Snutebille - bekjempelseguide

Snutebillen kan gjøre skade på planter og kan bane vei for andre planteskadeinsekter som kan avslutte det snutebillen påbegynt og drepe planten helt. Ofte kan du se snutebillens gnagemerker på bladene, men det er på rotsystemet som er skjult under bakken at den største skaden skjer.

Snutebiller har skapt problemer for avlinger og hage i lang tid. Dessverre øker problemet, og flere arter av snutebillen begynner å dukke opp i Norge. Sannsynligvis er dette en konsekvens av økt handel med planter som gjør at tidligere regionale arter nå spres til nye steder.

 

Kort om snutebillene

Snutebillen er en billetype som tilhører familiene Otiorhynchus og Dodecastichus. Blant flere av artene består populasjonen kun av hunner. Disse kan gi mat til egg som ikke er befruktet, og kan dermed forplante seg som én enkelt hunn (delogenetisk). Konsekvensen er at det rekker med kun én snutebille for å lage helt ny populasjon bestående av tusenvis biller.

Generelt spres snutebillen med menneskelig aktivitet. Først og fremst gjennom internasjonal handel med planter og jord, og deretter lokalt mellom butikker og forbrukere, eller mellom forbrukere. Snutebillen kan ikke forflytte seg så langt for egen maskin, men er stort sett avhengig av mennesker for å havne i akkurat din hage og dine planter.

Snutebille

Bilde: Snutebille (Otiorhynchus ligustici) © Stick AB

Slik gjenkjenner du snutebillen

Snutebillen ser ut som andre biller, men med et kraftig avsmalnende hode og kraftige antenner. Snutebillen blir 4-12 mm avhengig av art og forutsetninger. Den er mattsvart i fargen.

Larvene lever i jorden der de lever av rotsystemet i planten. Snutebillelarver er ca. 10 mm lange, har en anelse bøyd kropp, mangler ben og har en melkeaktig gul farge med en brunaktig hoveddel.  

 

Skader som snutebillen forårsaker på planter

Det som er interessant med snutebillen er at den sjeldent spesialiserer seg på en spesifikk plante. Snarere er den opportunistisk ved at den angriper plantene som finnes der de ble født.

Noen snutebiller angriper imidlertid spesifikt urte- og vedartede hageplanter, mens andre foretrekker prydbusker, ofte syrin og liguster. Spesielt utsatte er vintergrønne hageplanter som rododendron, bergenior og beinvedplanter.

Skadene som oppstår på bladene dreper sjelden planten, snarere er det snutebillens larver og de skadene de påfører plantens rotsystem som gjør den største skaden. De totale skadene svekker planten og gjør den mer mottakelig for andre skadedyr, noe som i sin tur ofte dreper planten.

Planter i krukker har vanskeligere for å tåle et angrep av snutebillen. Dette er fordi potten begrenser rotsystemets muligheter til å kjempe imot ved å utvikle nye deler av rotsystemet. 

 


 Tips: Snutebillen etterlater tydelige gnagemerker på bladene rundt ytterkanten av løvet, såkalte bladkantegnaging.


 

Slik blir du kvitt snutebillen

Du kan gjøre mye forebyggende for å unngå problemer med snutebillen. Dette gjør du ved å: 

  1. kontroller plantene du får hjem
  2. spyle rotsystemet for å sikre at eventuelle larver ikke blir liggende

Denne typen plantekontroll hjelper deg også å unngå problemer med mordersnegler og flere andre planteskadeinsekter.

Et annet viktig forebyggende tiltak, er å gjøre det du kan for å styrke plantene dine slik at de har gode forutsetninger for å tåle begrenset angrep fra snutebillen og andre planteskadedyr.

Slik kan du fange eller bekjempe snutebillen:

  1. Feller kan hjelpe deg med å begrense problemer med snutebillen. For eksempel kan såkalte limringer eller limbånd på planteroten fange snutebillene når de søker seg til plantens blader for å spise.
  2. Du kan også fange de voksne snutebillen selv. Dette gjør du om natten når snutebillene er aktive og har søkt seg til plantens bladverk. Legg et laken under planten, og rist deretter plantens bladverk slik at snutebillene faller ned på lakenet.
  3. For å komme effektivt til både snutebillene, men fremfor alt larvene, kan biologisk bekjempingsmiddel brukes. Med det menes å behandle plantens jordsmonn med nematoder som er levende organismer som fjerner snutebillen. 

 

Morsomme fakta om snutebillen          

  • Noen arter av snutebillen består kun av hunner.
  • Disse formerer seg uten å befrukte eggene.
  • Snutebillens skader på blader er ikke den største skaden på planten, snarere er det snutebillelarvens skader på rotsystemet som er problemet.
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top