Sanering av veggedyr – slik gjør man

Seng sanering veggedyr

På 30-tallet hadde så og si alle leilighetene i Oslo problemer med veggedyr. Etter det har man gjort en fremgangsrik sanering med DDT(!) slik at veggedyrene forsvant i nærmere 20 år. Nå er de dessverre på fremmarsj igjen. Vi viser hvordan man sanerer veggedyr i, og du får også en liste over ting du skal gjøre hvis du blir angrepet av veggedyr.

 

Innhold

 1. Slik saneres veggedyr
 2. Ansvar for sanering av veggedyr
 3. Bedrifter som driver med sanering av veggedyr
 4. Hvis du har fått veggedyr – sjekkliste
 5. Mens du venter på sanering
 6. Hvis saneringen ikke fungerer
 7. Sanering av veggedyr – slik gjorde man før

 

De siste 15 årene har antallet veggedyrangrep i Norge (og resten av den vestlige verden) vokset kraftig. På bare fem år, frem til 2016, ble antallet veggedyrsaneringen nærmest tredoblet ifølge Folkehelseinstituttet.

En del av forklaringen til spredningen av veggedyr, er at vi reiser mer enn før. En enda viktigere faktor er at bekjempningsmiddelet som tidligere var veldig effektivt mot veggedyr, ble forbudt å bruke i 2001 (inneholdt organofosfater). Andre midler som man tok i bruk etter 2001 har ikke vært like fremgangsrike, og nå ser det ut til at veggedyrene har utviklet en resistens mot disse midlene.

I dag er et uklart hvor store problemene med veggedyr kan bli. Men for å slippe problemer med veggedyr bør du vite hvordan du kjenner igjen veggedyr, hvordan du forebygger mot dem og hva du bør gjøre hvis hjemmet ditt blir angrepet av veggedyr. Det siste punktet snakker vi dette innlegget og gir deg en praktisk sjekkliste med tiltak.

 

Slik saneres veggedyr

Det finnes flere metoder og typer av sanering. Hvilken metode som brukes, avhenger av hvilket stadium angrepet er i – et begrenset angrep eller et omfattende.

 

00. Inspeksjon er det første steget for å konstatere om du faktisk har fått veggedyr samt hvor stort angrepet er og hvor i huset det er. Av og til bruker man hunder som er spesialtrent til å reagere på veggedyr slik at man raskt kan konstatere forekomsten.

Konstatering av forekomsten kan man egentlig gjøre selv ved hjelp av en indikasjonsfelle (se også: hvordan veggedyr ser ut). Du kan også se etter karakteristiske spor som f.eks. avføring, hudavlagringer eller blodflekker på laken.

Type: kontroll av forekomst/omfang

01. Fysisk behandling betyr at man helt enkelt fysisk hindrer veggedyrene fra å ta seg frem til mennesker.

F.eks. kan dette være i form av en madrassbeskyttelse, spesielt utformede skåler som plasseres under sengens ben og som er utformet slik at veggedyra tar seg inn i skåla, men ikke ut igjen.

På samme måte kan fysiske feller brukes for å fange veggedyr, men fellene er ikke en komplett beskyttelse eller en fysisk barriere.

Type: Forebygging

02. Byggetekniske tiltak begynner også å bli vanligere for å minske spredningen av veggedyr. F.eks. bygger mange byggeselskaper inn såkalte luselister i nye bygg. Det er egentlig sokler eller lister som inneholder kiselgur og som dreper veggedyrene og hindrer dermed spredning mellom leilighetene.

Også hoteller i dag har flere forebyggende tiltak for å slippe, eller i alle fall få en rask indikasjon på om det finnes veggedyr på rommene.

Type: Forebygging

03. Giftfri, kjemisk behandling, f.eks. med naturlige midler som kiselgur. Fungerer generelt sett bare på et veldig begrenset angrep eller som et tillegg til andre metoder. Behandlingen går raskt, men det tar litt tid før veggedyra dør. Ofte må man gjenta behandlingen, og av og til med gift.

Giftfri, kjemisk behandling kan også brukes forebyggende, f.eks. i høyrisikomiljøer som hotell eller hjem hos den som reiser mye. Det kan f.eks. være å kle sengerammen med teip som inneholder kiselgur. Veggedyr som passerer teipen dør etter en kort stund, noe som bidrar til at angrepet ikke får tid til å etablere seg.

Type: Bekjempning ved begrenset angrep

04. Kjemisk behandling innebærer insektsgift for å drepe veggedyra. Ofte gjør man en såkalt «fogging» for å spre giften. Det er en type røyk/damp som brukes til å distribuere giften på steder som er vanskelige å nå.

Kjemisk behandling fungerer best ved et veldig begrenset angrep eller som et komplement til andre metoder. Dette er fordi at dampen ikke alltid når helt inn til veggedyra.

Type: Bekjempning ved begrenset angrep

05. Varmebehandling betyr at et område varmes opp til en tilstrekkelig høy temperatur for at veggedyra skal dø. Varmebehandlingen er veldig effektiv og brukes med fordel ved omfattende angrep. Ulempen er at material (f.eks. tapet, lister osv.) eller møbler kan påvirkes negativt av en langvarig høy temperatur.  Møbler må ofte behandles separat i varmetelt, rengjøres på andre måter eller helt enkelt kasseres.

Det tar ofte lang tid å varmebehandle siden varmen må spres ut til hele området (f.eks. inn i vegger) noe som kan et par dager og opp til et par uker. Det betyr at de boende inne kan benytte seg av eiendommen i en ofte lang periode.

Type: Bekjempning ved omfattende angrep

Ansvar for sanering av veggedyr

Generelt er det eieren av boligen som er ansvarlig ved veggedyrangrep. I et leilighetsbygg er det eieren eller foreningen som er ansvarlig, mens det i hus og rekkehus vanligvis er beboerne som har ansvaret. Boligforsikringen bidrar ofte med hjelp til profesjonell sanering av veggedyr.

Hvis du leier en bolig, er det ditt ansvar å varsle eieren hvis du mistenker forekomsten av veggedyr.

Hvis du bor i borettslagsleilighet, er det som regel foreningen som tar seg av saneringskostnaden så lenge man ikke selv har forårsaket angrepet. (Som innehaver av en leilighet i borettslag er du ansvarlig for at det ikke kommer udyr inn i leiligheten.) Uansett hva som er tilfelle, er det viktig at du raskt informerer styret.

I høyrisikomiljøer, f.eks. på hoteller, har man ofte egne krav til forebyggende tiltak, jevnlige kontroller og umiddelbar sanering ved forekomst av veggedyr. Det er opp til hvert enkelt hotell å ta ansvar for at det ikke forekommer veggedyr.

 

Bedrifter som driver med sanering av veggedyr

Her er en liste over bedrifter som utfører sanering av veggedyr i Norge:

 • Anticimex (landsdekkende)
 • Nokas Skadedyrkontroll (landsdekkende)
 • Pelias (landsdekkende)
 • PSK (landsdekkende)
 • Rentokil (landsdekkende)
 • Skadedyrteam (Østlandet)

 

Krev å få hjelp så raskt som mulig. Du vil absolutt ikke vente noen uker fordi det kan føre til at veggedyrene forøker seg enda mer (og det er selvfølgelig veldig ubehagelig om ikke annet). Hvis du får en tid som ligger langt fremme, les spesielt avsnittet «Mens du venter på sanering».

Det er ikke uvanlig å bli boende mens saneringen pågår og på en måte være lokkemat for veggedyra som skal eksponeres for kjemisk behandling. Hvis dette er tilfellet, sørg for at du får produkter som beskytter deg mot ytterligere bitt i denne perioden. F.eks. kan Nattaro Safe monteres på sengekarmen slik at du sover bedre til tross for at du bor midt oppi en pågående veggedyrsanering.


 Tips: Husk å kontakte forsikringsselskapet først før du kontakter de som skal sanere. Som regel har forsikringsselskapet en samarbeidspartner som de vil at du skal bruke.


 

Hvis du har fått veggedyr – sjekkliste

Veggedyr sprer seg raskt. Ett eneste veggedyr som har fulgt med hjem fra ferien kan bli til 5000 individer på bare tre måneder. Derfor må du agere umiddelbart hvis du mistenker veggedyr.

Det er en god idé å begynne med å bestille en inspeksjon hos et saneringsfirma via forsikringsselskapet, eller selv sette opp en indikasjonsfelle for å se om du fanger noen veggedyr. Vi anbefaler at du heller kontrollerer en gang for mye enn at du ikke oppdager et angrep og det får tid til å vokse.

Følgende tiltak bør du gjøre for å sanere tilstrekkelig:

 

1. Søk hjelp umiddelbart

 • Kontakt forsikringsselskapet. Du blir antageligvis henvist til en saneringsfirma som forsikringsselskapet bruker.
 • Ta kontakt med saneringsfirmaet og bestill en tid.

2. Egne tiltak og rengjøring

 • Hør med saneringsfirmaet når du kan begynne å gjøre rent etter saneringen, dvs. ikke støvsug eller våttørk på steder hvor man ikke har sanert. Ofte må kjemiske midler ligge urørt i 2–6 uker etter saneringen.
 • Gjennomfør de tiltakene som saneringsfirmaet foreslår. Det kan f.eks. være å kassere enkelte møbler, at tekstiler vaskes/varmes (til 60 grader et par timer) eller fryses (-18 grader).
 • Dokumenter tiltakene du iverksetter og ta vare på kvitteringen slik at du kan søke om erstatning hos forsikringsselskapet.

Tenk på:

 • Kontroller forekomsten av veggedyr så fort du mistenker problemet.
 • Krev umiddelbar sanering slik at problemet ikke blir verre.
 • Den direkte kostnaden er egenandelen, men vær oppmerksom på at diverse relaterte kostnader tilkommer.
 • Saneringen tar generelt 2–6 uker, men må av og til gjentas.
 • Sørg for å kreve den saneringen som er nødvendig.

Mens du venter på sanering

Som regel vil man begynne å gjøre ting på egen hånd med én gang, og med all rett, spesielt om tid for sanering ligger lenger frem i tid. Men det gjelder å gjøre de riktige tingene slik at du ikke lager større problemer for saneringsfolka.

Tenk på følgende:

 1. Ikke gå i gang med storrengjøring i ren panikk. Det kan gjøre det problematisk å lokalisere veggedyra siden de søker seg dypere inn på steder som er vanskelige å nå.
 2. Ikke flytt ut eller sleng møbler. Risikoen finnes for at veggedyra faller av på veien og sprer seg til nye plasser (f.eks. et annet rom, heis eller bil).
 3. Ikke bytt soveplass under saneringen. Da risikerer du å ta med deg veggedyra til det nye rommet.

Det kan være at tiden du får for sanering kan ligge langt fremme i tiden. Da vil du antagelig beskytte deg og resten av familien så godt du kan til saneringen begynner. Vi anbefaler følgende gjør-det-selv-tiltak:

 1. Start med å sanere senga: Kle inn hele senga i byggeplast (slik at veggedyra ikke ramler av og finner seg nye plasser hvis du flytter senga). Varm sengen i en badstue til mer enn 60 grader i flere timer.
 2. Ta deretter puter, dyner og sengeklær: Legg disse i tette plastsekker som forberedelse til at de skal varmes opp med den metoden som passer best i forhold til situasjonen. Vask i 60 grader eller varm i tørkeskap/tørketrommel eller badstue et par timer.
 3. Nå skal veggedyra i sengen være taklet, og nå er det på tide å mekanisk hindre dem fra å komme tilbake:
  • Bruk Nattaro Safe på sengekarmen som et komplement, eller bruk en madrassbeskyttelse.
  • Flytt senga litt ut fra veggen og litt lenger vekk fra andre møbler som veggedyra kan klatre på.
  • Påfør Myrnix kiselgur langs listene på gulvet der senga står.

 


 Tips: Forsikringsselskapet erstatter deg som regel for produkter du bruker i forbindelse med at du selv har begynt å sanere, men sørg for at innkjøpene er godkjent på forhånd for å være sikker.


 

Hvis saneringen ikke lykkes

Det er dessverre ikke alltid at saneringen blir vellykket, ofte fordi angrepet var større enn man trodde eller at veggedyra flytter seg i veggene mellom flere leiligheter. Ofte kan det behøves flere saneringsrunder for å bli kvitt veggedyra. Av og til kan du bli nødt til å jage saneringsfirmaet hvis det viser seg at den første runden ikke var nok og få dem til å gjennomføre ytterligere tiltak.

I enkelte tilfeller vil heller ikke en ytterligere sanering være tilstrekkelig. Da pleier saneringsfirmaet som regel å gi opp og/eller at eieren av boligen gjennomfører egne tiltak.

Det er mulig å sulte veggedyra ved å fjerne tilgangen på mat (dvs. oss mennesker), men det kan ta opptil ett år for å veggedyr å sulte ihjel. For å stoppe veggedyra kreves det mekaniske tiltak, dvs. at man fysisk hindrer veggedyra fra å komme nærme sovende mennesker.

Tiltakene gjelder da først og fremst seng og møbler:

 • Sette veggedyrskåler under bena på sengen og møblene
 • Flytte ut seng/sofa fra veggen
 • Bruke en spesiell madrassbeskyttelse på senga
 • Unngå at dyna/sengetøy er i kontakt med sengekarmen
 • Ikke sover på andre plasser i hjemmet enn i senga

 Visste du at: Veggedyr kan klare seg opptil ett år uten mat? Så det å sulte veggedyra ihjel krever mye tålmodighet.


 

Sanering av veggedyr – slik gjorde man før

Det første saneringsfirmaet i Sverige er i dag Anticimex. I dag gjør selskapet alt fra husbesiktninger, fuktighetsmålinger og brannsikkerhet i tillegg til skadedyrkontroll som de tradisjonelt sett forknippes med. Det du kanskje ikke visste var at Anticimex startet faktisk opp virksomheten med sanering av veggedyr i 1934. Navnet «Anti Cimex» betyr faktisk «mot veggedyr». På 30-tallet var hele 50 % av leilighetene i Sverige angrepet av veggedyr, og i Norge var sitasjonen så og si den samme.

Anticimex og andre saneringsfirmaer klarte å snu trenden og stoppe veggedyra. Dessverre brukte man det veldig farlige og kreftfremkallende middelet DDT ved saneringen. Det medførte at mange ble syke selv mange år etter at man hadde fått bukt med veggedyra, cirka 1950.

Vil du bli ekspert på veggedyr? Les vår komplette guide om veggedyr.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top