Rottebekjemping - alt du trenger å vite

Rotte rottebekjemping

Rotter lever side ved side med oss mennesker, hvor de sprer smitte og ødelegger eiendom. Rottebekjemping innebærer å fjerne rotter fra miljøer hvor de gjør skade, i alt fra næringsmiddelhåndtering til våre hjem. Vi går igjennom alt om moderne bekjempelse av rotter og hva du selv kan gjøre.​

 

Innhold:

 1. Nye regler ved rottebekjemping
 2. Ulike typer rottebekjemping
 3. Vanlige typer rotteangrep
 4. Ansvar for rottebekjemping
 5. Hvis du trenger rottebekjemping
 6. Firmaer som utfører rottebekjemping
 7. Smart rottebekjemping på egen hånd

 

Rotter lever side ved side med oss mennesker, og det har de alltid gjort. Rotter trives rett og slett i miljøene vi mennesker skaper. Våre huskonstruksjoner, avløp etc. gir rottene beskyttelse mot rovdyr. Samtidig gir avfallet vårt nesten ubegrenset tilgang til føde.

Rotter er et kraftig økende problem. Anticimex, den største aktøren som utfører rottebekjemping, oppgir at antallet utførte rottebekjemping i Sverige økte med hele 67 % mellom år 2013 og 2016.

Dessverre medfører rottenes nærvær både sanitære og materielle skader. Dette har resultert i at vi mennesker må bli stadig bedre på rottebekjemping både i avløpssystem, ved næringsmiddelhåndtering, i logistikkjeder og ikke minst i våre hjem.

 

​Nye regler ved rottebekjemping

I senere år har bruken av rottegift blitt kraftig regulert. Først ble rottegift forbudt for privatpersoner og landbrukere uten lisens. Deretter ble reglene tøffere for lisens, og kravene for saneringsfirma ble hardere. Kort sagt så ble lisensene dyrere og vanskeligere å få, samtidig kom krav om flere betingelser for å få legge ut rottegift, hvor lisensen bare kunne brukes i en begrenset tid.

Selv profesjonelle rottebekjempere, firma som Anticimex, har fått det vanskeligere med å få autorisasjon for bruk av gift. Samtidig krever nye regler at de må kontrollere forekomst av skadedyr for å få fylle på med ny gift, og dette hver sjette uke! Dette har sannsynligvis bidratt til at Anticimex har økt prisen for rottebekjemping, visse oppgir at prisene har økt med hele 150 %.

Summa summarum: Rottegiftens tid er forbi. Nå setter stadig flere sin lit til giftfrie metoder for rottebekjemping, selvvalgt eller ikke.

 

Ulike typer rottebekjemping

Som sagt så har rottegift (såkalt kjemisk bekjempelse) lenge vært den mest utbredte metoden for å bekjempe rotter. Imidlertid har rottegift blitt stadig mer regulert, samtidig som det har blitt vesentlig dyrere å administrere selv for profesjonelle rottebekjempere. Rottegift benyttes fremdeles av saneringsfirma i en viss utstrekning, men andre former av rottebekjemping begynner å ta over.

Utviklingen har gått mer mot automatiske og mekaniske feller, f.eks. Wisecon Wisetrap for avløp, eller Goodnature A24 for alle typer plassering.

I takt med at det tilkoblede samfunnet vokser frem, begynner også WiFi-tilkoblede rottefeller å bli vanlige. WiFi-tilkoblede rottefeller er nå også tilgjengelige for forbrukere på flere markeder, f.eks. i USA og visse vesteuropeiske land.

Vi skal heller ikke glemme forebyggende og byggtekniske tiltak, som blir stadig viktigere på grunn av redusert bruk av gift. Proaktiv rottebekjemping kan omfatte alt fra materialvalg til gitter, eller tetningsmateriale i sprekker som rottene ellers kan benytte for å komme seg inn i bygningen.

Rottegift

Bilde: Rottegift i Stockholm, ©Stick.se

Avløpsbrønn med smart rottefelle

Bilde: Avløpsbrønn med smart rottefelle, ©Stick.se

Vanlige typer rotteangrep

Avløpet er et miljø hvor rottene trives og yngler. Gangene i avløp gir god beskyttelse samtidig som mat og fett som spyles ned i avløpet, gir rikelig med føde. Rotter i avløp utenfor eiendommen din er kommunens ansvar. Det er imidlertid lurt å unngå å spyle ned mat og fett i avløpet. Da reduserer du risikoen for at rottene etablerer seg i dine avløpsrør

Firmaer som håndterer næringmidler er en jackpot for rotter. I prinsippet kan de i vår produksjon og håndtering av næringsmidler finne ubegrenset med føde. Dette kan føre til enorme rottepopulasjoner hvis ikke forebyggende og aktive tiltak gjøres. Det stilles høye krav til håndtering av matvarer, blant annet for å sikre at mat ikke kontamineres av rotter.

Landbruket, spesielt de som arbeider med dyrehold og håndtering av dyrefôr eller f.eks. kornproduksjon, er svært utsatte. Det er ikke uvanlig at rotter skaper store problemer for landbruket, f.eks. gjennom å kontaminere fôr eller gnage av samlebånd.

Hushold og privatpersoner rammes stadig oftere av rotteproblemer i og med at rottepopulasjonen generelt øker. For beboere i hus og leiligheter er det en plage å få problem med rotter. Bortsett fra søvnproblem fra krafsingen om natten kan ubehagelig lukt, materielle skader eller i verste fall brann i det elektriske systemet forårsake store problemer.

Nybygging pleier å forstyrre rotter, og får dem til å flytte til nye plasser. Dette er spesielt vanlig i byer når avløpsystem og hele kvarter påvirkes. Da kan det hende at rotter rett og slett valfarter til tidligere forskånede plasser, og begynner å stelle i stand problemer.

På lignende måte kan også oppussing resultere i mer rotter. Dette skjer fordi containere med byggmateriale (og iblant annet som havner der) lokker til seg rotter. Selve renoveringen kan også skremme frem rottene og få dem til å lete etter nye bosteder, f.eks. dersom vann og avløp påvirkes eller om man borer i grunnmuren.

 

Ansvar for rottebekjemping

Eiendomseieren har ansvar for rotteproblem. I et leilighetsbygg er det eieren eller foreningen som er ansvarlig, mens det i hus og rekkehus vanligvis er beboerne som har ansvaret. Generelt dekker hjemmeforsikringen rotteproblem, og som regel har man rett til å få hjelp med en profesjonell sanering.

Kommuner har ansvar for rotteproblem i vann - og avløp. Ansvaret strekker seg imidlertid ikke til avløp som er innenfor en eiendom.

For høyrisikomiljøer som f.eks. ved håndtering av næringsmidler, bør du arbeide med å forebygge rotter selv om det ikke er observert noen problem med rotter. Dette reguleres i mange bransjer f.eks. som et krav fra Mattilsynet for restauranter. Høye krav stilles til matsikkerhet og korrekt håndtering av næringsmidler, noe som også kan omfatte forebyggende rottebekjemping.

 

Hvis du trenger rottebekjemping

Hvis du har rotteproblemer i en bygning du eier eller bor i, bør du begynne med å sjekke om forsikringen din dekker rottebekjemping. Gjør den ikke det kan du enten kontakte et skadedyrfirma, eller bekjempe rottene selv.

Det er mulig å få autorisasjon for å selv bruke rottegift for rottebekjemping. Man trenger ikke å ha gjennomført en lengre utdanning og ha flere års erfaring som mange tror. Landbrukere som har autorisasjon for plantevernmiddel (klasse 1 L) kan f.eks.få autorisasjon ved å kontakte sin kommune eller Fylkesmannen for bruk av rottegift. Har du ikke autorisasjon for plantevernmiddel, kan du ta et kortere kurs som gir deg autorisasjon til å bruke kjemisk bekjemping mot rotter og diverse andre skadedyr i boliger og lokaler for offentlige formål. NLR arbeider for at kortere kurs skal komme på plass, som bare fokuserer på gnagerbekjempelse.

 

Firmaer som utfører rottebekjempelse

Noen firmaer som utfører rottebekjempelse i Norge:

 • A1 SkadedyrSentret (Rogaland)
 • Anticimex
 • Rentokil
 • Nokas Skadedyrkontroll
 • Pelias Norsk Skadedyrkontroll
 • Insekta AS
 • ABS Skadedyrkontroll
 • Rogaland Skadedyrkontroll AS (Rogaland)

Tips oss gjerne om skadedyrfirmaer som mangler i listen vår. Du kan også be din egen kommune om tips for å finne lokale skadedyrfirma. De pleier å være hjelpsomme siden det også ligger i deres interesse at du får den hjelpen du trenger.

Det er komfortabelt å få profesjonell hjelp, men det kan ofte være dyrt. Egentlig kan du selv gjøre det samme med de rette produktene, og ved å lese om emnet. Med unntaket at du ikke kan bruke rottegift.

 

Smart rottebekjemping på egen hånd

Som privatperson, landbruker eller bygningsansvarlig er det mulig å selv bekjempe rotter uten noen autorisasjon eller spesiell utdanning. Dette er så lenge man holder seg til giftfrie produkter.

Markedet for smart og giftfri rottebekjemping vokser eksplosjonsartet som følge av omstillingen fra rottegift som er tvingende fra EU. Noen nye og smarte produkter finner du nedenfor, og flere kommer ganske snart!

 

Vil du bli ekspert på rotter og rottebekjemping? Da skal du lese vår ekspertguide om rotter.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top