Bladlus - bekjempelseguide

Bladlus skader plantene dine ved å suge næringen ut av dem. Marihøna er bladlusens naturlige fiende, men bladlus har også alliert seg med maur, som beskytter og melker dem på honningdugg. Vi viser hvordan du kan unngå skader fra bladlus i avlinger og hage.  

Sannsynligvis er bladlus det vanligste planteskadeinsektet som de fleste en eller annen gang får problemer med. Heldigvis blir skadene vanligvis minimale hvis du oppdager bladlusene i tide. Dessuten finnes det mange gode og ganske enkle måter å bli kvitt bladlusene på.

 

Kort om bladlus

Bladlusens latinske navn er Aphidoidea, en såkalt overfamilie som inneholder ca. 560 arter. De fleste rovinsekter spiser bladlus, f.eks. marihøner, parasittveps, gallmygg og gulløylarver, så de utgjør en viktig del av næringskjeden. Samtidig kan bladlus være et stort problem når de angriper kultiverte planter både innendørs, i drivhus og utendørs.

 

Slik ser bladlus ut

Bladlus er små, bare 2–3 mm lange når de er fullt utvokst. Til fargen varierer de fra røde, svarte og grønne til hvite. Bladlus har ofte en flat og nesten pæreformet kropp.

Med det blotte øye er det vanskelig eller rett og slett umulig å se detaljene på bladlusen. De har lange frø samt to utvekster på bakkroppen som utskiller såkalt honningdugg. Flere arter har også en spiss avslutning bakerst på skjoldet.

Tips: Et tydelig tegn på at det er bladlus, er et hvitt skinn som bladlusene har etterlatt seg. Under et pågående angrep finner du tørt, hvitt skinn på blader og i jorden under planten.

Bladlus (aphidoidea)

Bilde: Bladlus © Stick AB

Der finner du bladlus

Bladlus foretrekker nye, spede skudd, og de sitter gjerne beskyttet på undersiden av bladene eller er godt innarbeidet i bladverket. Bladlus angriper planter både innendørs, utendørs og i drivhus.

Bladlus formerer seg raskt på en plante til den er overfylt. Hunnene føder ca. 50 unger i løpet av levetiden, noe som innebærer flere om dagen. Når det begynner å bli trangt om plassen, begynner bladlusen å utvikle vinger, og de flyr da videre til nye planter for å starte nye kolonier der.

Ofte kan angrep av bladlus gå veldig raskt. Plutselig kryr det av bladlus på planten, og det er ingen tvil om at planten er blitt angrepet. Spesielt tidlig om våren, når bladlusen våkner etter vinterdvalen, er de spesielt aktive og kan oppstå i mengder på den planten som har vært uheldig å være nærmest dvalestedet. 

Dessuten er plantene spesielt sårbare i skiftet mellom vinter-vår og høst-vinter, siden temperaturendringer påvirker plantens motstandskraft og angrepene blir som regel verre og mer skadelige.  

Bladlus på blad

Bilde: Bladlus angriper blad. © Stick AB

 

Skader som følge av bladlus

Bladlus tømmer planter for næring ved å suge direkte ut av løvet, som en mygg suger blod. Ofte klarer en frisk plante angrepet, men bladlusene kan påvirke plantens livsforutsetninger, for eksempel vekst, produksjon. Svake planter kan i verste fall dø av et angrep på feil tidspunkt.

Skadene som oppstår på planter etter bladlusens angrep, gjør dem dessuten mottakelige for angrep av mugg og de virus som bladlus ofte fører med seg.

For å gjøre det verre, er det noen arter bladlus som i tillegg bruker et enzym som får plantens blader til å rulle seg sammen. Det gir i sin tur fuktige og skyggefulle forhold som kan føre til soppangrep, for eksempel sotduggsopp.

 

Slik unngår du bladlus

Det viktigste er å holde øye med plantene dine regelmessig. Med tidlig inngrep klarer planter seg generelt helt uten skader fra bladlus. 

Du bør også gjøre det du kan for at plantene skal ha best mulig vekstforhold. Planter som trives har en naturlig motstandskraft og klarer seg derfor betydelig bedre hvis de blir angrepet av bladlus eller andre skadeinsekter. 

Du kan til en viss grad forebygge bladlusangrep ved å gjøre forholdene på plantene mindre attraktive for dem: Bladlus foretrekker en anelse tørre planter, slik at vanning av planter kan føre til at bladlusene ikke trives.

Følgende metoder kan du bruke for å bekjempe bladlus:

  • Bladlus kan fjernes mekanisk. Du kan f.eks. klemme bladlusen for hånd, hvis det bare er snakk om et fåtall. Er de flere til antallet (noe som oftest er tilfelle), kan du skylle plantene og spyle av bladlusene. Potteplanter kan du skylle under kranen, mens du kanskje må ta til hageslangen for å spyle av f.eks. frukttrær.
  • Planter som angripes kan behandles med såkalte nyttedyr. Dette er vanligvis rovinsekter eller nematoder, som biologisk og helt miljøvennlig angriper bladlusene.
  • Spraying med såpevann er et husmorknep som fungerer for mange. Spray alle delene av planten grundig med såpevann (oppskrift: 1 del såpe til 9 deler vann og en skvett t-sprit). Gjenta behandlingen tre ganger annenhver uke.
  • Hvis andre metoder ikke fungerer godt eller raskt nok, finnes det plantevernmidler for å bekjempe både bladlus og andre planteskadeinsekter.

Hvis du har store maurkolonier i nærheten, kan det bidra til problemer med bladlus. Dette er fordi maur har bladlus som kveg og melker dem på honningdugg, derfor beskytter bladlusene mot deres naturlige fiender. I disse tilfellene kan du få store og tilbakevendende problemer med bladlus. Da kan det være at det er maurene du bør bekjempe.

 

Morsomme fakta om bladlus    

  • Kan føde levende unger (akkurat som mennesker)
  • Hunnen kan føde uten å ha blitt befruktet
  • Ved mangel på mat så fødes bladlus med vinger for å kunne spre seg til nye steder med bedre forutsetninger
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top