Nemaslug: Mikrobiologi mot mordersnegler

Nemaslug Phasmarhabditis hermaphrodita

Den nye, miljøvennlige og supereffektive metoden å bekjempe mordersnegler på. Nemaslug nematoder vinner mark i Norge. Men hvordan fungerer Nemaslug, og hvordan gjør man det rent praktisk? La oss gå dypere ned i jorden for en grundig gjennomgang.

 

Nematoder er mikroskopiske ormer som kun er 0,5 millimeter lange, og kan ikke ses med det blotte øye. Nematoder trenger vertsdyr for å formere seg, og vil aktivt oppsøke mordersneglene som millioner av små målsøkende roboter. Det er mer likt biologisk nanoteknologi enn noen annet.

 

Slik fungerer det

Nematodene som benyttes mot mordersnegler (og nettkjølsnegl) hører til arten Phasmarhabditis hermaphrodita. Disse er smittet med bakterien Moraxella osloensis, som raskt infiserer og dreper mordersneglen innen ca. 3 dager.

Siden nematodene formerer seg i den infiserte sneglen, så vil en ny generasjon nematoder genereres. Dette gjør at én eneste behandling gir effekt i ca seks uker. Ettersom mordersnegler også er kannibalske, så spiser de sine infiserte og døde artsfrender. Dette gjør at smitten spres videre enda mer effektivt.

Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita forekommer naturlig i jorden både i Norge og Sverige, men ikke i et tilstrekkelig antall for å merkbart kunne påvirke sneglene. Så det man gjør er å gi nematodene en boost gjennom å tilføre millioner av dem (f.eks. Nemaslug 100 m2 inneholder ca. 30 millioner nematoder). Når nematodene etter hvert har desimert sneglepopulasjonen, så har de ikke flere vertsdyr å forøke seg i. Den naturlige konsekvensen er da at de selv også minsker i antall, ned til et mer naturlig nivå.

Det handler altså om en avansert form for biologisk bekjempelse hvor man utnytter og påvirker det komplekse samspillet i naturen mellom ulike organismer, der mordersneglen blir den store taperen.

 

Når du bør behandle

Det er fremfor alt små til middels store snegler som påvirkes av Nemaslug. Derfor anbefaler vi at nematoder fremfor alt benyttes om våren og forsommeren, og deretter om høsten for å få has på unge snegler som snart skal grave seg ned og overvintre. For å ramme de fullvoksne sneglene i de varmeste sommermånedene, er det mer effektivt å bruke f.eks. Ferramol sneglemiddel.

Generelt er det slik at jo tidligere man starter, jo bedre. Dette er fordi mordersneglenes populasjon er svakere tidlig i sesongen, og blir den desimert da vil den få betydelige vansker med å gjeninnhente seg. Man kan imidlertid ikke starte bekjempelsen før bakketemperaturen ligger stabilt over 5 ºC, så en tidlig vår pleier å være rett tid for store deler av Norge.

For en vellykket bekjemping av mordersnegler bør man etter en tidlig start behandle gjennom hele sesongen (vår/forsommer), altså i ca 18 uker. Dette betyr at man i tre trinn, ved tre tilfeller og med 6 ukers mellomrom utfører en behandling.

 

Slik blander du nematodeløsningen

Andelen vann i løsningen avhenger av hvilken forpakningstørrelse for nematoder du har valgt. Vårt eksempel nedenfor er for Nemaslug® nematoder 40 kvm:

 1. Løs opp forpakningens innhold i 4 liter vann, i en bøtte eller balje
 2. Rør kraftig og hell 0,5 liter løsning over i en vannkanne med grov spreder
 3. Fyll på ytterligere 4,5 liter vann i vannkannen og rør godt om
 4. Bruk løsningen på en åttendedel av overflaten (5 m2)
 5. Gjenta trinn 2 til 5 inntil hele området er behandlet og hele løsningen er brukt
 6. Hele det behandlede området ettervannes med vanlig vann

 Tips: Vær sjenerøs med vannet! Rikelig med vann i henhold til instruksjonen som står på Nemaslug-forpakningen gir nematodene bedre mulighet til å komme seg ned i jorden slik at flere overlever.


 

Slik behandler du

 1. Områdene hvor du opplever størst problem med snegler skal vannes (bruk med fordel en vannkanne med spreder)
 2. Nematodene går ned i jorden og virker i ca 6 uker. Ikke plukk bort døde/infiserte mordersnegler, da disse vil bli spist opp av andre mordersnegler som også vil infiseres
 3. Nematodene har best effekt på mindre og mellomstore snegler. For å også få has på større snegler kan man bruke noe som kalles for “norsk metode”. Dette innebærer at man klipper over døde infiserte snegler og etterlater dem som åte til de store sneglene, som da vil spiser dem og selv blir infiserte
 4. Man kan også lage feller med en del av nematodeløsningen på spesielt utsatte steder som f.eks. komposter eller avlinger. Legg f.eks. døde/infiserte snegler i et bad av nematodeløsning. Sørg imidlertid for at miljøet er fuktig og ikke utsatt for sollys, ellers vil nematodene dø
 5. Det er ingen ventetid etter behandlingen. Som vanlig skyller av f.eks. urteplantene og grønnsakene fra områdene som er behandlet før fortæring

 

Noen gode tips

For at du skal få maksimalt utbytte av Nemaslug-behandlingen, kan følgende ideer være bra å ha:

 • Start behandlingen tidlig. Dersom ungsneglene ikke rekker å legge eggene sine, får du maksimal effekt.
 • Nematoder er levende organismer som er følsomme overfor omgivelsene, fremfor alt mot kulde og varme. Derfor bør du håndtere Nemaslug ifølge forpakningens instruksjoner.
 • Behandle helst i fuktig vær, eller med vanning både før og etter.
 • La døde, infiserte snegler bli liggende. Større snegler som ellers ikke smittes vil spise disse og selv bli smittet.
 • Du trenger ikke å behandle hele hagen din, legg fokus på områdene med mest snegler.

 

Les også følgende innlegg hvis du vil bli ekspert på å bekjempe mordersnegler.

 

Bilde: Nematoden, Phasmarhabditis hermaphrodita [Peter Andrus, CC BY-SA 4.0]

Copyright © 2024 Stick AB
To top