Problemer med skjeggkre?

Skjeggkre attributt

Skjeggkre er et stort problem i Norge, så pass stort at problemet blitt en prioritet før både huseier og forsikringsselskap. Skjeggkre sprer seg raskt gjennom landet men heldigvis finnes botemiddel.

Økt spredning av skjeggkre er et problem da arten er et verre skadedyr enn sølvkre - dels da de sprer seg i hele huset og dermed er vanskeligere å bekjempe, og gir opphav til mer skade, f.ex. ved å angripe matvarer, bøker eller frimerker. 

I dette innlegg går vi igjennom alt fra hvad som kjennetegner skjeggkre, til hvor du finner dem i huset ditt, de skador de kan gjøre, og kanskje viktigst - hvordan du bekjemper dem. 

 

Kjennetegn skjeggkre

Følgende attributt kjennetegner skjeggkre:

 • Antenner: Skjeggkre har lange sprøit, omtrent samme lengde som kroppen deres.
 • Behåring: Skjeggkre har hår over hele kroppen hvis man undersøker dem nøyaktig, særlig langs med sidene av kroppen kan du observer behåring. 
 • Bevegelsesmønstre: Skjeggkre kan bevege seg vertikalt, f.eks. opp før en vegg. Dette skiller den fra sølvkre.

 

Der finner du skjeggkre

Skjeggkre er mest aktive nattetid og er da enklest å observere. Ofte gjømmer de sig under ting som ligger på gulvet, f.eks. aviser, toalettbørstehåller, potter, skor mm.

Skjeggkre kan dukke opp litt hver stans i huset, ofte i soverom eller kjøkken der spill fra oss mennesker (f.eks. hud og hårrester) eller livsmiddel gir gott om føde. 

Skjeggkre trenger fukt før at deres egg og nymfer skal utvikles, hvilket gjør baderom til den vanligste plassen å viktigst at undersøke.

Skjeggkre overlever bare i tempererte områder, i en kald garasje over vinteren dør de.

 

Skader fra skjeggkre

Skjeggkre gjør ikke noen større materielle skader og innebær ikke heller egentlig en sanitær risiko. Følgende er de skader som skjeggkre gir:

 • Angrepet livsmiddel føler du sannsynligvis et behov av å kassere. 
 • Også før museer, antikvariat eller f.eks. frimerkesamlere kan sølvkre eller skjeggkre være et problem hvis de fått virke ukontrollert over tid.

At skjeggkre kan klara seg og spre seg mer uavhengig av fuktige forhold gjør at de kommer åt materiale som vanligvis ikke oppbevares i kjøkken eller på bade, f.eks. kan en frimerkesamling, antikke bøker eller spart tapet ødelegges. Skjeggkre liker veldig godt limet i bøkene. MEN, det må nevnes at denne type skade er mye uvanlige, forutsatt at sølvkre/skjeggkre fikk gå fri i lang tid og att det finns noe av verdi som også er aptitlig for sølvkre/skjeggkre på plassen. Begynner du bekjempelsen i tid så blir det sjelden noen som helst materielle skader.

Skjeggkre bok

Bilde: Skjeggkre på bok. © Stick AB. 

 

Skjeggkre i huset kan bli dyrt

Selv om skjeggkre ikke gjør mye skade i hus, forårsaker de andre problemer for huseierne. Ved salg av bolig har selger en opplysningsplikt til kjøper i henhold til loven og må fylle ut et egenerklæringsskjema. Hvis det er skadedyr i boligen skal dette fortelles. Skjeggkre er ansett som et skadedyr og anses som en vesentlig feil og mangel. På senere år har skjeggkre blitt en vanlig årsak til reklamasjon på boligkjøp og har dermed også en negativ innvirkning på boligens verdi. 

Hvis det kan bevises at selger ikke opplyste om forekomst av skjeggkre i bolig for at oppnå en høyere pris vil selger være ansvarlig for verditapet. Rettspraksis og forlik for skjeggkre ligger idag på et prisavslag fra 10% – 30% av kjøpesummen, for alle forhold som skjeggkreangrepet medfører - verdireduksjon, bekjempelse, reduksjon og bygningsmessige tiltak. 

Hvis en selger trodde at det dreide seg om sølvkre og ikke skjeggkre, eller ikke visste at det fantes noen skadedyr i boligen vil det bli ansett som en skjult feil og mangel, og kjøper vil ha et krav mot selger da bolig avviker vesentlig fra forventet stand. En boligselgerforsikring vil ikke nødvendigvis hjelpe da flere av disse har egne unntak på verditap på grunn av skjeggkre.

Så til tross for at skjeggkre ikke forårsaker dyre skader, kan det likevel bli dyrt for den som selger et hus med et skjeggkreproblem. Skadekostnadene står egentlig ikke i det hele tatt i forhold til kostnaden ved avskrivning av boligen. Kanskje er det ubehaget folk føler rundt skjeggete kre som skaper forskjellen, men uansett er det en slags hysteri rundt skjeggkre i Norge.

 

Bekjempning av skjeggkre

Følgende 10-trinns kontrollsjekkliste kan brukes for å effektivt bli kvitt skjeggkre:

 1. Start: Sett i gang tiltak mot skjeggkre så snart du oppdager et problem slik at problemet ikke rekker å vokse og spre seg. Det er mange ting på gjøremålslisten du kan krysse av allerede idag!
 2. Rengjøring: Regelmessig rengjøring og dermed ta vekk tilgang til skjeggkrens mat er effektivt og hjelper mye på lang sikt. Det gir imidlertid ingen umiddelbare resultater da skjeggkre kan overleve lenge uten mat. Det er også viktig å fjerne alt fra gulvflater som skjeggkre kan bruke til å gjemme seg under: For eksempel pappesker, klær, skor m.m. 
 3. Skafferi: Sikre skafferiet og sørg for at tørrvarer ikke er tilgjengelig som mat til skjeggkre. 
 4. Sølvfisk-/skjeggkrefeller: Skjeggkrefeller fanger sølvfisk/skjeggkre på en klebrig overflate og hjelper deg med å redusere bestanden.
 5. Bekjempningsmiddel: Behandling med bekjempelsemiddel mot krypende insekter der skjeggkre er observert eller kan tenkes å huse vil hjelpe deg raskt å få et godt kontrolltrykk.
 6. Kiselgur: Behandle med kiselgur som tørker ut och døder skjeggkre. Fungerer i praksis som et bekjempelsemiddel, men med den fordelen at det ikke er giftig for kjæledyr og mennesker. Den egner seg derfor godt for langsiktig kontroll og kan ligge kvar på overflaten og virke for eksempel over en sommer da huseieren kanskje er bortreist på ferie eller hytta.
 7. Tetting: Sprekker i skjøter og åpninger under listverk kan være utmerkede skjulesteder for skjeggkre. Sel med ledd og sølvfisken tvinges ut av skjulestedene sine og bekjempelsen fungerer bedre.
 8. Temperatur: 25-30 graders temperatur er idealisk før skjeggkre å legge egg og forplante seg. En lavere temperatur gjør at skjeggkre ikke forplanter seg like effektiv. Så hvis mulig, senk gulvvarme og temperatur der det er mulig. Ved 16 grader forplanter seg ikke skjeggkre lengre, så rom, boder mm der det er kaldt har en naturlig motstandskreft mot skjeggkre.
 9. Ventilasjon: Skjeggkre trenger høy luftfuktighet for at utvikles fra egg og nymfer. Hvis du med hjelp av ventilasjon og f.eks avfuktere senker luftfuktigheten så trives de dårligere og angrep bromses.
 10. Vannskade: Av samme grunn som ovenfor bør du undersøke om fuktproblemer kan eksistere og avhjelpes, noe som ellers ville gagne skjeggkre. Dette kan f.eks. være en vannskade eller i et nybygd hus at sementen fortsatt er fuktig.

Fortsett med tiltak til du kan bekrefte at skjeggkre-problemet er løst. Vil du lære mer om sølvfisk/skjeggkre eller hvordan du best bruker sølvfisk-/skjeggkrefeller?

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top