Svarthuvad snigel - bekjempelseguide

Svarthuvad snigel er så ny at et offisielt norsk navn ikke er fastslått. I 2019 ble de første observasjonene gjort av denne glupske sneglen i Sverige. På samme måte som mordersneglen, er svarthuvad-snigel en innvasiv art som ikke hører hjemme i vårt nordiske økosystem. 

 

Svarthuvad-snigel har sitt hjemsted på Krim og i Kaukasus, men ble observert i 2019 i Nord-Europa. At sneglen dessuten ble funnet i store antall, sladrer om at sneglen etablerte seg i Europa tidligere enn dette.

 

Kort om svarthuvad-snigel

Svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus) og nettkjølsnegl er de eneste feltsneglene som er å betrakte som skadedyr. Svarthuvad snigel er glupsk og formerer seg raskt – men den gjør ikke fullt like store skader som den spanske skogsneglen.

Snegler, og fremfor alt eggene deres, kommer med planter eller jordlass, og det er sannsynligvis slik den har kommet seg til Norge.

Svarthuvad snigel

Bilde: Svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus) © Stick AB

Slik gjenkjenner du svarthuvad snigel

Svarthuvad snigel tilhører feltsneglene, og er derfor en liten snegl – ca. 3–5 cm lang. Akkurat som andre feltsnegler er den litt grå og transparent, men kjennes lett igjen på det kullsvarte hodet (kullsvart nakke, hode og tentakler). 

Unge snegler er lysere i fargen og blir mørkere når de blir eldre og større.

Pustehullet sitter bak på høyre side av kappen, og sneglen mangler skall.

 

Skader som følge av svarthuvad snigel

Sneglen angriper planter, og kan derfor gjøre skade i avlinger og hage. Akkurat som mordersneglen spiser sneglen hageplanter og har evnen til å formere seg relativt raskt. Heldigvis er sneglen ikke like glupsk eller hurtigforøkende som mordersneglen.

 

Der finner du svarthuvad snigel

Naturlig forekommer først og fremst sneglen i Kaukasus, på Krim og i Tyrkia. Den har imidlertid de siste årene også fått feste i Ukraina, Belarus, Tyskland og Latvia, samt større områder i Russland. Nå sist har flere observasjoner også gjort i Nord-Europa.

I villmarken finner du den sneglen under steiner, i råtne trær eller undervegetasjon i fuktig skog.

Arten virker ikke som andre snegler overvintre i jorden, bare eggene klarer seg til neste vår. 

 

Slik slipper du svarthuvad snigel

Ettersom arten ennå er relativt uvanlig og ikke helt har fått feste i Norge, er det mulig å forebygge problemer med sneglen. Det du kan gjøre er å være svært nøye med planter som du introduserer i hagen. Se etter eggene. Hvis du kjøper ny jord, bør du også sjekke denne. 

Hvis du likevel får problemer med sneglen, gjelder det å handle raskt. Forhåpentligvis kan du hindre at sneglen får fotfeste hvis du umiddelbart bekjemper sneglene slik at de ikke rekker å legge egg. 

Følgende bekjemping anbefaler vi mot sneglen:

  1. Sneglemiddel: Giftige midler, for eksempel jernfosfat (ferramol), men som er ufarlige for andre dyr og naturen generelt.     

  2. Nematoder: Bekjemper sneglen helt biologisk. Mikroskopiske makk infiserer og dreper sneglene. Ufarlig for andre organismer, og 100 % økologisk.                     

  3. Annet: Det finnes en rekke relaterte produkter som kan forenkle enda mer, f.eks. sneglefeller eller sneglebarrierer som beskytter sneglemiddel mot andre dyr, samt snegleplukkere og elektriske snegleavliver slik at selve plukkingen og avlivingen blir enklere. Du kan også lage enkle feller, f.eks. ved å legge ut et stort blad, en bilmatte eller en gammel dørmatte. Snegler samler seg der, og det blir enklere å samle dem opp.                     

Du kan i mange tilfeller si at de samme bekjempingsmetodene som benyttes mot mordersnegler, også er virksomme mot svarthuvad snigel.


 Tips: Pass på å bekjempe når det er fuktig, da har du større sjanser for at flere snegler er fremme. 


Flere tiltak som kan gi innsatsen din enda større effekt:

Iblant kan kommuner behandler fellesområder dersom de grenser til din tomt, hvis du ber om det. Spesielt når det gjelder å forhindre en ny invasiv art som alle er interessert i å hindre at de sprer seg.

  1. Prøv å få naboene med på å kvitte dere med snegleproblemene gjennom en felles metode.

  2. Vær konsekvent med å plukke/samle snegler regelmessig tidlig på morgenen eller sent på kveld, noe som blir ekstra effektivt når det er fuktig etter regn og sneglene generelt er mer aktive. Det tar tid, men har en merkbar effekt dersom du konsekvent samler opp sneglene daglig i noen uker.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top