Maur: Den ultimate guiden

Maur guide

Maur kan bygge ganger i huset ditt, så de fleste vil ikke dele hjemmet sitt med dem. Vi har samlet alt du trenger å vite om maur. Guiden om maur går igjennom alt fra ulike typer maur, hvorfor de kommer inn i hus, hvordan du finner maurtua og selvsagt hvordan du bekjemper maur.

 

Innhold:

 1. Kort om maur
 2. Ulike typer maur
 3. Hvorfor kommer mauren inn i huset?
 4. Der finner du maurtua
 5. Slik bekjemper du maur 
 6. Mer fakta om maur

 

Kort om maur

Sukkermaur er mauren som hyppigst forekommer som skadedyr i hus. De er mellom 2 til 4 millimeter lange og leter seg inn i husene våre for å finne føde, som regel om våren og sommeren. Søl fra søte drikker som saft eller sukker i matskapet kan raskt lokke til seg mange maur. Når den første mauren har funnet føde, legger den ut et duftspor som leder resten av maurene til plassen. Da kan man ofte se et myrtog slingre seg frem.

Stokkmaur er store, kraftfulle maur som navnet antyder - de lever naturlig i råttent tre (f.eks. i stubber og nedfallne trær), men finner man dem i hus eller rundt uteplasser av tre bør man være oppmerksom. 

/var/folders/5q/f3mfyzrn51v1p0fbg5ztd8vwpxrfjv/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/640px-Lasius_niger.JPG

Bilde: Sukkermaur, Lasius niger [© Python (Peter Rühr), CC-BY-SA-3.0]

 

Ulike typer maur

I Norge har vi rundt 65 ulike maurarter. Mesteparten av disse er ikke skadedyr, i stedet er de nyttedyr siden de delvis livnærer seg av andre skadedyr. Et eksempel på en slik maur er rød skogsmaur. Vanligvis er det sukkermaur som forårsaker problemer for huseiere, men iblant også stokkmaur og faraomaur som har vokst seg sterkere på senere år.

Sukkermaur (også kalt svart jordmaur) er det man som regel mener i Norge når man snakke om maur. Sukkermaur bygger bolig i jord, gjerne under stener eller skrap, men også i og under steinheller, stubber og lignende. Hagene våre passer sukkermauren utmerket å bosette seg i, med bra beskyttelse for kolonien og ofte rikelig tilgang til føde. Sukkermaur er mellom 2 til 4 millimeter lange og helt sorte.

Stokkmaur, eller svart jordmaur som de også kalles, er vår største maurart i Norge - de blir mellom 6 til 14 mm lange. Stokkmaur bygger som regel sitt bosted i råttent tre som f.eks. stubber, skadede trær, stokker på bakken eller i konstruksjonsvirke. Når mauren først har etablert seg, angriper de også frisk tre under sin boligbygging med ganger og tunneler, noe som kan føre til omfattende skader på bygninger.

Faraomaur er tropiske maur som egentlig ikke klarer seg i det norske klimaet ute i naturen. De finner imidlertid finne gunstige forhold innendørs og formerer seg i bygninger. Faraomaur er små og gule. Faraomaur kan være svært vanskelige å bli kvitt, spesielt i leilighetskompleks. I de fleste tilfeller bør man be om profesjonell sanering.

 

Hvorfor kommer mauren inn i huset?

Om våren råder det mangel på mat i naturen, og da kan sukkermaurenes arbeidsmaur lete seg inn i hus rett og slett for å finne mat. Ofte finner de jo mat i form av noe søtt som de får tak i. Dette kan føre til en invasjon og for deg et sanitært ulempe.

Når det gjelder stokkmaur så leter de seg frem til råtnende trær for å bygge sitt bosted, og da som regel i naturen. De kan imidlertid angripe konstruksjonsvirke. Som regel når dette allerede er skadet, og da kan man få ordentlige problem.

 

Der finner du maurtua

For å kunne fjerne maur hjelper det å først av alt lokalisere maurens bosted/tue. Sukkermaur bygger sitt bosted i marken, gjerne under steiner, heller eller i gresstuer. Kolonien er ofte plassert noen desimeter ned i bakken, som regel på et varmt sted. Under terrasseheller finnes det utmerkede forutsetninger for maur når det gjelder temperatur, beskyttelse og jord som de enkelt kan flytte for å skape tunneler i tilknytning til hovedkolonien.

Stokkmaur bygger som regel sitt bosted i råttent tre som f.eks. stubber, skadede trær, stokker på bakken eller i konstruksjonsvirke. Når mauren først har etablert seg, angriper de også frisk tre under sin boligbygging med ganger og tunneler, noe som kan føre til omfattende skader på bygninger.

Iblant kan det være vanskelig å finne maurenes bosted ettersom mauren fremfor alt er nattaktive. Men som regel ser man noen maur om dagen, og kan følge etter dem. Enten er de på jakt etterføde, eller på vei tilbake til bostedet sitt.

Hvis du ikke finner eller kommer til for å fjerne maurens bosted, kan du istedet plassere maurgift på strategiske utvalgte steder der maurene passerer. Da tar de med seg giften til bostedet sitt.

 

Slik bekjemper du maur

For å drepe maur trenger du først å finne maurens bolig, alternativt finner du en myrsti du vet fører til bostedet. Selve målet med bekjempelsen er å drepe dronningen, noe som fører til at hele maurkolonien utryddes. Velg deretter en bekjempingsmetode som passer for nettopp din situasjon:

 1. Maurboks: Bekjemper maur både effektivt og hygienisk innendørs, og er i tillegg sikker for barn og husdyr. 
 2. Maurmiddel: Langtidsvirkende pulver eller granulat for å bekjempe maur utendørs, før de kommer seg inn i huset.
 3. Maurmiddel for utvanning: En enkel måte å få tilgang til utilgjengelige maurboliger/tuer.
 4. Kiselgur: Naturlig og profesjonelt bekjempingsmiddel mot maur og krypende insekter.
 5. Rødsederprodukter: Et økologisk alternativ som er risikofritt for husdyr er rødsederolje og rødt sedertre innendørs (rødsederolje spray utendørs).
 6. Annet som f.eks. stoppmiddel eller maurpenner kan brukes for å beskytte f.eks. matskapet mot angrep. Disse er imidlertid giftige for husdyr, noe som er en stor ulempe.

Her finner du gode og virksomme produkter mot maur.

Når det gjelder bekjemping av stokkmaur, er det viktig å finne og fjerne maurens hovedbolig. For å bekjempe dette kan maurmiddel for utvanning være enklest. Fra dette skapes satellittboliger i bygninger og annet. Det enkleste er å følger mauren og se hvor de er flest i antall. Som regel finnes maurens hovedbolig i råttent tre som f.eks. stubber, skadede trær, stokker på bakken eller i konstruksjonsvirke. 

I forebyggende hensikt bør du gjøre to ting for å redusere risikoen for å få besøk av stokkmaur: 

 1. Ikke ha vedstabler mot bygning/yttervegger
 2. Fjerne gamle stubber, døde trær og stokker fra tomten

 

Mer fakta om maur

I et sukkermaursamfunn finnes det en dronning og en rekke arbeidere (disse er sterile hunner som mangler vinger). Individer med kjønn for formering (bevingede hanner og hunner) utvikles og forekommer kun ved spesielle tider. Hunner klekkes fra egg som er befruktet, mens hanner klekkes fra ubefruktede egg. Flere faktorer i larvetiden har betydning for om larven skal utvikle seg til et bevinget kjønnsindivid eller en arbeider, f.eks. næring og omgivelsetemperatur.

Hannenes eneste funksjon er å pare seg, og etter paring dør hannen. Paringsakten skjer oppe i luften på varme og rolige høysommerdager, og kalles sverming. Disse svermene av sukkermaur kan være svært individrike. Etter avsluttet paring biter hunnen av seg vingene, deretter oppsøker hun et egnet sted i bakken for å legge eggene sine og starte et nytt samfunn.

Sukkermaur kalles iblant også for svart jordmaur - navnene kommer enten fra maurens bosted eller dens føde.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top