Goodnature A24 musefelle - Start kit

Giftfritt innen- og utendørssystem, auto-aktiverende
Goodnature A24 musefelle - Start kit
kr 1 269
Goodnature a24 starter kit Goodnature a24 i bruk Goodnature a24 rottefelle musefelle start kit
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Goodnature A24 er en mekanisk og automatisk karbondioksidfelle for bekjemping av både rotter og mus. Goodnature karbondioksidfelle muliggjør selvgående kontroll av mus og rotter som er:

  • Helt giftfritt og for langvarig utendørsbruk
  • Opp til 24 fangster per CO2-patron
  • Patentert selvaktiverende mekanisme

Slik fungerer det

A24-systemet er en nyskapende og miljøvennlig måte å holde rotter og mus unna parker, lagerrom, utendørsmiljøer rundt bygninger og tomter eller i kjeller, carport og loft. Produktet er utviklet for langvarig utendørsbruk.

Gnagerkontrollsystemet er først og fremst beregnet for profesjonelle brukere som bønder, kommuner og bygningseiere, men kan også brukes av privatpersoner som vil ha en langsiktig, giftfri og robust løsning på mus- og rotteproblem.

Karbondioksidfellen er lett å montere, og dreper deretter rotter enkelt og humant, opp til 24 ganger per bytte av CO2-patron. Etter at mekanismen er utløst og byttet er drept, så aktiverer fellen seg selv på nytt, klar for ny fangst. 

Goodnature illustration

I tillegg til fellen inneholder A24-systemet 2 stk. CO2-patroner.

Ønsker du å koble Goodnature A24 til internett, legg også til Smart Cap, som gjør at du kan følge fellen via en app i din smartphon.

Les mer om Goodnature A24.

Slik gjør du

  1. Monter karbondioksidfellen på et tre, husvegg eller annen fast formål i henhold til produktets bruksanvisning, 12 cm over bakken.
  2. Åtes ved å skru åtebeholderen i toppen av fellen.
  3. Påfør en liten mengde åte utenfor, men i nærheten av, fellen for å lokke rotter til fellen.
  4. Fellen aktiveres ved å sette inn CO2-patronen.
  5. Bytt ut forbruksmaterialet (CO2-patron og åte) når disse er oppbrukt.
  6. Rengjør fellen ved behov i henhold til bruksanvisningen. OBS! CO2-patronen skal alltid fjernes før fellen rengjøres. 

 Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk. Vær obs på at for at produktet skal kunne brukes innen EU, så kreves det av brukeren at fangstredskapet plasseres slik at det kun kan nås via en forlenget og beskyttende inngang (såkalt kunstig tunnel) som er beregnet til formålet, f.eks. av hønsenetting eller ferdige produkter: 

Denne konstruksjonen skal forhindre at mennesker og andre dyr skades. Les mer her (svensk)


Ved større innkjøp f.eks. eiendomsselskap, bønder eller profesjonelle skadedyrbekjempere - kontakt oss gjerne for å få et tilbud!

1 stk. A24 automatisk rottefelle, 1 stk. åtebeholder (eksklusiv åte), 2 stk. CO2-patroner, 1 stk. Guide for vellykket bruk"
Anmeldelser
Veldig bra

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top