Thermacell™ Refill 48h 4-pk.

Passer alle Thermacell™-modeller og gir beskyttelse i opp til 48 timer
Thermacell™ Refill 48h 4-pk.
kr 349
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Thermacell Refill 48h gir:

  • 48 timers myggbeskyttelse
  • Passer til alle Thermacell-modeller
  • Kvalitetsprodukt som er enkelt å bruke

Refillproduktet inneholder 4 stk. gasspatroner og 12 stk. myggmiddelmatter for beskyttelse i opp til 48 timer (4 timer per matte).

Produktinformasjon

(1) Matte med myggmiddel: Thermacell Mosquito Repellent MAT. 

Hver enkelte matte med myggmiddel rekker i opp til 4 timer. Fra begynnelsen av er matten helt blå, men blekner og blir til slutt hvit når den aktive ingrediensen er helt utsondret. Da er matten oppbrukt. Under bruk synes iblant damp, dette er helt normalt. Ikke utsett apparatet eller matter for regn.

Skadelig ved innånding. Svært giftig for vannlevende organismer med langtids- effekter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Innholdet leveres til godkjent avfallshåndteringsanlegg i samsvar med lokale, regionale eller nasjonale bestemmelser.

Bruksområde: Bekjempingsmiddel mot mygg. Kun for utendørs bruk. Må kun brukes i spesifisert apparat. All annen bruk er forbudt om ikke spesiell tillatelse finnes.

(2) Gasspatron: Thermacell Butane Cartridge. Inneholder: Flytende petroleumsgasser (LPG). Svært brannfarlig gass.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, gnister, åpen ild eller varme overflater. Røyking forbudt. Lekkende gass brenner: Ikke forsøk å slokke brannen dersom ikke lekkasjen kan stoppes på en enkel måte. Fjern alle tenkbare antenningskilder dersom det kan gjøres på en sikker måte. Oppbevares på et godt ventilert sted. Innholdet leveres til godkjent avfallshåndteringsanlegg i samsvar med lokale, regionale eller nasjonale bestemmelser. 

 Sikkerhet ved bruk: Les alltid nøye igjennom sikkerhetsforskriftene på forpakningen før bruk.

  • Matter med myggmiddel mot mygg, må ikke brukes der det er risiko for eksponering til vannmiljø.
  • Matter med myggmiddel skal kun brukes i spesifisert apparat. 
  • Thermacell Myggjager er kun til utendørsbruk. Må ikke brukes innendørs, i telt eller i andre lukkede rom. Bruk på andre måter enn hva som er angitt kan forårsake høye konsentrasjoner som kan virke irriterende, sørg da for frisk luft og hvile.
Refill Thermacell™ med 4 stk. gasspatroner og 12 stk. myggmiddelmatter for beskyttelse i opp til 48 timer
Anmeldelser
Fungerer veldig bra. Godt fornøyd
Good staff
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top