Nyhet: Nye Multi-Kill for flerfangst

Multi-Kill sammenligning

I veldig lang tid har det kun eksistert en elektrisk musefelle for flerfangst: Victor Multi-Kill. Nå har det endelig kommet en utfordrer: TheVault Multi X (Multi-Kill). Vi har prøvd nye Multi X, og vi kan konstatere at det er et stort i utviklingen.

 

Vi fikk et eksemplar av nye TheVault Multi X (Multi-Kill), og vi har testet produktet skikkelig for å finne ut av hvordan det klarer seg sammenlignet med Victors Multi-Kill. Allerede nå kan vi avsløre at TheVault har gjort store ting i produktutviklingen, og resultatet er (etter vår mening) at det er den beste flerfangstfella hittil.

I en tidligere test av Victor Multi-Kill, fikk produktet toppkarakter. Følgende punkter var fordeler med Multi-Kill sammenlignet med andre, enklere feller:

 • Stor fangstkapasitet (ca. 10 mus).
 • Hygienisk tømming uten å måtte berøre byttet.
 • Smart kretsteknologi som beskytter brukeren og andre.

Multi X har alt dette og mere til. Noen nyvinninger som gjør Multi X bedre enn Multi-Kill er følgende:

 • Strømadapter som tilvalg gjør at du kan velge mellom batteridrift eller nettstrøm.
 • Enklere rengjøring siden fella kan deles i to deler, og den øverste delen kan skylles under rennende vann.
 • Kvaliteten føles bedre, konstruksjonen er mer robust, og den har praktiske detaljer, som håndtak for å bære fella når den flyttes.

 

Sammenligning av Multi X og Multi-Kill

Hvordan klarer Multi X seg i sammenligning med Multi-Kill på to viktige punkter når det gjelder flerfangstfeller:

 

Fangstkapasitet

Grunnleggende for en flerfangstfelle er at den skal klarer flere mus samtidig, og den skal lade om for neste mus automatisk uten at du trenger å gjøre noe. Multi-Kill klarer 10 mus før beholderen må tømmes. Hvis du ikke tømmer fella, roterer ikke fangstkammeret og fella slutter å fungere. 

Multi X har en fangstbeholder av så og si identisk størrelse/volum, og dermed klarer også den 10 mus om gangen. Men en viktig forskjell er at fella ikke har noe gulv. Du kan altså i praksis fjerne fangstbeholderen, og hvis du plasserer fella på en smart måte, kan du oppnå maksimalt av det batteriet klarer, dvs. opptil 100 mus sammenlignet med Multi-Kills 10. 

Sikkerhet

En annen fordel med Victor, er en smart kretsteknologi der fella stenges av hvis du f.eks. åpnes fella. Da minsker risikoen veldig at noen skader seg på fella ved et uhell. Multi X har i prinsippet den samme type kretsteknologi, som bryter strømmen i fella når den åpnes. 

Begge fellenes innganger er konstruert for å være trygge for barn og husdyr. Multi-Kill har veldig smale innganger for musa, noe som mange brukere hevder gjør at større mus ikke går inn i fella. Multi X har litt større innganger, som troligvis betyr at selv større mus kan finne veien. Samtidig er sikkerheten på topp. Gangene er utformet slik at en liten barnehånd eller en kattepote ikke kan ta seg inn – så sikkerhetsmessig er de likeverdige.

Forbedringer i The Vault Multi X (Multi-Kill)

Victor Multi-Kill har fått kritikk på enkelte punkter, og dette ser vi tydelig på kundeservice hvor vi hjelper kundene med eventuelle problemer med produktet. Følgende punkter hører vi oftest:

 • Driftssikkerhet: I de unntakstilfellene hvor fella ikke har fungert som tenkt, og musa har overlevd, så har musa gnagd seg ut av fella med store skader som resultat. TheVault har forutsett dette og lagd en «nødutgang» i fangstbeholderen som musa kan bruke hvis den mot formodning skulle klare seg gjennom fella levende.
 • Effektivitet Den smale og relativt lange gangen til Victor Multi-Kill kan bli et problem hvis skeptiske mus blir skremt fra å gå inn i fella. For store mus kan det resultere i at de ikke klarer å komme seg inn. TheVault har litt større innganger, og dessuten er det en kortere vei fra inngangen til åtet. I teorien skal dette gi bedre fangstmuligheter.
 • Batterikapasitet Victor Multi-Kill klarer 150 fangster per opplading. Vi har ikke vært i nærheten av disse tallene, og ifølge det kundene sier, kan vi konstatere at den angitte batterikapasiteten er feil under normale driftsforhold. TheVault ser ut til å ha den samme batterikapasiteten som Multi-Kill i praksis, men det er en stor fordel at du kan koble Multi X til et vegguttak og dermed slippe hele batteriproblematikken.
 • Rengjøring Det er vanskelig å rengjøre Victor Multi-Kill. Det er trangt, vanskelig å komme til og du kan ikke bruke vann for å fjerne smuss. Fella er bygd på en slik måte at det blir vanskelig å holde viktige deler rene. Det kan i sin tur resultere i at fella får feil, eller i verste tilfelle slutte å fungere helt. I Multi X (Multi-Kill) har de tenkt på dette, og de har skapt mye bedre forutsetninger for rengjøring. Du kan f.eks. fjerne fangstkammeret og skylle toppdelen av fella under rennende vann. Det er et stort steg i riktig retning, og det gjør det mye enklere å holde fella ren, som i sin tur gir bedre driftssikkerhet.

 

Nye innovasjoner

Multi X (Multi-Kill) har en rekke nye funksjoner:

 • Strømadapter som gjør at du kan koble fella til strømnettet hvis du ikke ønsker å bruke batterier. Dette er en stor fordel siden du unngår at batteriene tar slutt hvis fella f.eks. står på hytta under lengre tid.
 • «EZ-clean»-funksjonen, som betyr at du kan koble bort fangstkammeret og rengjøre under rennende vann. En enkel og praktisk løsning som øker fellas driftssikkerhet og levetid.
 • Håndtak for å bære fella. Kan se ut som en liten ting, men veldig praktisk og bidrar til å minske duftsporene som etterlates på fella. Dermed minsker risikoen for å skremme musa vekk.

Totalt sett er The Vault Multi X (Multi-Kill) veldig bra, med mange forbedringer sammenlignet med Victor Multi-Kill. TheVault føles som et mer moderne og mer robust produkt, og dessuten er prisen så og si den samme som Victor Multi-Killl.

 

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top