Kan man bruke ultralyd mot mus?

Museskremmere ultralyd

Virker museskremmere med ultralyd for å skremme bort de små gnagerne, er det mange som spør. Vi går gjennom fakta, forskning og erfaringer fra forbrukere og profesjonelle bekjempere for å se hva som egentlig er sant eller falskt når det gjelder mus og ultralyd.

 

Vi har gjennomgått statlig forskning, produsentenes egne tester, uttalelser fra interesseorganisasjoner samt våre egne kunders erfaringer og hvordan profesjonelle skadedyrbekjempere jobber. Det har vi gjort for å få et så objektivt helhetsbilde som mulig og svar på spørsmålet: Er ultralyd noe man kan bruke for å skremmer bort mus?

Det enkle svaret er at ultralyd fungerer mot mus til en viss del, men bare en kort stund og i begrenset omfang. Dermed er vår anbefaling heller å satse på metoder som er dokumentert mer effektive, men like humane og miljøvennlige.

Les mer for få alle nyanser og standpunkter.

 

Forskningsresultater

Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), som nå er nedlagt, testet i 1976 en eldre versjon av dagens ultralydskremmere mot mus. Den store forskjellen i forhold til dagens modeller, var at det ikke fantes noen tilfeldig variasjons i styrken og frekvensen (noe som skulle gjøre dagens produkter mer effektive).

Man gjorde en test med to separate rom med mat som rottene kunne bevege seg fritt mellom. I det ene rommet satte man ut to ultralydskremmere (av typen Rat-i-cator). Tanken var å se om (1) rottene oppholdt seg mer i, og spiste mat, rommet uten ultralyd, og (2) om rottene unngikk ultralydsrommet selv om maten i det andre rommet ble fjernet, dvs. om ultralyden hadde så stort avvisende effekt at rottene heller valgte å sulte.

Testen viste at (1) rottene spiste betydelig mer mat i rommet uten ultralyd (men de unngikk ikke rommet med ultralyd helt), og (2) det viste seg at ultralyden ikke var så avskrekkende at rottene valgte å sulte istedenfor å spise maten i rommet med ultralyd.

Konklusjonen er at ultralyd har hatt en avskrekkende effekt, i hvert fall i løpet av den relativt korte tiden som testen foregikk (ca. 2 uker). Men effekten var ikke så stor, og helt klart ikke så sterk, at rottene holdt seg helt borte.

En undersøkelse av ‘Greaves & Rowe’ (1969), som inkluderte både rotter og mus, viste et lignende resultat for begge gnagerne.

 

Produsenters egne tester

Produsenten bar Silverline museskremmer, Miljöcenter AB i Sverige, utførte i 2013 sin egen vitenskapelige test. Selve testen er ikke veldokumentert, noe som betyr at det er umulig å objektivt granske og vurdere resultatene. Kort sagt så har man testet tre forskjellige områder med mus samt forskjellige typer ultralyd mot et kontrollområde uten ultralyd.

Testen konkluderer med at ultralydskremmerne skremmer bort mus. Testens varighet og spesifikt hvordan testen er utført, er ikke beskrevet og vi vil derfor ikke legge noen vekt ved påliteligheten av testresultatene. Døm selv etter Miljöcenters presentasjon av testen.

 

Villaägarnas Riksförbunds synspunkt

Villaägarnas Riksförbund i Sverige slang seg med i debatten i 2016 og frarådet bestemt fra bruken av elektriske lydskremmere som middel mot enhver type skadedyr. Grunnen til at de frarådet bruk av produktene, er for at de mener det er veldokumentert at ultralyd ikke fungerer. Dette er basert delvis på en metastudie som har gått igjennom en stor forskningsbase når det gjelder ultralyd samt på resultatene av forskeren Nicholas Aflittos resultater om dyrenes adferd.

Metastudien viser i mange tilfeller at ultralyd ikke fungere mot kakerlakker, forskjellige andre innsekter og fugler. Men forskningen viste at mot rotter og mus hadde ultralyden en effekt, (se Greaves & Rowe, 1969). Men dette fremgikk ikke så tydelig av Villaägarnas Riksförbunds påfølgende artikler/debattinnlegg hvor alle typer skremmere, mot alle typer skadedyr, kategorisk nærmest ble kaldt for rene lurendreierier.

Resonnementet om dyras adferd, støttet av Nicholas Aflittos forskning, gikk ut på at ultralyd ikke er et biologisk relevant stimuli, dvs. ikke en lyd som mus har lært seg å frykte eller unngå (som f.eks. med lyden av rovfugler). Derfor kan ultralyd ikke skremme mus og andre skadedyr.

Resonnementet er forankret i fakta, men spørsmålet er om det er relevant for hvordan ultralydskremmere fungerer. Ultralyd skremmer ikke musa på flykt, men gir heller en form for ubehag som gjør at de heller velger andre plasser. På samme måte som enkelte kjøpesenter bruker høyfrekvent lyd for å holde ungdommer borte og ikke «henger» på enkelte plasser (ungdommer hører et bredere lydspekter og forstyrres av denne lyden, i motsetning til en voksen). Ultralyden virker forstyrrende og skaper et ubehag mer enn at det skremmer musa, så argumentet om at det ikke er et biologisk relevant stimuli, er irrelevant i denne sammenhengen.

 

Forbrukeres erfaringer med ultralyd

Mange av kundene våre opplever at ultralyd fungerer. Når det blir kaldt ute og man plutselig har fått problemer med mus, har man tatt i bruk ultralyd med resultatet at musa forsvinner. Det skal allikevel påpekes av forbrukernes opplevelser og erfaringer ikke er vitenskapelige tester og at det kan finnes helt andre forklaringer til hvorfor et produkt oppleves som at det fungerer eller ikke fungerer. Musa kan forsvinne igjen av helt andre naturlige grunner, f.eks. at det har funnet mat en annen plass som oppleves mindre risikofylt og derfor flyttet ut igjen.

En del kunder har også erfart at museskremmer fungerer en kortere periode, fra noen få uker til noen måneder. Deretter virker det som at musa har vendt seg til lyden og trosser ubehaget fordi behovet for mat er større.

Det finnes også andre grunner til hvorfor mange vil bruke ultralyd til tross for at de er usikre på hvor effektivt det er. De vanligste argumentene er at ultralyd er en enkel løsning, miljøvennlig og skånsomt for å bli av med musa.

At ultralydskremmere er bra med tanke på miljøet, stemmer til en viss del – i hvert fall om man sammenligner med f.eks. musegift. Men musegifta har blitt utfaset og erstattet av ulike typer elektriske eller mekaniske musefeller, og sammenlignet med disse er ultralyd ikke et mer miljøvennlig alternativ.

Ultralyd som skremmer bort skadedyr uten at dyra tar skade, er definitivt en snill og human måte å bli kvitt dem på. Men med tanke på usikkerheten rundt hvor effektivt ultralyd er, så bør man overveie andre metoder for å slippe mus på. For eksempel kan feller for fangst av levende mus kan være er godt alternativ. Da får man en dokumentert og effektiv metode for å kvitte seg med musa på samtidig som dyra ikke tar skade eller blir drept.

 

Profesjonelle skadedyrbekjempere

Hvis det finnes en effektiv og kostnadseffektiv måte å bli kvitt mus på, så vil profesjonelle skadedyrbekjempere bruke den i en eller annen grad. Det finnes også alltid en bedrift med en miljøprofil som velger bort kostnadseffektive løsninger, som musegift, for at de er negative for dyr og natur. I stedet velger man å bruke de mest kostnadseffektive og mest miljøvennlige løsningene. Av skadedyrbekjempere i Sverige og noen internasjonale som vi har spurt, er det ingen som bruker museskremmere med ultralyd.

Det behøver ikke bety at ultralyd ikke har noen effekt, men det er en tydelig indikasjon på at ultralyd ikke er tilstrekkelig effektivt på lang sikt, heller ikke kostnadseffektivt.

 

Konklusjon – fungerer ultralyd eller ikke?

Her følger en sammenstilling av det vi har kommet frem til i vår gjennomgang av forskning, produsenttester, forbrukererfaringer og generelle meninger om ultralydskremmere mot mus:

  • Det finnes støtte for at ultralyd faktisk skremmer/avviser mus
  • Ultralyd skremmer ikke musa helt – effekten er begrenset (i motsetning til f.eks. feller)
  • Ultralyd kan fungere i kortere perioder som dager, uker eller måneder
  • Ultralyd er ikke mer miljøvennlig en andre moderne metoder   
  • Ultralyd er nødvendigvis ikke «snillere» mot mus enn andre metoder
  • Profesjonelle bekjempere bruker ikke ultralyd, noe som indikerer at metoden ikke er tilstrekkelig bra eller kostnadseffektiv nok

Legg merke til at vi kun har fokusert på mus i denne gjennomgangen og ikke på bruken i forhold til andre skadedyr.

 

Anbefaling: Skal kan bruke ultralyd eller ikke?

Det er med viss skepsis at vi fortsetter å selge museskremmere selv om effekten ikke kan garanteres. Grunnen til at vi fortsetter å selge dem, er at ultralyd faktisk kan fungere i periode og kanskje nok til at det kan bidra til at musa finner andre steder å være når det er kaldt ute – og det kan jo faktisk være en kort periode.

Men med tanke på at det ikke finnes noen støtte for at ultralyd gir en fullstendig eller varende beskyttelse mot skadedyr, anbefaler vi sterk at kundene heller satser på andre miljøvennlige alternativer med dokumentert effekt.

Hvis du ønsker å bruke ultralyd, anbefaler vi at du kombinerer dette med en annen løsning for å få en bedre effekt og faktisk stopper musa når de vender seg til lyden eller blir så sultne at de trosse den. Noen enkle musefeller kan være et billig og bra komplement. Feller som dreper musa i kombinasjon med ultralyd, kan skape et større ubehag og frykt slik at musa holder seg borte i lenger tid.

Les mer om musebekjempning eller vår omfattende guide om mus.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top