Spretthaler - bekjempelseguide

Det finnes to typer spretthaler: kulespretthaler og leddspretthaler. Den ene er god og hjelper plantene dine, mens den andre skader dem ved å spise av dem. Vi viser deg hvordan du skiller spretthalene fra hverandre, og hvordan du blir kvitt de som gjør skade på plantene dine.

Å finne spretthaler blant plantene er ikke uvanlig, og det er som regel ikke noe å bekymre seg for. Det er ganske enkelt å bli kvitt den typen som faktisk gjør skader, og du trenger ikke engang bruke noen sprøytemidler. 

 

Kort om spretthalen

Tilhører det som kalles urinsekter (Entognatha), og de fantes allerede for 400 millioner år siden. De finnes over hele verden, og i motsetning til de fleste andre insekter, finnes de også i Antarktis.

Av spretthalen (Collembola) finnes det opptil 9000 arter i verden, men bare ca. 400 av disse finnes i på våre breddegrader. Forskjellige arter av spretthaler trives på veldig forskjellige steder, f.eks. finnes noen på strender, andre i snødekket om vinteren, mens de fleste lever i vegetasjon og jordsmonn.

Spretthaler kan knapt anses som skadedyr siden de gjør temmelig liten skade på planter, om noen i det hele tatt.

 

Slik gjenkjenner du spretthalen

Det finnes to typer spretthaler: kulespretthale (Symphypleona) og leddspretthale (Arthropleona). Kulespretthalen har en hoppegaffel på bakdelen, mens leddspretthalen mangler denne. Med hoppegaffelen kan kulespretthalen gjøre store sprang når den føler seg truet.

Det er imidlertid vanskelig å se forskjell på artene, siden de er så små. I stedet kan du anta at spretthaler som lever oppe i markvegetasjonen er kulespretthaler, og de som lever rundt rotsystemet og lenger ned er leddspretthaler. Du kan anta at hvis du ser insektet på synlige deler av planten, så er det kulespretthale.

Kulespretthalen er litt kuleformet i kroppen, akkurat som navnet antyder. Leddspretthalen er mer avlang og sylindrisk form.

Spretthalen er vingeløs og vanligvis 1-4 mm lang, men kan bli opptil 6 mm. Til fargen er spretthalen hvit, lysegrå eller svakt gjennomsiktig som ungdyr.

Spetthalen

Bilde: Spretthale, kulespretthale (Dicyrtomina ornata). © Stick AB

Her finner du spretthalen

Spretthalen finner du i fuktig jord, både ute som inne i potteplanter. Kulespretthalen lever i synlige deler av planten, mens leddspretthalen lever under jorden rundt planterotsystemet.

Det er også vanlig at spretthalene dukker opp i store antall i terrarier der fuktige forhold er veldig gunstige.

 

Skader som spretthalen forårsaker på planter

Det er kun kulespretthalen (f.eks. Sminthurus viridis) som angriper levende planter, mens leddspretthalen lever av dødt organisk materiale og sopphyfer (sopptråder som angriper planterotsystemet). Så enkelt sagt skader den ene typen plantene, mens den andre hjelper til med å beskytte dem.

Kulespretthalen angriper først og fremst tynne røtter, men kan også angripe friske plantedeler samt spirende frø eller stiklinger. Størst skade gjør spretthaler i potteplanter innendørs hvis de har rukket å bli veldig mange. Så det er lurt å kvitte seg med dem så snart du har oppdaget dem.

OBS! Det bør nevnes at skadene som spretthalen gjør på planter sjelden er alvorlige og påvirker ikke plantens vekst eller helse.

 

Slik unngår du spretthaler

En effektiv måte å bli kvitt, eller iallfall redusere antallet spretthaler på, er å vanne dem ut. Dette gjør du enkelt med potteplanter ved å dyppe potta i en bøtte med vann. Spretthalene flyter opp til overflaten og kan fjernes. Gjør du dette gjentatte ganger over tid, trives ikke spretthalen og flytter videre.

Du kan også gjøre forutsetningene dårligere for spretthaler ved å redusere vanningen av planter. Da trives de ikke, og populasjonen reduseres eller forsvinner av seg selv uten ytterligere anstrengelser.

En annen måte å beskytte vekster mot spretthaler på, er å bruke limringer som effektivt fanger de som beveger seg opp langs plantens rot.

Noen anbefaler jorddekke (sannsynligvis fordi det vil innebære en viss fysisk barriere for spretthalen), men vi fraråder all slags jorddekke ettersom det hindrer fordamping og gjør at jorden blir fuktigere. Markdekningen gjør altså at spretthalen trives bedre, noe som selvfølgelig ikke er ønskelig.

 

Morsomme fakta om spretthaler

  • Noen spretthaler har ikke øyne, mens andre har 16.
  • Spretthalen har en hoppegaffel på baken som de bruker til å hoppe med. 
  • I jordsmonn kan det finnes 1000 individer per liter.
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top