Test av Ugle med bevegelig hode: Skremmer bort fuglene

Ugle fugleskremmer

Uglen er et fryktet rovdyr av både fugler og gnagere. En fugleskremmer i form av en ugle burde i teorien skremme bort så og si alle fugler - men gjør den det? Vil fuglene venne seg til uglen? Og når er beste tiden å sette opp uglen?

 

Et enkelt tips for å bli kvitt skadedyr er å bruke biologisk relevante skremmemidler (dufter, lyd og attrapper), som med sitt blotte nærvær utgjør naturlige varselsignaler for visse arter. I f.eks. Stockholms skjærgård er hoggormen en fryktet fiende, og der fungerer slangeattrapper meget godt til å skremme bort fugler. Den samme plastslangen i Göteborgs skjærgård vil sannsynligvis dekkes av fugleskitt, eller til og med bli angrepet av nysgjerrige fugler.

Vi valgte å teste en ugle ettersom ugler er naturlige rovdyr i hele landet. For å redusere risikoen for tilvenning bør uglen ha en spesiell egenskap som varierer, f.eks. lyd, lys, bevegelse eller annet som forsterker effekten og skaper et overraskelsesmoment. Uglen i testen er Ugle med bevegelig hode. Hodet beveger seg i vinden, noe som dermed skaper en mer unik og naturtro trussel mot diverse fugler.

 

I mars er det på tide å komme i gang

Timingen er viktig hvis du skal klare å holde et område fuglefritt. Du bør helst sørge for at fuglene ikke etablerer seg på plassen du vil beskytte før hekkeperioden (vanligvis fra april til slutten av juli). I hekketiden er fuglene vanskelige å skremme, og man får ikke påvirke verken fuglene, reirene eller eggene deres. Sørg derfor for å starte med aktive innsatser tidlig om våren, gjerne i mars, slik at du slipper fugler som etablerer seg på plassen og setter igang med hekkingen.

 

 I hekketiden er fuglene vanskelige å skremme. 

 

Optimal plassering

På tide å begynne å tenke som en ugle. For å oppnå best effekt og være virkelighetstro for fugler, bør du finne en plass uglen selv ville valgt om den hadde vært levende. Plasser uglen:

  • Høyt opp
  • Med fri utsikt over området du vil fuglesikre
  • Med beskyttelse i ryggen, ugler i naturen velger ofte utkikksplasser hvor de kan se byttedyret før det kan se dem

I testen valgte vi en planke på en opphøyd plass, med en klatreplante og et tak som skjulte uglen “bakfra”.

 

Testresultat

Vi testet uglen i mai måned, når fuglenes aktivitetsnivå generelt er svært høy. Fugler kan være svært resistente mot å la seg skremme bort når de er midt i hekketiden. Plassen vi valgte og ville forsøke å beskytte, var en parkeringsplass. Der ønsket vi å frede parkerte biler mot fugleskitt.

På testplassen pleide vi å ha problemer med alt fra ender, duer, skjærer og fiskemåker. Uglen viste seg virksom mot alle disse fugletypene.

Vi merket umiddelbart effekten fra uglen der alle typer fugl forsvant fra plassen, men generelt sett ikke fra området. På andre siden av huset hadde vi omtrent samme mengden fugler både før og etter. Fra å daglig ha observert fugleskitt på bilene tok det nå hele 9 dager før første fugleskitten traff en av de to bilene, og av alt å dømme var denne falt fra riktig høy høyde - sannsynligvis tilfeldig fra en fugl som ikke engang merket at uglen befant seg langt der nede.

Etter 1 måned hadde vi forventet oss en tilvenning blant fuglene og at de stort sett ville være tilbake i fullt antall, men dette var altså ikke tilfellet. Fuglene var fremdeles ikke kommet tilbake, og holdt seg på trygg avstand fra uglen. Formen for ”mykt bevis” vi kikke på, fugleskitt, fantes det heller ikke noe av på kjøretøyene.

Vår konklusjon er at uglen faktisk fungerer på både kort og lengre sikt. Vi tror at følgende punkter var avgjørende for at det gikk så bra:

  1. Beskyttet og naturtro plassering av uglen, med god utsikt over området.
  2. Biologisk relevante trusselstimuli hos uglen: Utseendet og bevegelse av hodet.
  3. Flytting av uglen annen hver uke for å redusere risikoen for at fuglene venner seg.
  4. Rensing av aktive fuglereir før hekkeperioden satte i gang.

 

Viktigste tipset for fremgang​

Den siste punktet tror vi er det viktigste, dvs.: Rensing av aktive fuglereir før hekkeperioden setter i gang, og før du setter ut uglen eller annen fuglesikring.

Hvis fugler har reir på en plass, så kan de bli svært uredde og ta store sjanser for å kunne bli værende på plassen. Ti og med småfugl kan angripe og forsøke å jage bort rovfugler i desperate forsøk på å beskytte reirene sine. Derfor bør du legge ekstra stor vekt på forarbeidet, å fjerne fuglereir i området du vil beskytte og starte i god tid!

Produktlenke hvis du vil kjøpe Ugle med bevegelig hode som var med i testen. 

 

Hovedbilde i innlegget: Ugle montert høyt opp på en planke [© Stick.se]

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top