Splintbille - bekjempelseguide

Splintbiller kalles ofte parkettbille – et navn som sladrer om den typen angrep og skader som splintbillen gjør. Parkettbille kan helt ødelegge parkettstaver, paneler og andre ting av eiketre. Heldigvis er splintbiller fortsatt uvanlig i Norge.

Splintbiller krever ganske spesielle forhold for å klare seg. Splintbillens larver trenger tørt, hardt og gjerne solopplyst tre fra løvtre for å klare seg. Eikesplintbillen, som forekommer naturlig i Norge, er til og med rødlistet som «sårbar» art.

 

Kort om splintbiller

Eikesplintbille (latin: Lyctus linearis) er splintbillen som finnes naturlig i Norge. Til å begynne med fantes eikesplintbillen bare i tropiske områder, men den har siden spredd seg og finnes nå i prinsippet over hele verden.

Splintbillen vi oftest får problemer med, er imidlertid ikke eikesplintbillen, men parkettbillen (latin: Lyctus brunneus). Parkettbillen finner du i tre innendørs, og de kan gjøre omfattende skade på eik, f.eks. på parkettstaver eller paneler.

Det finnes også en rekke andre arter splintbiller som angriper tropiske løvtreslag og bambus (som morsomt nok en type gress).

Splintbille

Bilde: Eikesplintbillen (Lyctus linearis) © Stick AB

Slik gjenkjenner du splintbillen

Splintbillen er 2,5–5 mm lang. Sammenlignet med lignende arter som kan forveksles, har splintbiller lange antenner (omtrent samme lengde som halsskjold og hode tilsammen) og en smal, avlang kropp. Halsskjoldet er også mye smalere enn kroppsdelen, som består av dekkvingene.

Splintbillenes larver er 4–6,5 mm lange, lyse melkehvite, avlange og litt lubne i formen.

 

Der finner du splintbillen

Det finnes splintbiller over hele landet, og splintbiller følger dessuten ofte med trevarer fra andre land.

Det er først og fremst i parkettgulv, tømmeroppbevaring og møbler som splintbiller finnes og påvirker mennesker ved å ødelegge treet.

Moderne trevirke/treproduksjon innebærer at virket tørkes raskt, noe som har ført til at problemer med splintbiller reduseres betydelig. Spesielt importert gods fra land med en produksjon som ikke holder samme høye standard kan være angrepet.

Tydelige tegn på angrep av splintbiller er de runde flyvehullene som splintbillene etterlater seg i treet. Tremel i form av fint pudder kan også finnes. Det kan imidlertid ta flere år før et angrep blir synlig på treet.

 

Skader i tre av splintbillen

Splintbillelarven lever i og av treet, av stivelsen som finnes i cellene i treet. Angrepet er skjult inne i treet, og først når larven har forpuppet seg, etterlater treet et sirkulært hull som sladrer om angrepet.  

Treet får omfattende skader. Innsiden forvandles til fin, pulveraktig masse, men også utsiden ødelegges med utgangshullene som blir igjen i treets overflate. Siden eiketre er en ganske dyr og attraktiv tresort, blir angrep på gulv og møbler også kostbare.

 

Angrep splintbille

Bilde: Tre angrepet av splintbillen – flyvehull av Lyctus brunneus. © Stick AB

 

Slik blir du kvitt splintbillen

Det er mulig å forebygge angrep av splintbiller ved å bruke trebeskyttelse. Treet behandles med flytende trebeskyttelse, noe som gir god beskyttelse mot de fleste typer treskadeinsekter over lang tid, opptil 20 år. 

Ved angrep av biller kan følgende bekjempelsesmetoder benyttes: 

  1. Oppvarming: Splintbiller tåler ikke en temperatur på 55 °C i mer enn to timer. Med varmebehandling eller for eksempel oppvarming i badstue/tørkerom blir du kvitt splintbillene. 
  2. Frysing: Splintbiller som angriper tropiske treslag tåler ikke temperaturer på 0°C i mer enn 12 timer. Eikesplintbiller krever lavere temperatur for å bekjempes, omtrent -18 °C i 12 timer for at de med sikkerhet ikke skal overleve.
  3. Gassbehandling: Profesjonelle skadedyrbekjempere kan benytte seg av giftgass som trenger inn i treet og bekjemper splintbillene. Det finnes også gassbehandlinger som er giftfrie, for eksempel at luften erstattes med annen atmosfæregass enn oksygen (f.eks. karbondioksid). 

Vær oppmerksom på at både frysing og oppvarming kan skade eventuell farge på treet. Dette skyldes at treet krymper/ekspanderer eller på luftfuktighet/kondens. Ved oppvarming bør luftfuktigheten kontrolleres for å redusere risikoen for skader.


 Tips: Ved både frysing og oppvarming må hele materialet nå den tiltenkte temperaturen. Det betyr at mer kompliserte og isolerende materialer må fryses/varmes lenger enn standardanbefalingen.


 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top