Veggedyr: Den ultimate guiden

Veggedyr veilede guide

Veggedyr er et stort problem i en rekke land. Dessverre har de etterhvert blitt vanligere også i Norge. De er vanskelige å bli kvitt, de fører både til kløende bitt, enormt stress og søvnproblemer som en naturlig følge. Vi viser deg hvordan du kan beskytte deg mot veggedyr, og hvordan en sanering utføres.

 

Innhold:

 1. Kort om veggedyr
 2. Bitt og skader fra veggedyr
 3. Slik ser veggedyr ut
 4. Slik sprer veggedyrene seg
 5. Slik vet du om du har veggedyr
 6. Praktiske reisetips
 7. Slik bekjempes veggedyr 
 8. Mer fakta om veggedyr

 

Kort om veggedyr

Veggedyr (også kalt veggdyr eller vegglus) er små parasittinsekter som faktisk ikke er lus, men en type tege. Den vanligste forekommende er Cimex lectularius, som livnærer seg av mennesket som vert og lever innendørs.

Veggedyr er nattaktive, og innebærer at de leter etter føde hos verten sin om natten, dvs. biter og drikker blod. Om dagen holder veggedyrene seg gjemt, og er vanskelige å finne. Som regel holder veggedyr til i nærheten av sengen i kroker og sprekker, men også i f.eks. elektronikk, gulvlister, nattbord, ja til og med i vegger.

Når veggedyr mangler føde kan de gå i dvale. Dermed kan de klare selv i lange perioder uten føde, ca. 3-18 måneder avhengig av andre forutsetninger. Dette gjør at vegglus er ytterst vanskelige å sulte ut.

 

Bitt og skader fra veggedyr

Veggedyr gjør ingen materielle skader utover at de kan flekke til sengeklær, og misfarge lister og annet med avføringen sin. Veggedyr er derimot opphav til omfattende psykiske, og iblant også fysiske, lidelser for den som rammes.

Veggedyr biter oss mennesker om natten når vi sover, bitt som i mange tilfeller kan gi opphav til kløe og iblant også allergiske reaksjoner. At veggedyr angriper oss om natten når vi ikke kan forsvare oss og befinner oss i sengens trygghet, forsterker ubehaget mange opplever. Åt veggedyr i tillegg er vanskelige å finne og kan ta lang tid å bli kvitt, gjør ikke saken bedre.

Selve bittet kan se temmelig ulikt ut på ulike individer. Bittene kan være vanskelige å skille fra andre insektbitt, som f.eks. myggbitt eller bremsbitt. Det som skiller veggedyrets bitt fra andre insektbitt er at de ofte havner på en rad, langs en blodåre eller rett og slett der veggedyret har vandret over huden. Det forekommer også at bittene havner i gruppe, som en klynge.

Det kan ta dager eller opp til en uke før bittene blir synlige, avhengig av hvor følsomt individet er og om man tidligere har blitt bitt og derfor reagerer raskere.

Veggedyr kan være smittebærende, men man har ikke funnet noen tilfeller der veggedyr har overført smitte til mennesker. Så heldigvis avgrenses ubehaget ved mer eller mindre kløende bitt, alvorlige sykdommer som HIV eller Hepatitt B trenger man ikke å være urolig for.

Bett vägglöss

Bilde: Bitt fra veggedyr

Slik ser veggedyr ut 

Veggedyret har en oval form og er vanligvis 4 til 5 mm lang, men kan bli opp til 10 mm. Kroppen er oval og flat, men kan bli rundere når den har spist blod. Veggedyr er nesten transparente, men får en brunlig farge når de er fylt med blod. Veggedyr ser nesten stripete ut, noe som kommer av striper med kroppsbehåring. Se bilder nedenfor hvis du gjenkjenner veggedyr.

Vägglus, Cimex lectularius

Bilde: Veggedyr, Cimex lectularius [© Louis-Marie Poissant, CC-BY-SA-3.0]

Bed bug feeding

Bilde: Veggedyr, nymfe spiser [Centers for Disease Control and Prevention, public domain]

Slik sprer veggedyrene seg

Den vanligste spredningen av veggedyr skjer ved at man tar dem med seg hjem fra ferien, som regel i vår- og sommermånedene. Veggedyrene tar seg inn i reisevesker og klær på f.eks. hotellrom, og starter rett og slett en ny koloni når de kommer hjem til deg. Dessverre er det nok med et eneste veggedyr for at det skal kunne forøke seg. Fra å ha fått hjem et befruktet hunkjønn, kan et nytt stort veggedyrangrep være igang etter bare et par måneder under gunstige forhold.

Brukte klær eller møbler er en annen måte veggedyrene kan spre seg på.

 

Slik vet du om du har veggedyr

Den beste er selvsagt om du kan finne et levende veggedyr. Veggedyr holder seg i nærheten av verten sin, som er oss mennesker. De spiser om natten, som betyr at det er i og rundt sengen du mest sannsynlig vil finne et veggedyr. Ved eksisterende veggedyrangrep som har blitt undersøkt, har man funnet hele 90 % av veggedyrene nettopp i sengen.

Så begynn med å undersøke sengen, i kroker, skjøter og sprekker, og deretter langs nærliggende lister, møbler og lignende. Det finnes også varselfeller som kan hjelpe deg å fange veggdyr, og på den måten få et sikkert svar om det er veggedyr eller ikke. Deretter kan du selv artsbestemme fangsten, eller sende den inn til en saneringekspert hvis du er usikker.

Selv om du ikke finner veggedyr, så finnes det en rekke tegn som kan hjelpe deg å få svar på om du har veggedyr:

 1. Bitt: Veggedyrets bitt ligner myggbitt på utseendet, og kan variere i størrelser fra stort til å ikke synes overhode hos visse. Mange merker ikke bittene, og får ikke engang synlige bitt som klør. Første gangen man blir bitt av veggedyr kan det ta 1 til 2 uker før man får en reaksjon.
 2. Avføring: Iblant synlig som små sorte flekker eller prikker, ofte på sengetøy eller ved sprekker og lister i nærheten av sengen.
 3. Blodflekker: Små blodflekker kan oppstå på f.eks. laken eller klær i nærheten av der veggedyrets har bitt.
 4. Skiftet hud: Et tydelig spor er om du finner død hud, som regel på stedene der veggedyrene oppholder seg - i nærheten av sengen.
 5. Lukt: Hvis det er en stor veggedyrkoloni som har etablert seg, kan man iblant kjenne en ubehagelig, karakteristisk og melaktig lukt.

Les også mer detaljert om hvordan veggedyr ser ut.

 

Praktiske reisetips

Det er som regel på reiser vi får med oss veggedyrene hjem, så da gjelder det å være ekstra oppmerksom. For å gjøre det enkelt for deg har vi listet opp tiltak du kan gjøre både før, under og etter reisen som en sjekkliste:

1. Før reisen

 • Pakk klær i plastposer i reisevesken, da kan ikke veggedyrene komme seg inn.
 • Ta med ekstra plastposer for både skittentøy og eventuelt nye klesinnkjøp på reisen.
 • Skaff deg en indikatorfelle for å raskt kunne påvise veggedyr på f.eks. hotellrommet.

2. På reisen 

 • Gjennomsøk bostedet etter spor av veggedyr. Hvis du finner spor, ta bilde og krev/sørg for å bytte rom eller bosted.
 • Ikke pakk opp kofferten for å spre klærne utover, du må leve med at vesken og plastposene er reisegarderoben din.
 • Sett aldri sko eller kofferter i nærheten av sengen eller gulvlister, heller høyt opp og så langt unna som mulig.
 • Bruk indikatorfellen. Hvis den fanger/indikerer veggedyr så bytt hotell, eller iallefall rom.

3. Etter reisen 

 • Vask alle tekstiler på minst 60 grader (har du vært veldig nøye med plastposene trenger du kanskje ikke å vaske ubrukte klær).
 • Det som ikke kan vaskes på 60 grader kan istedet fryses ned, som en tommelfingerregel skal disse fryses ned i 3 døgn på -18 grader for at veggdyrets alle stadier garantert skal dø.
 • Støvsug kofferten grundig og kast deretter støvsugerposen i en godt lukket plastpose. Er det mulig kan hele kofferten fryses i en fryseboks, men husk da på at det tar lang tid før hele kofferten oppnår -18 grader.

Les også praktiske råd for å forhindre veggedyr.

 

Slik bekjempes veggedyr

Trinn 1 - forebygg

Spesielt i risikomiljøer som hotell og flyktingboliger, eller hjemme hos personer som reiser mye til land med store veggedyrproblem, bør man være proaktiv i sine beskyttende tiltak. For denne typen miljø anbefaler vi bekjempingstapen Nattaro Safe® , som plasseres på sengerammen der den bekjemper eventuelle veggedyr før de rekker å etablere en koloni. Eller en fysisk klatrefelle mot veggdyr for sengeben eller møbler. 

Trinn 2 - identifisere 

Det gjelder å identifisere veggedyrproblemet så raskt som mulig, og deretter handle umiddelbart. Dette er det viktigste man selv kan gjøre, for å redusere risikoen for å rammes hardt. For å lykkes bør man delvis sørge for å undersøke om man har fått veggedyr ved den minste indikasjon (f.eks. avføring eller om noen i familien er bitt), alternativt gå et skritt lengre og ha en varselfelle hjemme eller med på reisen.

Med en varselfelle får du forhåpentligvis en advarsel i tid, som forenkler en eventuell sanering betydelig. I tillegg slipper du kanskje ubehaget av at du eller familiemedlemmer utsettes for det psykiske stresset det innebærer å bli bitt av veggedyr.

For hotell og personer som ofte reiser til områder med mye veggedyr, er risikoen stor for at veggedyrangrep en dag vil skje, for disse anbefales den forebyggende bekjempingstapen Nattaro Safe® som monteres direkte på sengerammen. 

Trinn 3 - sanere

Vi anbefaler alltid at sanering av veggdyr utføres av en fagmann, ettersom veggedyr er blant de vanskeligste skadesyrene å bli kvitt. Resultatet blir sjelden fullgodt uten profesjonelt utstyr og utdanning, og dermed risikerer problemet med veggedyr å bli større, spres eller iallefall bli mer langvarig enn nødvendig.

Et vanlig ledd i saneringen er at en streng kiselgur trekkes rundt senger. Man får deretter bli boende og sove i sengen, og være lokkemat for veggedyrene. Når veggedyrene passerer kiselguren ripes deres ytre skjelett (hudskjelett), noe som fører til at de på sikt tørker ut og dør.

Sanering innebærer ofte at du kan bli boende i huset, og sove i din egen seng som lokkemat for at veggedyrene skal komme i kontakt med bekjempingsmiddelet. Dette kan selvsagt være svært ubehagelig og stressende. For å redusere stresset, kan det være verdt å bruke bekjempingstape langs sengerammen på sengene i huset.


 OBS! Vi anbefaler alltid en profesjonell sanering hvis du har konstatert et angrep av veggedyr.


 

Mer fakta om veggedyr

Det finnes to typer veggedyr som livnærer seg på blod fra mennesker, nemlig tropisk og vanlig veggedyr. Den sistnevnte er den absolutt vanligste forekommende både i Norge og andre deler av verden med temperert klima. 

Det vanlige veggedyret trives best i temperert klima, men klarer å overleve i både varmt og svært kaldt klima. Når man sanerer veggedyr må man enten holde temperaturen ved 50 grader eller ved -18 grader, i flere dager avhengig av stedets forutsetninger, for at veggedyrene skal dø. Alternativt kan veggedyrene bekjempes med bekjempingsmiddel, eller mekanisk gjennom f.eks. kiselgur.

Veggedyr trekkes til sin vert mennesket via vår kroppsvarme og utåndingsluft. Dette skjer om natten når vi sover, og veggedyrene fornemmer da en endring i utåndingsluftens karbondioksidinnhold. Veggedyrets føde er mennesket blod, og de kan klare seg svært lenge uten føde, opp til 18 måneder under gunstige forhold.

Spredning av veggedyr skjer enten ved at veggedyret selv forflytter seg (de kan krype ca 30 meter), eller at de blir blindpassasjer med et menneske til et nytt sted. Et eneste veggedyr er nok til at å kunne starte en forøkelse på det nye stedet, og danne en ny koloni.

Veggedyrets formeringstakt avhenger mye av forholdene, først og fremst temperaturen. Som et eksempel kan veggedyrets livssyklus kun over bare 4 uker i en gunstig miljø, mens det i en ugunstig miljø kan ta fem ganger så lang tid. Generelt løper veggedyrets livssyklus over 50 til 60 dager, tiden fra egg til voksen parasitt, dette i normal romtemperatur på 22 °C.

Veggedyrets ulike stadier i livssyklusen er alle synlige for det blotte øyet. Fra egg til de gjennomsiktige nymfene som bare er 1 til 2 mm, til en fullvoksen hunn som er ca. 6 til 9 mm lang. Et voksent veggedyr som har spist er mørkebrunt eller rødlig i fargen, og har en konveks form som ligner en eplekjerne.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top