Melbiller: Den ultimate guiden

Melbiller guide

Melbiller kommer i ulike farger og størrelser. Noe de har til felles er at de kan gjøre hele innholdet i matskapet uspiselig. Vi går igjennom hvordan du får melbiller, hvordan du kjenner igjen dem, og selvsagt hvordan du enklest mulig blir kvitt dem.​

 

Innhold:

 1. Kort om melbiller
 2. Slik får du melbiller
 3. Slik vet du om det er melbiller
 4. Skader fra melbiller
 5. Ulike typer melbiller
 6. Snarlike insekter som skader matvarer
 7. Slik forebygger du melbiller
 8. Sjekkliste for rengjøring ved melbiller
 9. Bekjemping av melbiller 
 10. Mer fakta om melbiller

 

​Kort om melbiller

Melbiller tilhører familien skyggebiller, og er svært vanlige både i Norge og de fleste andre land. De fleste av oss vil før eller senere komme i kontakt med melbiller. En årsak til at melbillene er så vanlige, er at de formerer seg effektivt. Hunnene legger flere egg daglig, og en hunn legger i løpet av sitt liv ca. 450 egg.

Melbiller livnærer seg på tørre matvarer/næringsmidler som mel, gryn, müsli, pasta, krydder og frø. De legger også eggene sine i disse næringsmidlene, og formerer seg raskt. Melbiller har en evne til å også komme seg inn i godt lukkede matvarer. Et angrep resulterer i at næringsmidler kontamineres og ødelegges, men i verste fall kan melbillene også spre smitte.

Ofte oppdages angrep på matvarer på lukten eller ved at matvarene har blitt misfarget av sekret eller mugg, som da gir en grålig farge. Melbillenes sekret har en kraftig lukt likt lysol eller fotogen, og på grunn av dette kalles billene også iblant for lysolbille.

 

Slik får du melbiller

I den produserende næringsmiddelindustrien er melbiller et problem verden over, og det samme gjelder i Norge. Melbiller kan etablere seg i en del av kornproduksjonen, f.eks. kvern eller magasin, og deretter rekke å spre seg til forhandlere og forbrukere før problemet oppdages.

Den vanligste måten forbrukere får problem med melbiller på er når melbillene har fulgt med i et produkt hjem, og som der sprer seg til andre næringsmiddel.

Stor melbille lever naturlig i Norge og kan fly. Dermed kan den komme seg inn utenfra i sommerhalvåret, og starte et angrep på næringsmidler. Dette er imidlertid ganske uvanlig, og angrepene pleier ikke å bli så omfattende.

Hvis du har flyttet inn i et gammelt hus, så kan det være at det allerede bor melbiller der. Da kan de finne frem til nye næringsmidler, og et stort angrep kan bryte ut ganske omgående.

 

Slik vet du om det er melbiller

Tegnene og sporene du skal lete etter når du vil finne ut om det er melbiller du har problem med, er følgende:

1. Utseende:

 • Voksne melbiller er små tubeformede insekter med tydelige antenner, ofte sorte, kastanjebrune eller rødbrune. Lengden varierer avhengig av typen melbille, generelt 3 til 5 mm eller 10 til 18 mm.
 • Eggene er hvite/melkehvite/gjennomsiktige og svært små/mikroskopiske, og dermed vanskelig å se med det blotte øye.
 • Larvene er gulaktige og lett gjennomsiktige med to tydelige sorte prikker i ene enden. Lengden er omtrent som hos voksne melbiller.
 • Puppene er noe lysere gulaktige enn larvene, og tykkere.

2. Steder å lete:

 • Vanligvis finner du melbillene eller larvene deres umiddelbart i angrepne næringsmidler.
 • Ved et pågående og langt fremskredet angrep, kan melbiller spre seg rundt om kring de angrepne næringsmidlene.

3. Skadebilde på næringsmidler:

 • Lukt/odør: Ubehagelig og skarp lukt av lysol/fotogen som kommer fra melbillenes utsondrede sekret.
 • Misfarging: Melbillenes sekret, vevtypen som dannes, eller resulterende muggdannelse kan misfarge f.eks. mel og gi det en gråaktig farge.
 • Larver: Ofte kan du med det blotte øye se de små gule larvene i angrepne næringsmidler.

Det er ikke alltid man finner voksne melbiller. På et tidlig stadium i angrepet vil du sannsynligvis bare kunne observere larver.

 

Skader fra melbiller

Melbillene biter ikke, og skader heller ikke mennesker på en direkte måte. De kan derimot spre sykdommer og parasitter (f.eks. så er melbillen en del av dvergbendelmarkens livssyklus).

Fremfor alt kontaminerer og ødelegger melbillene matvarer, noe som kan være et problem i hjemmet, hos forhandlere eller i produksjonsindustrien, og da spesielt når det gjelder kornprodukter.

Følgende viser ulike melbiller og noen snarlike biller, og hvilke næringsmiddel de vanligvis angriper:

Art

Angriper (bl.a.)

Stor (vanlig) melbille (Tenebrio molitor)

Kornprodukter/mel.

Kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum)

Korn, nøtter, krydder og tørket frukt.

Brunsvart melbille (Tribolium destructor)

Kornprodukter/mel.

Rismelbille (Tribolium confusum)

Kornprodukter/mel.

Sagtannet melbille (Oryzaephilus surinamensis)

Korn, tørket frukt og nøtter.

Brødbille (Stegobium paniceum)

Brød, korn, pasta, tobakk, krydder, (voksne spiser ikke).

Tobakkbille (Lasioderma serricorne)

Tobakk, tørket frukt, krydder, korn og belgfrukter.

 

Ulike typer melbiller

De vanligste og mest skadegjørende melbillene i Norge er stor/vanlig, kastanjebrun og brunsvart melbille:

Stor (vanlig) melbille (Tenebrio molitor) er en naturlig forekommende art i Norge. I naturen påtreffes billen i fuglereder eller i halvråtne deler av trær. Stor melbille kan fly, og iblant kommer den seg inn i våre hjem under årets varme måneder.

Lengden på en fullvoksen stor melbille er mellom 10 til 18 mm. Nyklekket er billen lysebrun i fargen, men blir deretter mørkere og antar en mørkt rødbrun eller sort farge som fullvoksen.

https://lh3.googleusercontent.com/5knrx_KZ9tnKzlWfhFTNF0VhayoVgnaNFy0GDD7aFmiBheSR6OsucRAb8EIqH9QTo-oMv2n212SPc7vbw1ZvRJhJrseIP9LkvB8CJyAR8eGxz_8SUjI9a6Ygw4SrnpNpj0Xcn84w

Bilde: Stor melbille, Didier Descouens - Eget arbeid, CC BY-SA 4.0

Kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum) er en innvandret art som forekommer i store deler av verden.

Kastanjebrun melbille flyr ofte når temperaturen er tilstrekkelig høy.

Lengde som fullvoksen er 3 til 4 mm. Billens farge er rødbrun. Lever i opp til ca. 6 måneder som voksen bille. En melbille som er veldig lik er rismelbillen (Tribolium confusum).

https://lh6.googleusercontent.com/ywE-EoCrYPLj4iYtXik5oUcdgUra4yHMqAx6FdG8VBq6EuUraFWHwGGoKgHsIUK88tvOU0ca9VT_xb1Y4s_6HMOzzsJHCqITkDXo7CGeF2vtCeEIg6p4FdUwXJG9EjbbxlCVVjSJ

Bilde: Kastanjebrun melbille, Sarefo - Eget arbeid, CC BY-SA 3.0

Brunsvart melbille (Tribolium destructor) er, akkurat som kastanjebrun melbille, en importerte art. Billen har etterhvert etablert seg i Norge, og forekommer i dag både i produksjonsledd, forhandlerledd og i enkelte varer hos forbrukere.

En fullvoksen brunsvart melbille er ca. 5 mm. Til tross for navnet er brunsvart melbille mørkebrun i fargen, midt imellom stor- og kastanjebrun melbille.

https://lh5.googleusercontent.com/rx7ZlX35cAgT88wnEDxQOcdXDyX8Bwy-jbzXh5kLSj_G936ZgWi0IzrqWvna2Zo4Olo1J7ECoBFfJHi2rn-P9RaRlIgy6Nrrl31rq3WMfv1R4mixZb2xnOzRJ1JWCNYZQlxQsxyl

Bilde: Brunsvart melbille, Sarefo - Eget arbeid, CC BY-SA 3.0

Snarlike insekter som skader matvarer

Det finnes flere andre billetyper som, akkurat som melbillen, angriper næringsmidler. Disse er også til forveksling ganske like melbillene og dermed lett å ta feil av. Du kan i hovedsak se på kroppsformen, og til en viss del størrelsen, om det er en melbille eller en annen type bille:

Sagtannede melbiller (Oryzaephilus surinamensis): Voksne sagtannede melbiller er ca. 2,5 til 3 mm lange. Smal kroppsform.

https://lh6.googleusercontent.com/lmzs87Y63YiqVctMisPZqnPqP-alnI_78xASrIU5QmP_9YMLd00LIaOC8SPQlAJVF7dNGGIJSFAEpkGIj3Yc4KOuAjPIYY-xL3RUu9xiuoBLcL24FRSs7hujflRSNAb2k0iKQiLg

Bilde: Sagtannet nøttebille, Emil Hochdanz, Public Domain

Brødbille (Stegobium paniceum): Voksne brødbiller er ca. 2 til 3 mm lange. Tykk kropp og en tydelig pukkel på mellomkroppen.

https://lh3.googleusercontent.com/qcUJAyQdyvaR1LSKF2jrWODCFkdKjWEibkooqywIiFqTTIblP8v05NF6487atQODIPYaJliCC_G7TRYgWd0Apti0pNNxycWyp-_kkTJzsBNXfbXUc0J1kGGkOQsDmI7USGNpycl6

Bilde: Brødbille, Siga - eget arbeid, CC BY-SA 3.0

Tobakkbille (Lasioderma serricorne): Voksne tobakkbiller er ca. 2 til 3 mm lange. Ligner brødbillen i utseende.

https://lh4.googleusercontent.com/txn2KpEjWOAG9ibnY97ltq-5IdCZxxMg6-b0tndlEU1T6fh4xDgrxpdQYZNLoiI7tIA-ZNba4OWJVnSuJVHfxrzxrHcGqa6UaoUNSKzGlB4J2RDeZG8g3QupkhGkWxMRVE7_wrea

Bilde: Brødbille, Kamranki - eget arbeid, CC BY-SA 3.0

Hvis du kun observerer larver, kan det istedet være matmøll som har angrepet næringsmidlene, f.eks. melmøll, daddelmøll eller indisk melmøll.

 

Slik forebygger du melbiller

Det finnes fem enkle ting du kan gjøre for å redusere risikoen for at dine matvarer angripes av melbiller:

 1. Regelmessig rengjøring, spesielt med fokus på å fjerne søl i matskap og skuffer.
 2. Unngå å oppbevare matvarer på steder med høy luftfuktighet.
 3. Regelmessig kontroll av matvarer, og at riktig gamle matvarer helst kasseres.
 4. Oppbevar risikoutsatte matvarer i tettlukkede beholdere.
 5. Indikasjonsfelle som raskt viser om du har en infestasjon, dvs. en enkel limfelle i tilknytning til matvareoppbevaringen.

Det er ikke mulig å sikre seg helt mot å få melbiller, man kan være uheldig å få melbiller med seg hjem i et nyinnkjøpt næringsmiddel. Det kan handle om bare et fåtall larver man ikke har så stor mulighet til å oppdage med det blotte øye. Men har du utført de forebyggende tiltakene ovenfor, så vil du sannsynligvis kunne stoppe melbillene både raskere og med mindre innsats enn om angrepet hadde rukket å tilta.

 

Sjekkliste for rengjøring ved melbiller

En av de viktigste tiltakene for å lykkes med å bli kvitt melbiller er rengjøring. Rengjøring omfatter delvis å (1) isolere og (2) håndtere næringsmidlene som kan være angrepet, samt å (3) vaske flater rundt næringsmiddeloppbevaringen, og sikre at ingen melbiller, larver eller egg har blitt liggende igjen.

Iblant kreves også (4) bekjemping for å bli kvitt melbillenes egg. Eggene kan gjemme seg i sprekker, og dermed slippe unna en svært grundig rengjøring.

Du kan bruke følgende sjekkliste for å påse at du gjør rent på rett måte for å bli kvitt melbillene:

1. Forberedende tiltak

 • Tøm matskap, hyller og skuffer helt og holdent for næringsmidler og kjøkkenredskap.
 • Plasser matvarer i plastbeholdere, eller på et sted som hindrer melbillene fra å spre seg under rengjøringen.

2. Håndtering av næringsmidler

 • Se etter tegn på melbiller i matvarer
 • Typiske varer som angripes, og som du skal være ekstra observant på
 • Plasser alle potensielt angrepne matvarer i godt lukkede plastposer
 • Kast angrepne næringsmidler/varer
 • Behandle potensielt påvirkede matvarer som ikke kasseres enten ved å (A) fryse dem i -18 ℃ i 48 timer eller, (B) varme dem opp til 55 ℃+ i 1 til 2 timer.

3. Generell rengjøring

 • Vask kjøkkenredskaper (helst i oppvaskmaskinen på et varmt program)
 • Våttørk alle overflater i direkte tilknytning til angrepet, gjerne også gulv, benkeflater m.m.
 • Støvsug alle områder og fokuser spesielt på skjøter, sprekker og hulrom i skuffer og skap der melbillenes egg ofte er gjemt. Frys og kast deretter støvsugerposen.
 • Prøv også å vaske, eller iallefall spraye med insektmiddel, under kjøkkeninnredning og komfyr.

(4.) Bekjemping: Dette bør du overveie hvis du vil være sikker på å bli kvitt melbillene (eller når du har gjennomført rengjøringen, men ikke lykkes å bli kvitt problemet).

 

Bekjemping av melbiller

Det vanskeligste med å bli kvitt melbiller er at eggene deres kan ligge gjemt i kriker og kroker, som dermed slipper unna rengjøringen. Grundig støvsuging gjør stor forskjell, men for å være sikker på at ingen levende egg blir værende igjen bør du også behandle med bekjempingsmiddel og limfelle.


 Tips: Før du starter, tenk på å helt tømme flatene du skal behandle før du setter igang. Du bør også ha vasket ut områdene i henhold til “Sjekkliste for rengjøring ved melbiller”.


Valg av bekjempingsmiddel: Du kan enten velge å bruke vanlig insektmiddel (en såkalt insekticid), eller du kan bruke giftfritt pulver i form av kiselgur (det samme som et profesjonelt skadedyrfirma ville brukt om de skulle hjelpe deg). Mange foretrekker å bruke kiselgur ettersom behandlingen skjer i kjøkkenet og blant næringsmidlene. Da føles det som regel bedre å bruke giftfrie og naturlige middel. Ulempen med kiselgur er at det skal bli liggende i opp til 7 dager for et sikkert resultat, noe som kan være upraktisk og påvirke hvordan du bruker området.

 

Mer fakta om melbiller

Melbillenes raske livssyklus innebærer at så mange som 4 til 5 generasjoner kan utvikles hvert år i varme og gunstige forhold. Gjennomsnittlig levetid for melbiller er ca. 1 år, men de kan leve i opp til 3 år.

Melbillen går igjennom fire ulike stadier i livssyklusen sin, som egg (lyst gjennomsiktig), som larve (gulaktig 4 til 5 mm lang sylinderformet), som puppe eller som voksen bille (rødlig, brunrød eller sort og ca. 4 til 5 mm lang). Alle disse påtreffes i næringsmidler, men bare larver og voksne biller kan som regel observeres med det blotte øye.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top