Refill 4-pk. Thermacell™ 48h

Passer alle Thermacell™-modeller og gir beskyttelse i opp til 48 timer
Refill 4-pk. Thermacell™ 48h
kr 269
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking
  • 48 timers myggbeskyttelse
  • Passer til alle Thermacell-modeller
  • Kvalitetsprodukt som er enkelt å bruke

Refillproduktet inneholder 4 stk. gasspatroner og 4 stk. myggmiddelmatter for beskyttelse i opp til 48 timer. Max Life betyr at hver matte varer i 12 timer i stedet for de vanlige 4 timene og dermed så lenge som gasspatronen. Er litt større enn standardmatteren og stikker ut på sidene, noe som gjør det lettere å skifte matte.

Produktinformasjon

(1) Matte med myggmiddel: Thermacell Mosquito Repellent MAT. Bekjempingsmiddel klasse 3, Reg.nr 4775. Inneholder: d-Alletrin 0,5 g.

Skadelig ved innånding. Svært giftig for vannlevende organismer med langtids- effekter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Innholdet leveres til godkjent avfallshåndteringsanlegg i samsvar med lokale, regionale eller nasjonale bestemmelser.

Bruksområde: Bekjempingsmiddel mot mygg. Kun for utendørs bruk. Må kun brukes i spesifisert apparat. All annen bruk er forbudt om ikke spesiell tillatelse finnes.

(2) Gasspatron: Thermacell Butane Cartridge. Inneholder: Flytende petroleumsgasser (LPG). Svært brannfarlig gass.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, gnister, åpen ild eller varme overflater. Røyking forbudt. Lekkende gass brenner: Ikke forsøk å slokke brannen dersom ikke lekkasjen kan stoppes på en enkel måte. Fjern alle tenkbare antenningskilder dersom det kan gjøres på en sikker måte. Oppbevares på et godt ventilert sted. Innholdet leveres til godkjent avfallshåndteringsanlegg i samsvar med lokale, regionale eller nasjonale bestemmelser. 

 Sikkerhet ved bruk: Les alltid nøye igjennom sikkerhetsforskriftene på forpakningen før bruk.

  • Matter med myggmiddel er et bekjempingsmiddel mot mygg, og må ikke brukes der det er risiko for eksponering til vannmiljø.
  • Matter med myggmiddel skal kun brukes i spesifisert apparat. Thermacell Myggjager er kun til utendørsbruk. Må ikke brukes innendørs, i telt eller i andre lukkede rom. Bruk på andre måter enn hva som er angitt kan forårsake høye konsentrasjoner som kan virke irriterende, sørg da for frisk luft og hvile.
  • Ved eventuell fortæring av matter, drikk vann eller melk og kontakt lege.
  • Ubrukte matter oppbevares svalt og tørt i lukkede forpakninger. Matter og brukte apparater betraktes som farlig avfall og skal leveres til godkjent avfallshåndteringsanlegg. Åpnet matteforpakning og brukte matter må ikke gjenbrukes.
  • Hver enkelte matte med myggmiddel rekker i opp til 4 timer. Fra begynnelsen av er matten helt blå, men blekner og blir til slutt hvit når den aktive ingrediensen er helt utsondret. Da er matten oppbrukt. Under bruk synes iblant damp, dette er helt normalt. Ikke utsett apparatet eller matter for regn.
  • Les bruksanvisningen på forpakningen før bruk av produktet.


Refill Thermacell™ med 4 stk. gasspatroner og 4 stk. myggmiddelmatter for beskyttelse i opp til 48 timer
Relaterte produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top