Gode tips til våndfeller

Sorkfeller

Hvis du har fått en enkelt vånd på besøk, kan det iblant være mulig å skremme den bort med duftmiddel, katt eller robotgressklipper. Dessverre hjelper det ikke hvis vånden allerede har klart å etablere revir. Da trengs våndfeller for å drive våndene på flukt. Vi viser hvordan du oppnår best resultat med våndfellene dine.       

 

Noen ting det kan være greit å vite om vånd før du setter i gang:

 • Vånden går ikke i dvale. Tvert imot er de mest aktive om vinteren når de kan arbeide uforstyrret under en beskyttende snødyne.
 • Vånden er som mest aktiv om natten. Gressklippere og annen menneskelig aktivitet i løpet av dagen forstyrrer derfor ikke vånd så mye som mange tror og håper.
 • Vånd blir ofte mer aktive når man begynner å bekjempe dem. Dette skyldes kanskje at våndene reagerer slik for å hevde seg og forsøke å opprettholde reviret.

 

Fem gode tips til våndfeller

Alle våndfellene har en spesifikk anvisning om hvordan produktet skal brukes, og som baseres på fellens unike konstruksjon. Følg instruksjonen nøye for å unngå skader – spesielt skuddfeller kan du skade deg hvis du gjør feil. 

Her har vi samlet det viktigste du bør tenke på og de beste generelle tipsene til hvordan du oppnår resultater med våndfeller:

 1. Høst og vinter er de beste tidene å bekjempe vånd på. Delvis fordi den generelle tilgangen til mat er mindre, noe som gjør at det er større sjanse for at vånden søker seg til åtet i fellene. Men også fordi våndene gjør mest skade under vinterhalvåret. Så tipset er å gjøre en fokusert innsats mot våndene sent på høsten for maksimal effekt.
 2. Bruk tilstrekkelig mange feller for å sette skikkelig trykk på våndpopulasjonen. For få feller kan innebære at våndene forplanter seg raskere enn du lykkes med å avlive dem. Resultatet blir da at populasjonen fortsetter å vokse, og våndproblemet fortsetter.
 3. Bruk riktig type åte: Selleri, potet eller gulrot kan fungere bra, men ellers finnes spesialtilpasset åte for vånd. Spesialåtet reduserer også risikoen for at det kontamineres med menneskelige duftspor.
 4. Kontroller fellene ofte, tøm dem og fyll på nytt åte når du har fått fangst. Helst skal dette gjøres to ganger daglig. Det gjør at du får mer ut av fellene ettersom alle feller er aktive i jakten på vånden.  
 5. Bruk hansker som er vasket i jord når du håndterer våndfeller. Vånd har en svært god luktesans og du risikerer at de ellers blir skremt bort av menneskelige duftspor.

 Tommelfingerregel: For en vanlig hustomt rekker ca. 10 våndfeller hvis du er aktiv og passer på at fellene hele tiden er ladet og "aktive". 


 

Slik finner du våndgangene

De fleste våndfeller bør plasseres direkte i en aktiv våndgang. Delen med åtet skal plassers loddrett i våndens ferdelsretning. Følgende trinn hjelper deg å lokalisere våndgangen på en enkel måte:

 • Begynn med å finne to inngangshull/våndhull (jordhauger) til våndgangen med 1–3 meters mellomrom. 
 • Bruk en skarp metallgjenstand som sonde (f.eks. armeringsjern). 
 • Sonder jorden mellom våndehullene der du mistenker at det finnes en gang. Hvis sonden, etter at den har kommet et stykke ned i jorden, synker lett, har du funnet gangen. 
 • Nå skal du forsøke å avgjøre hvilken retning våndgangen løper. Sonder videre i en sirkel rundt utgangshullet med en radius på 15 cm. Når du finner våndgangen på nytt med sonden, har du funnet en rett seksjon. 
 • Da er det på tide å lage ett hull og sette våndfellen i gangen. 

Det finnes også et hulltakingssett for våndfeller som inneholder sonderingsstav. Med det har du alt du trenger for enkel og riktig plassering av våndfeller.

Lokalisering våndgang

Illustrasjon: Lokalisering av våndgang (©Stick.no)

Tenk på:

Flytt feller som ikke lenger får fangst i løpet av noen dager. Enten er våndgangen som fellen er plassert i ikke aktiv lenger, og fellen gjør da mer nytte et annet sted, eller så er vånden på stedet allerede blitt bekjempet, og det er på tide å flytte fellen lenger ut i våndenes revir for å drive dem lenger bort fra stedet du forsøker å beskytte.

Selv om de fleste våndfeller settes ned i bakken, kan de likevel innebære en risiko for nysgjerrige barn, husdyr eller andre dyr som kan skade seg. Tenk på dette når du plasserer ut feller, og bruk ekstra beskyttelse for våndfellen hvis du mener at det er nødvendig.

Vånd kan spre sykdommer (for eksempel våndfeber) for dem som kommer i kontakt med dyret, spyttet, avføringen eller ved innånding av støv som har hatt slik kontakt. Så vær nøye med å bruke hansker og kvitte deg med byttet i f.eks. plastposer uten at du kommer i kontakt med det. Vånden er også svært følsom for menneskelige duftspor, så hansker hjelper også mot duftsporene dine på feller og åte.

Våndhull

Bilde: Våndhull i gressplen.

 


 Tips: Å vaske i jord innebærer at du rett og slett gnir ting inn i jorden. Dette er for å fjerne eller maskere menneskelige duftspor med dufter som vånden kjenner igjen. Du kan med fordel "vaske" både hansker, våndfelle og åte.


 

Vil du bli ekspert på vånd og hvordan man slipper dem? Da skal du lese vår omfattende våndguide.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top