Boklus - bekjempelseguide

Akkurat som navnet antyder, kan boklus gi seg på bøker der de spiser lim som holder boken sammen. De gjør imidlertid ingen større skade, men kan være litt ubehagelige og forstyrrende når de kommer i mengder. Heldigvis finnes det enkle måter å holde boklusene ute i naturen på, der de trives best.  

Navnet boklus antyder at det dreier seg om en type lus, men det stemmer ikke. Boklus er faktisk en slags støvmidd. Det latinske navnet er Liposcelididae, «støvlus» på norsk. Insektfamilien støvlus inneholder ca. 200 arter over hele verden, hvorav rundt 50 finnes i Norge.

 

Kort om boklus

Fullvoksen boklus (eller støvlus som de også kalles) er 1-3 mm lang. Utseendemessig ligner boklus på andre typer lus, f.eks. hodelus eller veggedyr. Til fargen er boklusen lysegrå, lys gulaktig til lysebrun.

Det er en viss risiko å forveksle boklus med veggedyr på grunn av visse likheter i farge og form. Finner du ingen tegn eller spor som tyder på veggedyr, så dreier det seg sannsynligvis om den harmløse boklusen. Følgende ulikheter gjør det lett å skille mellom veggedyr og boklus: Veggedyr er omtrent dobbelt så store, og boklus har betydelig større antenner.

Boklus formerer seg raskt i varme og fuktige forhold. De kan legge hundrevis av egg, som deretter utvikles til fullvoksne i løpet av en måned. 

Boklus

Bilde: Boklus © Stick AB

Der finner du boklus

I naturen finner du boklus i skogen, som regel på stubber, falne trær eller i busker. Der finner boklus gode forhold i form av fukt, beskyttelse og mat. Bl.a. så livnærer boklus seg i naturen på sopp, alger, mugg og lav som finnes på trærnes bark.

Forhold med høy luftfuktighet og mat i form av for eksempel mugg kan føre til at boklus dukker opp i boliger, museer, lagerlokaler m.m. 

 

Skader som følge av boklus

Generelt gjør ikke boklus skade verken materielt, sanitært eller på mennesker. I store mengder kan de imidlertid ses på som forstyrrende.

Det hender også at boklus/støvlus forurenser matvarer, f.eks. mel og gryn. I slike tilfeller kan egg og avføring gjøre maten ubrukelig. Det bør tilføyes at boklus bare søker seg til disse matvarene hvis de inneholder mugg (noen ganger usynlig mikroskopisk sopp), og da skulle egentlig disse matvarene kasseres selv om du ikke har funnet boklus.

Først og fremst livnærer boklus seg på mugg, men de kan også, som skjeggkre, spise lim som binder bøker sammen. Det kan gi opphav til materielle skader, men rammer først og fremst bokmagasin, lager, museum og lignende innretninger.

 

Slik slipper du boklus

Ettersom boklus trenger høy luftfuktighet for å klare seg, kan du gjøre forutsetningene for dem dårligere gjennom god ventilasjon. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon med en luftfuktighet på >45 % om vinteren og en luftgjennomstrømning på minst 0,5 per time. Dette kan for eksempel oppnås med en automatisk vifte som aktiveres av økt luftfuktighet. 

En enkel måte å få ned antall boklus raskt i et rom på, er grundig rengjøring, men ikke våttørking da det bidrar til det fuktige miljøet som insektene setter pris på. Fokuser i stedet på å tørke av overflater, og støvsuge. I enkelte tilfeller kan du også komplettere med insektmiddel for behandling av utilgjengelige steder og et sikrere resultat.

Noen ganger kan boklus komme av at vegger i huset har dårlig isolasjon. En kald vegg som møter det varme innemiljøet kan skape de rette, fuktige omstendighetene for boklus. I slike tilfeller må isolasjon som fungerer som den skal, kontrolleres og utbedres.

 

Morsomt fakta om boklus               

  • Lager en tikkelyd når de slår bakkroppen mot gjenstander                     
  • Ligner på lus, derav navnet                     
  • Dukker ofte opp i nybygde hus før alle materialer rekker å tørke ut.
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top