Møllmiddel - fra møllkuler til feromonfeller

Møllmiddel

Møllmiddel eller møllkuler, hva er best, hvor finner jeg dem og hva finnes i dem? Vi går igjennom ulike typer effektiv bekjemping av møll, fra før i tiden til alternativene man har i dag når en vil bli kvitt møll.

 

Det har skjedd mye rundt bekjemping av møll de siste 40 årene, og noe annet ville vært merkelig. Økt fokus på miljø og helse, og en større bevissthet og kunnskap om stoffenes negative konsekvenser, har helt endret trenden for hvilke møllmidler som brukes i dag.

Dette innlegget kikker på datidens møllmidler med sine fordeler og ulemper, og viser videre hvilke møllmiddel som er tilgjengelig i dag. Vi tar deg fra dødelige møllkuler til giftfrie feromonfeller.

 

Møllmidler før i tiden

Iblant hører man en eldre generasjon rose de effektive møllmidlene som var tilgjengelige før i tiden. De skal ha vært enkle å bruke, billige og samtidig supereffektive. Hvis dette stemmer, hvorfor er de ikke lenger på markedet?

 

Naftalen/møllkuler

Møllkuler har du kanskje hørt om? Før i tiden var møllkuler flittig i bruk. De besto av det svært giftige stoffet naftalen som fremstilles fra steinkulltjære. Dampen fra naftalen var både avvisende og dødelig for møll (dødelig dersom det naftalenholdige møllmiddelet lå i en lufttett plastpose sammen med møllen/tekstilene).

Dessverre er stoffet svært giftig å innånde for mennesker, og farlig ved lengre kontakt med huden. Ettersom man nesten alltid vil behandle nettopp klær mot møll, så er det mindre bra å ha på seg klesplagg med rester av naftalen.

Møllkulene som før i tiden ble solgt med naftalen så i tillegg ut som godteri - noe som gjorde dem til en enda større risiko for barnefamilier, med risiko for både kvelning og forgiftning.

Naftalenforgiftning viser seg som brekninger, blod i urinen, diaré og gulsott. Stoffet bryter ned de røde blodlegemene og kan forårsake akutt blodmangel. Før i tiden ble nyfødte iblant rammet av dette ettersom de ble innsvøpt i tepper som var oppbevart sammen med naftalenkuler. Naftalen er også kreftfremkallende.

Møllkuler

Bilde: Møllkuler av naftalen

Paradiklorbenzen

Møllkrystaller var det noe som het i gamledager. Dette var da paradiklorbenzen - et middel som var enda giftigere enn naftalen. Møllkrystallene var et hvitt pulver med en oljet våt overflate, og det å innånde pulveret eller gassene fra det forårsaket alvorlige skader. Paradiklorbenzen kan ved lang eksponering løse opp plast, og gjør at det heller ikke er sikkert i vakuumposer (og ødelegger f.eks. knapper på klær).

Man kan konstatere at det er langt bedre å ha møll garderoben sin, enn å ha naftalen eller paradiklorbenzen i den. Begge disse stoffene er svært uegnet som møllmiddel med tanke på de umiddelbare helserisikoene de medfører for mennesker.

Møllmiddel før i tiden må ha vært effektive, men de var også direkte livsfarlige å bruke. Vi kan konstatere at det ikke var bedre før, iallefall når det gjelder møllmiddel. Utviklingen har gått fremover, og i dag finnes det vesentlig bedre både biocider, møllmidler og giftfrie feller.

 

Moderne møllmidler

Dagens forbrukere er betydelig bedre innsatt i hva de bruker ved bekjemping. Dette er nok fordi vi i dag har helt andre forutsetninger for tilgang til informasjon, samtidig som tidsalderen oser miljøbevissthet. Felles for dagens møllmidler er at de er betydelig mer skånsomme mot både mennesker og natur enn forgjengerne, og iblant også helt giftfrie.

 

Biocider/bekjempingsmidler

Bekjempingsmidler baseres på gift og kalles derfor biocider eller insekticider. Disse inneholder virksomme stoffer i en konsentrasjon som dreper insekter (blir da per definisjon en gift). Giftene skulle også kunne være skadelige for mennesker, men på grunn av den lave konsentrasjonen er de så og si ufarlige ved korrekt bruk.

Moderne biocider er ofte syntetiske varianter av naturlig forekommende stoffer som man har økt konsentrasjonen på til et unaturlig høyt nivå. De mest populære midlene er raskt biologisk nedbrytbare. Det betyr at de ikke etterlater spor som akkumuleres i miljøet, noe som ellers ville gi negative effekter på lengre sikt.  

Ettersom mennesker, husdyr eller naturen kan ta skada av giftene, så bør biocider brukes formålstjenlig og med forsiktighet.

 

Rødseder

Kuler av rødt sedertre er sannsynligvis det nærmeste vi kommer møllkulene som fantes før i tiden. Den store forskjellen er at rødt sedertre kun virker avstøtende, mens naftalenet i møllkuler var såpass giftig at det faktisk tok livet av både møll og mennesker.

Rødt sedertre ble faktisk brukt før i tiden også. Frem til på 50-tallet i USA var rødseder det mest populære møllmiddelet før nyutviklede gifter tok over, og som man på den tiden trodde var ufarlige. Grunnen til at vi presenterer det under overskriften “dagens møllmiddel”, er at det også i dag er flittig i bruk.

Som regel mener man olje utvunnet av rødt sedertre når man snakker om rødseder i forbindelse med møll. Den konsentrerte oljen er i stor konsentrasjon giftig og direkte dødelig for små insekter, mens den i mindre konsentrasjon virker avstøtende og holder dermed møllen og dens larver borte fra behandlede områder.

Eksempelprodukter: Rødseder kuler (moderne møllkuler), Rødseder ringer, eller konsentrert rødsederolje

 

Møllfeller med feromon

Vil du helt slippe gift er feromonbaserte limfeller det selvskrevne alternativet. Disse lokker til seg flygedyktige hannmøll ved hjelp av et spesialutviklet feromon (duftmiddel), som efterligner duften hunnmøll utsondrer. Kjærlighetssøkende hannmøll blir sittende fast i fellens limpapir, og der tar reisen deres slutt. Uten hannmøll kan ikke møll fortsette å forøke seg.

Effektive feromoner er den store innovasjonen i denne sammenheng. Det er et kompleks arbeid å forske frem et feromon som er tilstrekkelig effektivt, som dermed er både vanskelig, tidskrevende og trenger større investeringer. Vi mener at det tyske selskapet Aries, som fokuserer mye på naturprodukter innen skadedyrbekjemping, har lykkes best med å få til dette i og med feromonet som finnes i fellen Mottlock.

Eksempelprodukt: Mottlock møllfelle

 

Hvordan blir jeg kvitt møll?

I dag finnes det ingen giftige snarveier for å bli kvitt klesmøll. Å løse problemet krever som regel at man bretter opp ermene og gjør rent ordentlig. Det finnes også gode produkter som kan gi støtte, og hjelpe til med å bli kvitt møllproblemet raskere og sikrere.

  1. Det aller viktigste for å bli kvitt klesmøll er rengjøring. For å trinnvis se hvordan du går frem, se vår sjekkliste for rengjøring.
  2. Bruk bekjempingsmiddel på møll og larver. Bruk alternativt rødsederolje. Det er mindre effektivt, men også mindre giftig og kan brukes forebyggende.
  3. Et fåtall møll klarer nesten alltid å unnslippe rengjøring og bekjempingsmidler, derfor er det bra å bruke møllfeller som et komplement. Fellene øker sjansen for å raskt bli kvitt all møll.

 

Du bør være oppmerksom på klær og møll en stund etter bekjempingen, og reagere raskt dersom problemet gjenoppstår. Helst skal man også foreta ytterligere en bekjempelse ca. en måned etter den første. Da kan det være tilstrekkelig med trinn 1 ovenfor (trinn 3 er inkludert ettersom møll som regel har en levetid på 6 til 8 uker).

Nå håper vi at du kjenner deg tryggere på hva møllmidler er, og hvordan du går frem for å bli kvitt møll!

Vil du bli ekspert på klesmøll og hvordan man slipper dem? Da skal du lese vår ekspertguide om klesmøll.

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top