Tetting av hus mot mus

Tetting av hus mot mus

En helt tett bygning gjør at du slipper problemer med mus helt og holdent. Dessverre er ikke engang det nybygde moderne huset tett nok til å holde mus ute. Vi går gjennom hvordan du kan tette huset med nye, smarte materialer og dermed holde musa ute der de hører hjemme.

 

Innhold

 1. Fordeler ved tetting
 2. Vanlige steder som trenger tetting
 3. Sjekkliste ved tetting av hus
 4. Eksempel på tetting mot mus
 5. Rett materiale for tetting mot mus

 

Du har sikkert hørt at mus kan komme seg inn gjennom så små passasjer som 5–7 mm i diameter. Det gjør dessverre at musa har fri adgang til mange hus, og søker seg gjerne inn i huset når det begynner å bli kaldt eller når naturens matlager begynner å gå tomt. Du kan imidlertid stenge musene ute med grundig tetting av en eiendom, og trenger da ikke å bekymre deg for musebekjempelse i overskuelig tid. 

Hvis du er usikker på hvor musa kommer seg inn i huset, bør du begynne med å undersøke spor etter mus. F.eks. kan sporingspulver hjelpe deg med å se nøyaktig hvordan musa beveger seg i eller rundt bygningen. 

Her gjennomgår vi fordelene med å musetette huset, hvor du bør kontrollere at huset er tettet og hvordan du tetter hvis du finner sprekker.

 

Fordeler med tetting

Den største fordelen med å fjerne museproblemer, er at du får en permanent løsning på problemet. Å tette huset mot mus og andre gnagere er:

 • Miljøvennlig (sammenlignet med f.eks. musegift eller forbruksartikler)
 • Kostnadseffektiv (gitt at det koster mye å bekjempe mus over tid)
 • Skånsomt mot mus (siden du slipper å fange eller drepe dem)

Lykkes du godt med tettingen, kan mus innendørs være en saga blott! 

 

Vanlige steder som trenger tetting

Her er de vanligste konstruksjonsmessige åpningene som mus bruker for å komme seg inn i hus:

 1. Sprekker rundt vinduer, dører og karmer 
 2. Ventiler og åpninger rundt ventilpassasjer
 3. Sprekker og åpninger rundt grunnmur
 4. Hull rundt gjennomføringer til strøm og avløp 
 5. Sprekker og gliper rundt tak, luftspalter ved tak, takfot mm.
 6. Sprekker mellom fasadekledning og lekter, fasadehjørner mm.
 7. Hull i grunnmur eller under verandaer mm. I eldre hus på grunnmur kan gulvlaget også være utett, iblant er disse lettere å utbedre enn å tette hele fundamentet.

Se gjerne artikkelen vår der vi gjennomgår og viser hvordan man tetter takfotens luftspalte på et hus.

 

Sjekkliste for tetting av hus

Med følgende arbeidsprosess og sjekkliste kan du lykkes med å tette huset ditt mot mus:

 1. Gå igjennom husets alle deler metodisk (se Vanlige steder som må tettes). Identifiser hulrom ≥ 5 mm. 
 2. Husk at materialet kan svelle/krympe i ulike deler av sesongen. Tre som ikke har noen sprekker en varm sommer kan krympe og etterlate sprekker når det blir kaldt og fuktig.
 3. Husk at ventiler har en funksjon å slippe gjennom luft. Bruk tettingsmateriale som er egnet for formålet. For eksempel gnagerbeskyttelsesnett som slipper gjennom luft. Luftspalter, særlig i yttervegger, slipper også gjennom en viss strømning, og her kan materialer som gnagerbeskyttelse være egnet.
 4. Planlegg arbeidet og anskaffe den typen tetting som passer best for de ulike områdene du har identifisert. For eksempel er det enklest å tette et lite hull med en spesiell fugemasse mot mus, mens det for en større flate blir mer effektivt med gnagerbeskyttelsesnett.
 5. Tett alt som kan gi et mellomrom på mer enn 5 mm i diameter. 
 6. Kontroller etter et år at tettingene er intakte.

Generelt hjelper tetting mot mus også mot rotter. Du bør imidlertid iverksette ekstratiltak rundt avløp, hvis det er rotter du vil unngå. For eksempel må du sørge for at rør er hele, fjerne gamle rørskjøter, gulvsluk og annet som ikke er i bruk. Sørg også for at gulvsluker er hele med fungerende vannlås og helst beskyttelsesgitter. Hvis gulvslukene påvirkes av rotter, finnes det spesielle gulvsluk som er rottesikre.

 

Eksempel på tetting mot mus

Hvilken type tettingsmateriale som passer best, avhenger av hva du skal tette, omkringliggende materialer, hvor stor åpningen er og hvilke monteringsmuligheter som finnes. For eksempel:

For …

produkt som passer …

Åpning ved takfot

musebørste og/eller gnagerbeskyttelsesull

Gjennomføring for strømkabler  

tettingsmiddel eller gnagerbeskyttelsesull

Åpninger ytterpanel/lekter

musebørste

Gjennomføringer for VVS

tettingsmiddel eller gnagerbeskyttelsesull

Ventilasjonsutgang

gnagerbeskyttelsesnett, sveiset

Åpninger under terrassen

gnagerbeskyttelsesnett

Åpninger i grunnmur

gnagerbeskyttelsesnett

 

Merk at mange byggematerialer ikke er sikre mot angrep fra mus og rotter til tross for at de slutter tett. Visse materialer som f.eks. isolasjon (f.eks. glassfiber) er til og med attraktive som bomateriale for mus å bygge med! Og visste du at rotter kan gnage seg gjennom sement med glass i? Gnagere er, som navnet antyder, flinke til nettopp å gnage, og de kan ta seg igjennom mange materialer, til tross for at det ikke finnes noen direkte åpning. 

Tips: I tillegg til å velge gnagersikre materialer bør du unngå skjøter som gjør at gnagerne får grep om noe å begynne å gnage på. 

 

Rett materiale for tetting mot mus

For sikrere tetting anbefales materialer som er ment for å stoppe gnagere, for eksempel: 

 • Tettingsmiddel: Fungerer slik at bare utsiden tørker. Kjernen tørker ikke, noe som gjør at gnagere unngår å gnage videre på tettingen.
 • Musebørste: Termoplast som musa unnviker, samtidig som den f.eks. opprettholder en luftspalte. Selv om musa gnager på materialet, finnes det såpass mange strå at de ikke kommer noen vei og gir opp. Forsøker musa å presse seg gjennom, stikker stråene i og rundt øynene (der de er spesielt følsomme), og dermed hindres de.
 • Gnagerbeskyttelsesull: Består av solide stålfibre som gnagere unngår.
 • Gnagerbeskyttelsesnett: Rustfritt nett med tilstrekkelig trådtykkelse slik at rottene ikke kan gnage i stykker tråden. Samtidig er det tilstrekkelig finmasket til at små mus ikke kan klemme seg gjennom. Hvis du må tilpasse størrelsen på nettet mye, anbefales sveiset gnagerbeskyttelsesnett som kan kappes uten at maskene risikerer å endre form/størrelse.

Hvis du vil lære mer om mus, les vår ekspertguide om mus.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top