Møll: Den ultimate guiden

Klesmøll og pelsmøll

Klesmøll eller pelsmøll i garderoben oppdager man som regel når man tar ut et plagg og finner mystiske hull. Vi har samlet alt du trenger å vite om møll. Guiden dekker alt fra møllarver til voksen møll, hvordan du kan se om det er møll som har laget hull og selvsagt hvordan du bekjemper møll.  

 

Innhold:

 1. Kort om møll
 2. Møll eller pelsbille
 3. Forskjellige møll og bilder
 4. Forebygg møllangrep
 5. Slik bekjemper du møll
 6. Sjekkliste rengjøring 
 7. Mer fakta om møll

 

Kort om møll

Det finnes mangel møll (nattsvermere) i verden, og ca 80 av dem finnes i Norden. Blant disse er de vanligste skadedyrene klesmøll, pelsmøll og matmøll.

Møll, nattsvermere eller nattsommerfugl som de også kalles, kommer som regel inn om våren. En utfordring med møll er at de kan gjøre stor skade før man oppdager dem. En møll kan komme seg inn og legge egg uten at man merker den. Når eggene klekkes har man fullt av larver som angriper klær av ull, pels og visse andre naturlige materialer. Matmøll angriper istedet ulike næringsmidler som f.eks. korn, müsli eller ris.

 

Møll eller pelsbille?

Mange lurer på om man ved å kikke på plaggets skader kan se hvilket skadedyr som har vært på ferde. Det kan man heldigvis, og svaret om det er møll eller pelsbille, gir deg en pekepinne på hvordan du skal bekjempe skadedyret.

Slik gjør du: Se på skaden og hullets kant. Er det en tydelig kant, så er det en pelsbillelarve som har angrepet tekstilet - er det istedet lo rundt hullets kant, så er det en klesmøllarve.

 

Forskjellige møll og bilder

Det finne hovedsakelige tre typer møll som gjør skader i hjemmet, enten klesmøll som angriper tekstiler, pelsmøll som tar for seg av pels og matmøll som angriper ulike typer næringsmidler. Navnet sladrer, som du kanskje har merket, om hva som er hver enkelte mølls favorittføde. Her presenteres de ulike møllene og deres kjennetegn:

Klesmøll (Tineola bisselliella): en ekte møll/nattsommerfugl med gul eller gullskimrende farge som på larvestadiet angriper tekstiler og naturlige materialer, gjerne ull.  

Pelsmøll (Tinea pellionella): ligner på klesmøllen, men dens larver angriper bare pels og produkter med naturlig hår.

Matmøll (tørrfruktmølle eller melmøll): Ulike typer matmøll som angriper ulike typer næringsmidler, deriblant f.eks. korn (mel), ris, sjokolade og müsli. Møllens larver spinner tråder i næringsmidler som gjør dem ubrukelige, og kan føre til muggdannelse.

Pelsbillen er ikke en type møll, men er med her allikevel ettersom den forårsaker skader på klær/tekstiler som ofte forveksles med møll.

Pelsbillen (Attagenus pellio) er en bille med sort eller mørk brunt glinsende skall. Billen er ca 5 mm lang, og har en markering på ryggen med to lyse prikker. På larvestadiet angriper pelsbillen tekstiler og naturlige materialer som f.eks. ull, skinn og dun. Larven er ca 10 mm lang, har sort/brunt skall med gule seksjonsmarkeringer og gul/gulbrun børste på enden.

 

/var/folders/5q/f3mfyzrn51v1p0fbg5ztd8vwpxrfjv/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/640px-Tineola_bisselliella_7218.jpg

Bilde: Klesmøll, Tineola bisselliella [Olaf Leillinger / CC-BY-2.5]

Klädesmal larv

Bilde: Klesmøll, larve [Guido Gerding / CC-BY-SA-3.0]

/var/folders/5q/f3mfyzrn51v1p0fbg5ztd8vwpxrfjv/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/640px-Tinea_pellionella_mounted.jpg

Bilde: Pelsmøll, Tinea pellionella [Sarefo / CC-BY-SA-3.0]

 

Forebygg møllangrep

Det finnes mye du kan gjøre for å forhindre, og kanskje til og med slippe, møllangrep. Viktige områder å fokusere på er rengjøring, hvordan du oppbevarer klær, hvordan du håndterer lufting i sommerhalvåret og om du skal ha møllfeller eller rødt sedertre som forebyggende tiltak.


 Tips: Vær ekstra årvåken og nøye med forebyggende tiltak i sommerhalvåret. Da er det vanlig at møll flyr inn når man lufter i større utstrekning.


 

1. Hold det rent - rengjøring og vask

Rengjør garderober grundig med jevne mellomrom og rist plaggene godt, støvsug, tørk rent og spray med insektspray. Hold rent i garderober og annen klesoppbevaring, legg aldri inn skitne plagg.

Mange vasker ikke sensitive ullplagg etter hver bruk, og da kan det være viktig å bruke avvisende produkter eller vakuumoppbevaring som beskyttelse.

2. Oppbevaring

Grunnregelen er at klær alltid skal være rene før du legger dem i garderoben eller annen klesoppbevaring. 

For langtidsoppbevaring er det bra å bruke vakuumposer for favorittplagg, strikkede plagg, sengetepper, pelser og andre plagg som ikke brukes så ofte, men som løper en høy risiko for å ellers bli angrepet. 

3. Sommer og lufting

Hvis du ikke aktivt bekjemper møll med feller eller rødseder, så bør du være forsiktig med å lufte og helst bruke insektnett under lufting.

Vær ekstra forsiktig i sommermånedene når møll er som mest aktive, og bruk gjerne feller for å fange møll som kommer inn.

4. Avvisende produkter

Bruk produkter av rødt sedertre i garderober og skuffer. Det er helt økologisk og svært effektivt mot møll, møllarver og en rekke andre skadedyr.

Møllfeller i klesoppbevaringen er også å anbefale for å ha en sjanse til å fange møll før de legger egg, med larver som resulterer i et angrep.

Slik bekjemper du møll

Klesmøll og pelsmøll bekjempes på samme måte. Matmøll bekjempes på en litt annen måte ettersom dens larver forekommer i matvarer, og gjør at forutsetningene er litt annerledes. 

Når det gjelder klesmøll og pelsmøll er disse som regel enkle å bekjempe. Følg trinnene nedenfor omhyggelig, så bør problemet snart være løst:

 1. Rengjør og vask klær i henhold til sjekkliste rengjøring
 2. Bekjempes med møllmiddel som insektspray eller rødsederolje spray langs lister og på lignende steder der møllens larver ofte gjemmer seg.
 3. Stopp videre spredning ved hjelp av møllfeller som fanger eventuelle møll som har kommet seg unna både rengjøring og bekjemping.
 4. Forebyggende tiltak som å sette inn rødsederringer eller møllfeller i klesoppbevaringen hvis du ikke allerede har disse.
 5. Sjekk all oppbevaring, bruk f.eks.vakuumoppbevaring eller godt lukkede plastbeholdere til f.eks. vintergarderoben. For luftevinduer er det også bra å ha insektnett.
 6. Det er viktig å gjenta bekjempingstiltakene (1 til 2) igjen etter en måneds tid.

Matmøll er litt vanskeligere å bekjempe, fremst ettersom den huserer i matvarer og steder som rett og slett er vanskeligere å få helt rene og kontrollerte. Slik gjør du:

 1. Kast alle matvarer som er angrepet, også de du mistenker kan være angrepet.
 2. Rengjør nøye i matskap/spiskammer, våttørk grundig. Under noen ukers tid rengjør du grundig og påser at det ikke finnes noe søl, smuler eller lignende.
 3. Spray med insektmiddel mot flygende insekter eller rødsederolje spray langs lister og på lignende steder der møllarvene ofte gjemmer seg.
 4. Sjekk all oppbevaring og sørg for at matvarer oppbevares i godt lukkede plastbeholdere eller plastposer. For luftevinduer er det også bra å ha insektnett.
 5. Forebyggende tiltak som å sette inn rødt sedertre eller møllfeller i matlageret.

 

Sjekkliste rengjøring

Følgende trinn er viktige for en vellykket rengjøring av et sted som er angrepet av pels- eller klesmøll (f.eks. garderobe eller klesskuffer):

 1. Tøm stedet helt for klær og annet innhold
 2. Vask (60 grader), eller varm opp klær til 60 grader i tørketrommel, tørkeskap eller ovn i minst 30 minutter. Alternativet er å fryse klærne.
 3. Støvsug plassen nøye - spesielt rundt hjørner og sprekker (kast støvsugerposen, men ikke i husholdningsavfallet)
 4. Våttørk deretter hele stedet med såpe og vann - dette reduserer risikoen ytterligere for at larver overlever
 5. Spray plassen med insektmiddel mot flygende insekter (f.eks. Radar Dos P) slik at heller ikke voksne møll skal klare seg
 6. Sett ut en møllfelle eller rødt sedertre på steder for å redusere risikoen for at problemet gjenoppstår 

 Tips: Å gjøre rent i forbindelse med et møllangrep kan være ekstra slitsomt og angstfremkallende, men bit tennene sammen og gjennomfør trinnene metodisk, så vil det løse seg.


 

Har du problem med matmøll går du frem på samme måte. Men istedet for å vaske klær undersøker du nøye hvilke næringsmidler som er angrepet, og kaster dem. 

 

Mer fakta om møll

Klesmøll og pelsmøll er nesten identiske hvis man ikke gransker dem nøye. Begge er små sommerfugler med ca 13 mm over vingespissene samt grå- eller gulfargede. Den synlige forskjellen dem imellom er at klesmøllen har okergule vinger foran og lysere gule vinger bak, mens pelsmøllen har grålige vinger foran med to små mørkere punkter.

Pelsbiller er en billetype (Attagenus Pellio), den er ca 5 mm lang og har et sort eller brunlig skall. Pelsbiller kommer ofte inn i hus og legger eggene sine der. Disse eggene utvikles deretter til larver som er ca 10 mm lange, med brun børste og et brunsort skall med gule segmentmarkeringer.

Matmøll, f.eks. indisk melmøll, blir 7 til 9 mm lang og 15 til 20 mm over vingespissene. Vingene foran er rødbrune der første delen er mer lys beige. Møllen legger ca 60 til 300 egg, i eller rundt næringsmiddel. Eggene klekkes deretter etter 2 dager og opp til 2 uker. Larven som kommer ut av egget har brunt hode og "kropps"-fargen avhenger av dietten - den kan variere fra gulhvit, rød eller grønnlig tone. Larvestadiet varer i ca en måned under ideelle forhold (ved 25 grader med god tilgang til næringsrik føde), og enda lengre ved lavere temperatur og mindre tilgang til føde. Larven livnærer seg på nøtter, tørket frukt og korn.

 

Omslagsbilde: Møllarve (Tineola bisselliella). [© Guido Gerding, CC BY-SA 3.0]

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top