjon og returrett

Vi garanterer at de nematodene vi sender er i god stand, men vår garanti gjelder ikke resultatet av behandlingen med nematoder. Retur er ikke mulig da nematoder er ferskvare.

 

Copyright © 2024 Stick AB
To top