Lusfluer - bekjempelseguide

Lusflua kan være en plage for hester, men også for kyr og andre store pattedyr. Lusflua tiltrekkes av mennesker, men heldigvis biter de oss sjelden. Her får du mer informasjon om lusfluer og hvordan du kan beskytte storfe som plages. 

På lusfluas meny står eksotiske dyr, som aper og sebraer, men på våre breddegrader er det dessverre vanlige hester og kveg. Et angrep av et stort antall lusfluer kan tappe så mye som 1 dl blod om dagen! 

 

Kort om lusflua

Lusfluer er et blodsugende insekt som angriper kveg og hester. Lusfluer kan i perioder i sommermånedene være et stort problem som kan føre til både produksjonstap i melkeproduksjonen og sykdommer hos de rammede dyrene. 

Lusflua har bare én generasjon per år. Hunnene legger mellom 25 og 1000(!) egg. De forlater vertsdyret og legger eggene i gress og jordsmonn i nærheten av vannansamlinger. Lusfluer overvintrer deretter som larver og forpupper seg om våren. I slutten av juli kommer fullt utviklede lusfluer klare for en ny livssyklus.

Bare hunnene føder på blod, mens hannene i stedet spiser nektar, honningdugg og plantesaft. Lusfluer tiltrekkes hovedsakelig av mørke objekter i bevegelse, av karbondioksid og varme.

Lusflue

Bilde: Lusflue © Stick AB

Slik gjenkjenner du lusflua

Lusfluer er 10-30 mm lange og har en grå-svart samt beige-brun kropp. Ofte har de en beige-brun markering som går som seksjoner over kroppen og også på bena.

 

Skader som skyldes lusfluer

Lusfluer stikker ikke og suger blod på samme måte som f.eks. mygg. I stedet «skjærer» de med sine knivlignende munndeler opp et lite sår som de deretter tapper blodet fra. Dette gjør bittene temmelig smertefulle og øker risikoen for infeksjoner. 

Lusfluer er sta og fortsetter å bite byttet sitt til de enten klarer å finne blod eller at de blir drept. Dette gjør at lusfluer ofte gir opphav til flere bitt per individ, noe som naturligvis er både mer smertefullt og stressende for byttedyret.

Lusfluer kan spre ubehagelige sykdommer, som miltbrann, harepest, sovesyke (trypanosomiasis) og flere typer infeksjonssykdommer.

Lusfluer kan til og med påvirke hvor mye melk storfe produserer. Årsaken er at tilbakevendende angrep får dyrene til å stille seg mot hverandre i grupper for å få mer beskyttelse, noe som fører til at de beiter mindre.

 

Der finner du lusfluer

Først og fremst finner du lusfluer i nærheten av vannansamlinger og der husdyr holdes. De er mest aktive på dagtid, spesielt når det er vindstille og sola skinner. Beitemark med nærliggende skogmark gir lusflua ideelle forhold, ettersom skogen gir en vindbeskyttelse som i sin tur gjør det lettere for lusfluer å finne byttet.

 

Slik bekjemper du lusfluer

Mennesker blir generelt ikke angrepet av lusfluer, og hvis flua setter seg så biter den sjelden. Hvis du plages, fungerer heldekkende lyse klær og myggmiddel med DEET som regel godt.

For å beskytte hester og storfe, anbefales ballfeller for å fange lusfluer. Disse fungerer dessuten også mot klegg og andre bitende insekter.

Et annet alternativ for hester, er å bruke tepper/fluetepper som beskyttelse.

 

Morsomme fakta om lusflua                     

  • Lusfluer kan fly opptil 50 km
  • Når de fleste lusfluer angriper et dyr, kan dyret miste en desiliter blod per dag. 
  • Du kan være allergisk mot det antikoagulerende middelet som lusfluer utskiller når de spiser.
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top