Test av Mottlock®: Populær møllfelle

Mottlock møllfelle på kleshenger

Mottlock er den mest populære og mest solgte møllfella i både våre egne og forhandlerne våre sine butikker. Dette til tross for at den er vesentlig dyrere enn mange enklere feller. Er Mottlock-fellen så bra som kundene ser ut til å synes, og i så fall hvorfor? ​

Det er klesmøllens larver som fråtser på klærne, og som lager de små hullene som kan ødelegge alt fra favorittplagget til det dyre gulvteppet. Voksne møll har ikke engang munn, så disse gjør ingen skade. Lykkes du i å stoppe klesmøllen fra å forøke seg, så kommer det ingen larver og du slipper skadegjørelse på tekstilene.

Det er her Mottlock kommer inn, fellen fanger hannmøll og stopper dermed møllens evne til å forplante seg. Smart, absolutt!

 

Slik fungerer Mottlock-fellen

Slik foregår det i all sin enkelhet og eleganse:

  1. Feromon lokker til seg hannmøll med en duft som ligner hunnmøllens
  2. Hannmøllen blir sittende fast i fellens limdel
  3. Når hannmøllen er satt ut av spill, stoppes møll fra å formere seg

Det som skiller Mottlock fra å være en overpriset limplate i en bølgepappboks, er det fremforskede, spesialutviklede og svært effektive feromonet som er designet for å etterligne hunnens duft, og dermed lokke til seg hannmøll. Feromonet har vist seg å være ekstremt fremgangsrikt, og dette er altså fellens unike egenskap. Feromonen virker effektivt på de fire vanligste variantene av kles- og pelsmøll. 

 

 Det som skiller Mottlock fra andre feller, er det fremforskede, spesialutviklede og svært effektive feromonet 

 

Mottlock møllfelle kan brukes forebyggende, og som forhåpentligvis tidlig fanger opp møll som forvirrer seg inn i boligen din, før de rekker å legge larver. Fellen kan også brukes som en del av bekjempelsen i et pågående møllangrep, for å hindre møllen fra å formere seg. Parallelt med fellen bør man da sette inn andre tiltak som kan bekjempe larvene som skader klær og tekstiler.

 

Giftfritt - et krav fra forbrukerne

I dag anbefales giftfrie alternativer til skadedyrkontroll av stadig flere. Få aksepterer giftbasert bekjemping i hjemmet, og spesielt når det gjelder feller og annet som kommer i nærheten av klær man skal ha på seg.

Da er det godt å vite at Mottlock er helt giftfri. Møll som lokkes til fellen setter seg fast i “vanlig” lim, dvs. uten noen kjemiske eller konsentrerte bekjempingsmiddel som finne i visse andre produkter.

Mottlock ble testet av det tyske forbrukerbladet “Öko-test Magazin”, som med fokus på økologi i 2015 ga fellen anerkjennelsen “meget bra”.

Ökotest

Testen

 

Vi valgte å gjøre en enkel test av fellen i to ulike hus, uten observerte klesmøll eller pågående angrep. Fellene satt oppmontert i to måneder (juli og august), deretter ble fangsten kontrollert. Erfaringen er at i løpet av to måneder bør en enkelt hannmøll komme seg inn i et hus, spørsmålet er da om Mottlock lykkes med oppgaven sin og fanger den?

Resultat: I begge husene ble møll fanget, i det ene 1 stk. og i det andre 2 stk. Ettersom hannmøll kan lokalisere hunner over en avstand på 1,1 kilometer, så er det høyst sannsynlig at om en hunnmøll befant seg i et av husene, så hadde de funnet hverandre, med et møllangrep som resultat. Så i begge husene kan Mottlock ha forebygd møllangrep, og dermed fullført oppgaven sin med fullt godkjent resultat.

Vurdering: Aspektene vi ser på når vi evaluerer denne typen produkter er følgende (rangeres 1-5):

A. Enkelhet - hvor enkelt er det å bruke produktet?
B. Effektivitet - hvor bra er produktet for det er beregne på?
C. Miljø/natur - hvor miljøtilpasset er produktet i sin helhet?
D. Pris - hvor mye koster produktet i forhold til andre alternativer?

Dette summerer vi sammen i en overgripende vurdering, der de tre første faktorene (A-C) veies mot prisen (D) og får en totalvurdering vi kaller “Total/prisverdi” - dette ettersom prisen er en såpass viktig faktor og overgripende verdimåling som sammenlagt skal tilsvare de andre faktorene.

 

Faktor

Vurdering

Motivering

Enkelhet

5

Hvem som helst kan bruke produktet uten noen som helst forkunnskaper. Kroken gjør det i tillegg enkelt å henge opp fellen ved behov.

Effektivitet

4

Fellen kunne imidlertid fått 5/5, men begrensning i testens omfang gjorde at vi var noe restriktive.

Miljø/natur

5

Fraværet av giftig innhold og at det egner seg som øko-alternativ, motiverer til toppkarakter. Det blir rett og slett vanskelig å bekjempe skadedyr med mindre miljøpåvirkning enn med Mottlock.

Pris

2/5

Det finnes vesentlig billigere alternativer på markedet, men som langt fra er like effektive. Man får ikke glemme at det å utvikle et virkningsfullt feromon er avansert, tar tid og er dyrt.

Total/prisverdi

4/5

Fellen motiverer helt klart den høye prisen sammenlignet med andre lignende produkter (prøver ikke å svartmale, vi selger også disse).

 

 

 

Det som gjør Mottlock unik, sikkert og populær er dens høye effektivitet takket være feromonet, kombinert med smart design og en gjennomgående miljøbevissthet. Dersom prisen hadde vært noe lavere, vil Mottlock garantert fått vurderingen 5/5!

 Dersom prisen hadde vært noe lavere, vil Mottlock garantert fått vurderingen 5/5! 

Hvis du vil kjøpe Mottlock® møllfelle, kan du enkelt gjøre det på Stick.no. Det finnes også en 3-pakning til en god pris samt refillprodukter.

 

Noen tips ved bruk av Mottlock

  • Plasser fellen fritt, heng gjerne fellen opp eller sett den høyt. Slik økes spredningen av feromonet i luften og gjør at fellen blir mer effektiv.
  • Forebygg møllangrep spesielt i sommermånedene når klesmøllen er mer aktiv.
  • Ved pågående møllangrep bør du delvis bekjempe voksne møll med f.eks. Mottlock, men det er viktigere å bekjempe larvene. Se vår guide med sjekkliste for rengjøring etc., og overvei produkter so rødsedertreolje som komplement.
  • Ikke kast din gamle Mottlock-felle! Etter ca. 12 uker mister limet evnen kraftig på grunn av partikler som fester seg. Da bruker du refiller for å bytte lim/feromonarket i fellen, og sparer dermed både penger og miljø.

Les også innlegget Klesmøllfelle - 5 tips for riktig plassering.

Vil du bli ekspert på klesmøll og hvordan man slipper dem, da skal du lese vår ekspertguide om klesmøll.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top