Kvitt® mot maur vannemiddel 250ml

Egnet for bekjempning av vanskelig tilgjengelige maurtuer utendørs
Kvitt® mot maur vannemiddel 250ml
kr 228
Kjøp
Tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
.
Ikke tilgjengelig
Produktinfo
Dokumenter
Pakking

Kvitt til utvanning, 250 ml. bekjemper maur og maurtuer.

  • Produktet vannes enkelt ut over maurtuen
  • Praktisk for vanskelig tilgjengelige maurtuer i f.eks. steinlegninger
  • Langtidsvirkende

Slik fungerer det:

Produkt for utendørsbruk tilpasset langtidsvirkende bekjempelse av maurtuer. Spesielt egnet for bekjempning av vanskelig tilgjengelige maurtuer i for eksempel steinlegninger, altaner eller grusganger. Det vannløste maurmiddelet trenger ned i maurganger og maurtuer, noe som muliggjør bekjempelse på en effektiv måte.

Aktiv ingrediens: Deltametrin 7,5 g/liter. Sikkerhetsdatablad leveres på forespørsel.        

Slik gjør du

  1. Oppbevares utilgjengelig for barn 
  2. Les og følg bruksanvisningen på pakken
  3. Maurmiddelet blandes med vann og vannes ut over maurtuen
  4. For væske som blir til overs: Ikke tøm i avløpet, lever væske og beholderen til innsamlingsstedet for farlig avfall  

 Dosering: 100 ml rekker til 25 m2.        


 Viktig produktinformasjon: Svært giftig for vannlevende organismer, kan gi negative langtidsvirkninger i vannmiljøet. Følg bruksanvisningen for å unngå fare for mennesker og miljø. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares atskilt fra næringsmidler og dyrefôr. Ikke tøm i avløpet: Lever dette materialet og dets beholder til innsamlingssted for farlig avfall.


1 stk. Kvitt® mot maur vannemiddel 250ml
Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top