Mellus - bekjempelseguide

Mellus er vanskelige å oppdage i tide. Eggene er så små at de bare kan ses med lupe, og derfor er det vanskelig å oppdage starten på et angrep. Ofte har de rukket å formere seg og forårsaket stor skade. Kanskje en parasittveps kan hjelpe deg? 

 

I varme eller tropiske klimaer, og spesielt i drivhus, forårsaker mellus store problemer når det gjelder å beskytte planter og grønnsaker mot angrep. Disse angrepene kan gi store økonomiske tap over hele verden, flere hundre millioner dollar per år. Mindre hobbyavlinger er dessverre heller ikke forskånet fra mellusen. 

 

Kort om mellus

Mellus er et samlebegrep for flere typer insekter, flere av dem er ufarlige for plantene, men oftest refererer du til mellusen (Aleyrodidae), som er et skadedyr. 

Mellus har en livslengde på ca. 4 uker og legger egg hele tiden. En hunn kan legge 100–250 egg i løpet av sin levetid. Eggene klekkes etter 5–10 dager, noe som gjør at den raskt formerer seg, og på bare noen uker kan du ha et veldig stort angrep.

Mellus

Bilde: Mellus (Aleyrodidae). © Stick A

Slik ser mellus ut

Mellus er ca. 1–2 mm lange og har to vingepar som er dekket av et vokslag som minner om mel. Der av navnet mellus. 

Eggene er lyse når de legges, men går mer og mer mot de grå siden i takt med at det nærmer seg klekking. Eggene er så små at de bare kan ses med lupe. Når du tror at du ser egg, er det faktisk det siste nymfestadiet. Nymfene er lysegrå, nesten gjennomsiktige, og har en flat, oval form.

 

Der finner du mellus

Mellus foretrekker noen planter fremfor andre, bl.a. pelargoniaer, agurkplanter og tomatplanter, men kan også finnes på andre. 

Mellus angriper vanligvis de nye, øvre bladene, men ved at de setter seg på undersiden har de ofte rukket å spre seg lenger ned i planten før du oppdager dem. Ofte holder det seg til å begynne med i én og samme plante, men vil med tiden spre seg. Dette gjør at bare én plante kan være angrepet til tross for at mange andre planter står nær.


 Tips: Undersøk undersiden av bladene for å finne hvite mellus, siden det oftest er der de befinner seg.


Mellus kan overvintre i en vertsplante eller i jorden, enten som egg eller som puppe. De kan til og med overleve kulde. Ved riktig temperatur begynner de å formere seg igjen. Så hvis du har hatt et angrep i drivhuset ditt, er en skikkelig sanering viktig for ikke å få tilbake samme problem igjen neste sesong.

 

Mellus under lupe

Bilde: Mellus under lupe. © Stick AB 

 

Skader som følge av mellus

Fordi mellusen er så små, kan de lett gjøre stor skade før de blir oppdaget. I drivhus er mellusen en av de insektene som er vanskeligst å bekjempe. Siden de er så små, kan de lett komme seg gjennom de finmaskede sikkerhetsnettene som finnes. Mellusens naturlige fiende er for store til å passere gjennom nettet, noe som gjør det lettere for mellusen å overleve. 

Skaden skjer ved at de lager hull i bladene og suger i seg saften fra plantene samtidig som de utskiller et stoff som kalles honningdugg. Honningdugg er en sukkerrikt sekret som mange typer lus utskiller, og som legger seg som en hinne over bladene. Denne hinnen kan igjen forårsake soppangrep (sotduggsopp).

 

Slik ser skadene ut

Den klebrige honningduggen legger seg på bladene, spesielt på undersiden. I denne klebrige hinnen trives sotduggsopp. Ved angrep av sotdugg blir bladene dekket av en gråsvart, klebrig hinne. Denne hinnen hindrer planten i å vokse og trives. 

I noen tilfeller kan du også se små hull, prikker eller et lysere område på bladene der mellus har sugd ut plantesaften. 

 

Slik slipper du mellus

Det er mulig å forebygge og bli kvitt mellus på følgende måte: 

  1. Oppdag dem i tide! Fordi mellus sprer seg fort, gjelder det å være oppmerksom for å minimere angrepene. Risting av planter er en enkel måte å se om de har blitt angrepet på.
  2. Mekanisk bekjemping innebærer i sin enkleste form å kassere angrepne planter, men det er også mulig å plukke av og drepe voksne mellus og egg.
  3. Til prydplanter kan insektpinner brukes. Disse skal imidlertid IKKE brukes på spiselige planter. 
  4. Bekjempingsmiddel mot mellus kan brukes, og du bør da begynne øverst i planten med fokus på undersiden av bladene. Midler som inneholder rapsolje og pyretriner har effekt på mellus.
  5. Har du drivhus, kan parasittveps (Encarsia formosa) settes inn for å bekjempe mellus. Det beste er om du kan sette dem inn forebyggende og kontinuerlig.
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top