Boakjølsnegle - guide

Boakjølsneglen, eller leopardsneglen som den også kalles, høres litt farlig ut og kanskje noe du helst vil slippe å få inn i hagen. Men det er faktisk motsatt. Boakjølsneglen gjør begrenset skade på avlinger og hage, men kan hjelpe deg i kampen mot mordersneglene. 

Ettersom boakjølsneglene først og fremst livnærer seg på dødt plantemateriale, gjør de som regel ingen større skade på avlinger eller hager. Snarere kan de hjelpe til i kampen mot andre skadegjørende snegler som mordersneglen, siden den spiser egget og også kan drepe små mordersneglene.

 

Kort om boakjølsneglen

Boakjølsneglen (Limax maximus), der det latinske navnet betyr «den største sneglen». Det stemmer imidlertid ikke helt, for boakjølsneglen er den nest største sneglen vi kan finne i Norden, etter svartkjølsneglen. 

Boakjølsnegler er ikke det samme som mordersnegler, Det er heller ingen kryssing med mordersneglen, men en helt egen art som har veldig lite til felles med mordersneglen. Som best kan du se boakjølsneglen som en fjern slektning til mordersneglen, siden de begge er kjølsnegler.

Boakjølsneglen stammer, i likhet med mordersneglen fra Sør-Europa, men har siden spredt seg til nordover til hele Europa.

Boakjølsneglen

Bilde: Boakjølsnegle (leopardsnegle), Limax maximus. © Stick AB


 Visste du: boakjølsnegler parer seg hengende i slimtråder fra planter eller trær? 


 

Slik gjenkjenner du boakjølsneglen

Fullvoksen strekker boakjølsneglens kroppslengde seg mellom 12 og hele 20 cm. Boakjølsneglen er slankere og med et mer avlangt utseende enn for eksempel skogsnegle og mordersnegle.

Som regel er boakjølsneglen ganske lett å kjenne igjen og skille fra andre snegler takket være distinkte mørke flekker og langsgående bånd mot en grå eller beige grunnfarge. Kjølen er ensfarget og har en lysere farge. Enkelte eksemplarer er ensfargede grå eller gråsvarte, og kan da forveksles med den svartkjølsneglen eller nettkjølsneglen.

Boakjølsneglen lever først og fremst av død plantematerie, og angriper sjelden levende planter. Sneglen hjelper faktisk til med å bryte ned planteavfall til muld/jord, den er altså et nyttedyr. Derfor trives sneglen også godt i f.eks. komposten, der den vanligvis blir funnet (men også på andre fuktige og beskyttede steder i hagen). 

Sneglen er generelt ikke aktiv om dagen, noe som gjør at du kanskje ikke alltid er klar over boakjølsneglen i hagen.

 

Bekjemp sneglene, men skåne boakjølsneglen

En utfordring hvis du vil redde boakjølsneglen for at de skal hjelpe til i kampen mot mordersnegler, er at mordersneglen har en betydelig raskere livssyklus. Mordersneglen blir kjønnsmoden allerede etter fire uker, mens boakjølsneglen tar to år! Det innebærer at mordersnegler som har etablert seg har en eksplosjonsartet forplantning, mens boakjølsneglen ikke har det.

Spørsmålet er derfor om boakjølsneglen egentlig har noen reell effekt på populasjonen av mordersnegler, og om det å redde boakjølsnegler er verdt det gitt at det begrenser bekjempingstiltakene dine. Svaret er dessverre at du har best effekt på mordersneglene ved bekjemping enn å redde og håpe på boakjølsneglen.

Men hvis du likevel av ulike årsaker vil redde boakjølsneglen og likevel bekjempe mordersnegler, så kan følgende hjelpe:

  • Lær deg å kjenne igjen boakjølsneglen, og skån dem når du er ute på mordersneglejakt.
  • Legg ut sneglemiddel, som ferramol, på regnfulle dager, men fjern deretter sneglemiddelet om natten. Mordersneglene er aktive om dagen når de er fuktige, mens boakjølsneglen vanligvis bare er ute om natten.
  • Unngå nematoder ettersom disse ikke gjør noen forskjell på de to snegletypene.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top