Nemaslug® nematoder 100 m2

Helt biologisk og langvarig bekjemping av mordersnegler og nettkjølsnegler

Ikke tilgjengelig 2020

Nemaslug nematoder mot mordersnegler (også kalt brunsnegler) er en enkel og giftfri bekjempingsmetode. Nematoder er mikroskopiske ormer som oppsøker og infiserer snegler. Fordeler med Nemaslug nematoder:

 • Effektivt, biologisk og giftfritt
 • Langvarig effekt mot mordersnegler og nettkjølsnegler
 • Kan brukes ved økologisk dyrking

Slik fungerer nematoder

Nemaslug® inneholder nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita, en mikroorganisme/orm som vannes ned i jorden der de aktivt oppsøker og dreper sneglene - effektivt, biologisk og giftfritt. Antallet nematoder i jorden minsker med tiden, man regner med at Nemaslug gir fullgod beskyttelse i ca. 6 uker for et område på 100 m2.

Nemaslug® er godkjent som biologisk bekjempingsmiddel av Naturvårdsverket i Sverige, er skånsomt mot planter og dyr, og kan til og med brukes ved økologisk dyrking.

 Noen tips

 1. Start behandlingen tidig (mars/april/mai) Dersom ungsneglene ikke rekker å legge eggene sine, får du maksimal effekt.
 2. Behandle først og fremst i fuktig vær, eller vanne før og etter.
 3. La døde infiserte snegler bli liggende, større snegler som ellers ikke smittes spiser da disse og blir smittet.
 4. Du trenger ikke å behandle hele hagen din, legg fokus på områdene med mest snegler.

Sesongbehandling

Best effekt med nematoder får man gjennom en 18 uker lang behandling som strekker seg over hele sesongen, med behandling i tre trinn (hver sjette uke).

 


 Spesielle kjøps- og leveringsbetingelser

Spesielle kjøpsbetingelser gjelder for dette produktet, da nematoder er levende organismer samt ferskvare og kjølevare. Se spesielle betingelser.

OBS! Nemaslug sendes alltid i separat forsendelse rett fra importøren

Slik gjør du

 1. Nemaslug® nematoder leveres i pulverform som du blander med vann i henhold til instruksjonen på forpakningen
 2. Vann områdene der du opplever størst problem med snegler (bruk med fordel en vannkanne med spreder)
 3. Nematodene går ned i jorden og virker i cirka 6 uker Ikke plukk bort døde/infiserte mordersnegler da de blir spist opp av andre mordersnegler, som i sin tur infiseres
 4. Ingen karenstid etter behandling, det er bare å skylle av og bruke hvis man behandler f.eks. krydder og grønnsaker 

 Spesiell oppbevaring og håndtering

 • Holdbarhet 1 til 2 uker for uåpnet forpakning som oppbevares i kjøleskap (5 °C).
 • Bruk hele pakken ved samme tilfellet, og innen den siste holdbarhetsdatoen som står på forpakningen. 
 • Sendes med spesiell transport på visse dager for å opprettholde kjølekjeden, og for å komme raskt frem til kunden.
 • Nematodene dør dersom de utsettes for uttørking (f.eks. direkte sollys eller temperaturer over 30 °C) eller minusgrader.
 • Vent med å bestille hvis det ser ut til å bli et langvarig høytrykk der du skal bruke nematodene.
 • Behandlingen kan starte så snart bakketemperaturen overstiger +5 º C. 
 • Nematodene trives i fuktig miljø, og er like effektive selv i regnfulle perioder. 

 Dette produktet er dessverre ikke i vår katalog for øyeblikket.

Til butikk hjemmeside »

Sitemap »
Copyright © 2024 Stick AB
To top