Fleskebille - bekjempelseguide

I gamle dager kunne fleskebiller være et stort problem fordi de ga seg på kjøtt og fisk som ble oppbevart ubeskyttet. I dag, med kjøleskap og mer hygienisk oppbevaring av matvarer, er fleskebiller et mindre problem, men kan likevel dukke opp av og til. Her viser vi hvor fleskebiller kommer fra, og hvordan du enkelt kan bli kvitt dem.

 

Kort om fleskebiller

Fleskebiller er naturens renholdsarbeider. Mens fleskebiller lever på kjøtt og skinn, spiser pelsbillen pels og fjær. Sammen bryter de raskt ned et kadaver av smådyr og bringer biomassen tilbake til det naturlige kretsløpet. 

Fleskebiller, eller vanlig fleskeklannere (Dermestes lardarius) som den også kalles, er en slags bille. Lever av svinekjøtt som navnet tilsier, men også av andre typer kjøtt, fisk osv. som er rike på protein.

En hunn legger 100–150 egg om gangen, gjerne i nærheten av en matkilde. Disse klekkes og er utviklet til larver innen 12 dager. Levetiden til fleskebillen er kort, bare 40–50 dager.

Fleskebille

Bilde: Fleskebille (Dermestes lardarius). © Udo Schmidt, CC 2.0

Slik gjenkjenner du fleskebillen

Larver av fleskebiller blir lengre enn en fullvoksen fleskebille, ca. 15 mm. Larvene har tydelige seksjoner og er hårkledde. Til fargen er fleskebillelarver brunaktige med en lysere underside.

En fullvoksen fleskebille ser ut som en bille, og den er 7–9 mm lang. Fleskebillen er lett å kjenne igjen, fordi den har en tydelig lysere tegning midt på kroppen som løper som et grått eller beige belte. Tegningen inneholder 6–10 mørke/svarte uregelmessige punkter eller prikker. Ellers er kroppen mørk, svart eller brunsvart. 

 

Skader forårsaket av fleskebiller

Fleskebillen angriper først og fremst matvarer av animalsk opprinnelse, for eksempel pølser, kjøtt, fisk, ost og hunde-/kattemat, men kan også angripe skinn, fjær eller korn med høyt proteininnhold. 

Angrepne matvarer blir av sanitære årsaker ødelagt, og bør derfor kasseres. Hvis en vare bare er lett angrepet eller bare mistenkes å være angrepet, kan den reddes ved frysing eller oppvarming (se mer under).

 

Der finner du fleskebiller

Fleskebillen har sitt hjemsted i naturen, men kommer inn i boliger hvis det finnes riktige forutsetninger, dvs. hvis de finnes i nærmiljøet og får tilgang til mat i huset. Ofte kan du avgjøre et angrep fra ett av følgende:

 • Angrepne fuglereder som ligger nær boligen.
 • Kadaver fra smådyr, for eksempel mus som har dødd under gulv eller i vegger.
 • Dyrefôr i en åpen beholder eller som har stått lenge fremme.

Spesielt om våren og høsten kommer fleskebiller inn i boliger, spesielt i mai måned er risikoen størst. Du bør også være ekstra oppmerksom på om våren og sommeren når fleskebillene forpupper seg.

 

Slik bekjemper du fleskebillen

Rengjøring er viktig for å lykkes med å bli kvitt fleskebiller. Rengjøring omfatter delvis å (1) isolere og (2) håndtere næringsmidlene som kan være angrepet samt å (3) vaske flater rundt næringsmiddeloppbevaringen og sikre at ingen fleskebiller, larver eller egg er blitt liggende igjen.

Som regel er det også nødvendig med (4) bekjemping for å få bort fleskebillens egg, og for å bli kvitt fleskebillen raskere og sikrere.

Følgende sjekkliste gir en liste over nødvendige tiltak for å fjerne fleskebiller:

 1. Forberedende tiltak

 • Tøm matskap, hyller og skuffer helt og holdent for næringsmidler og kjøkkenredskap.
 • Plasser matvarer i plastbeholdere, eller på et sted som hindrer fleskebillen fra å spre seg under rengjøringen.

2. Håndtering av næringsmidler          

 • Se etter tegn på fleskebiller i matvarer 
 • Typiske varer som angripes, og som du skal være ekstra observant på (spesielt kjøtt, pølse, ost, fisk osv.) 
 • Plasser alle potensielt angrepne matvarer i godt lukkede plastposer     
 • Kast angrepne næringsmidler/varer
 • Behandle matvarer som muligvis er påvirket ved enten å (A) fryse disse i -18℃ i fire døgn, eller (B) varme dem opp til 55℃+ i 1–2 timer.

3. Generell rengjøring 

 • Vask kjøkkenredskaper (helst i oppvaskmaskinen på et varmt program)
 • Våttørk alle overflater i direkte tilknytning til angrepet, gjerne også gulv, benkeflater m.m.
 • Støvsug alle områder og fokuser spesielt på skjøter, sprekker og hulrom i skuffer og skap der fleskebillens egg ofte er gjemt. Frys og kast deretter støvsugerposen.
 • Prøv også å vaske, eller iallfall spraye med insektmiddel, under kjøkkeninnredning og komfyr.

(4). Bekjemping: Dette bør du overveie hvis du vil være sikker på å bli kvitt fleskebillen (eller når du har gjennomført rengjøringen, men ikke lykkes å bli kvitt problemet). Bekjempelse består først og fremst i å behandle overflater som er angrepet med insektmiddel.

Som et forebyggende tiltak for å unngå at problemer med fleskebiller kommer tilbake, er det lurt å finne ut hvor angrepet stammer fra. Ofte kan det være et nærliggende fuglerede, en død mus i en krypkjeller eller en åpen pakke hundemat.


 Visste du at: Merkelig nok er fleskebiller kannibaler som gjerne spiser de næringsrike larvene til andre fleskebiller.  


 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top