Kvitt® Plus vepseskum 600 ml

Bekjempning av vepsebol - 3 meters spray
Kvitt® Plus vepseskum 600 ml
kr 199
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Kvitt® Plus vepseskum till bekjempning av vepsebol. Kvitt vepseskum:

  • Utrydder vepsebolet 100%
  • Effektiv virkning
  • 3 meters spray

Slik fungerer skumsprayen

Kvitt Plus vepseskum er en håndholdt spray med en kraftig stråle til trygg behandling og utryddelse av vepsebol. Behandlede vepsebol blir ubeboelige, og vepsen inni bolet drepes.

Stopper vepseaktiviteten på få dager. Ødelagte bol kan trygt fjernes 1-2 uker etter behandlingen.

Slik gjør du​ - Bruksanvisning

Skumsprayen er et insektsmiddel i form av en overflatespray mot vepsebol til bruk i private hjem. En sprayboks på 600 ml er nok til å behandle 3-5 vepsebol. Boksen kan produsere en skumstråle på 3 til 6 meter. Du oppnår best resultat om du bruker produktet når det er ro i bolet, dvs. tidlig om morgenen eller sent på kvelden.

  1. Rett munnstykket mot bolet mens du står opptil 3 meter unna.
  2. Spray til bolet er helt dekket. For å sikre en effektiv behandling bør alle tilgjengelige områder av bolet dekkes fullstendig av skum.
  3. Etter påføringen forlater du bolet til aktiviteten stopper, vanligtvis etter24 timer. Hvis det fortsatt er aktivitet, sprayer du på nytt 48 timer etter første påføring.
  4. Kast restene av bolet på et egnet sted 1-2 uker etter behandlingen. Kontroller at all vepseaktivitet er stoppet.
  5. Hvis du behandler bol utendørs, må du sørge for å ha vinden i ryggen.

 


 Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarmning. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røykning forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for tempereaturer høyere enn 50°C / 122°C. Innhold / beholder leveres til mottak for farlig avfall.


Innhold: Prallethrin 0.1 w/w-%, 1R-trans phenothrin 0.1 w/w-%.

Volym: 500 ml. Holdbart i 2 år.

1 stk. Kvitt® Plus vepseskum 600 ml
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top