Sluggers sneglemiddel 1kg

Plantebeskyttelse mot snegler
Sluggers sneglemiddel 1kg
kr 129
Sluggers® sneglemiddel 1 kg Sluggers® Sneglemiddel 1kg
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Nyhet! Bekjempelsesmiddel mot snegler som er godkjent for økologisk dyrking i amatørhager.

  • Effektivt og enkelt å bruke.
  • Skånsomt for husdyr, meitemark, bier og nytteorganismer.
  • Pelletsform med regnbestandig sammensetning.

Slik fungerer Sluggers sneglemiddel

Sneglemiddelet virker tiltrekkende på alle snegler som forårsaker skader på planter. Sneglene foretrekker kornene framfor planter. Etter å ha spist av middelet slutter de helt å spise på grunn av at middelet fremkaller en metthetsfølelse. Sneglene trekker seg tilbake til sine gjemmesteder hvor de uvitende sulter seg i hjel.

Middelet er regnsikkert i 14 dager, hvilket betyr at bekjempelsesresultatet ikke forverres av regn og fuktig vær - tilfeller når snegler er spesielt aktive.

Oppbevares kjølig og tørt samt frostfritt i uåpnet originalpakning. Holdbarheten er 2 år ved korrekt lagring.

Tillatt for økologiske dyrkinger (Eco-cert sertifisert) og krever ikke noen utsettelsesperiode etter behandling. Basert på jernfosfat som forekommer naturlig i jord. Samme virkestoff som Neudorff Ferramol mot snegler 1 kg.

Slik bruker du Sluggers sneglemiddel 

  1. Fordel 3,8 g/m2 jevnt på bar jord, ikke i strenger eller hauger, rundt plantene som skal beskyttes, bruk vernehansker ved håndtering av middelet.
  2. Bruk produktet tidlig på kvelden eller tidlig om morgenen i mildt og fuktig vær, når sneglene er mest aktive. 
  3. Kornene bør holdes fuktige, spesielt på tørre steder hvis regn uteblir. Snegler tiltrekkes best av kornene hvis de er fuktige. Kornene er regnsikre i 14 dager. 
  4. Når agnet er spist, spre ut nytt. Gjenta behandlingen opptil 4 ganger per sesong, med minst 7 dagers intervall.

Viktig produktinformasjon: Bruk plantevernmidler og biocider forsiktig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Bekjempelsesmiddel klasse 3, reg. nr. 2023.28, autorisasjonsinnehaver Doff Portland Ltd., kun for bruk i amatørhager. Aktive ingredienser: Jern(III)fosfat 12,5 g/kg vandig (teknisk) [minst 9,79 g/kg vannfri jernfosfat].

Hvis det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Forurens ikke vann med produktet eller dens pakning. Må ikke brukes nærmere enn 3 meter fra overflatevann, som f.eks. innsjøer, bekker, vannførende grøfter og hagedammer.
Les merVis mindre

1 stk. Sluggers sneglemiddel pellets 1kg

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top