Giftfri bekjemping av rotter og mus med Goodnature A24

Varselskilt rottegift

Stadig flere rotte- og musegifter blir forbudt for privat bruk, samtidig som de reguleres strengere for profesjonelle brukere. Hva finnes da igjen å velge når du trenger å bli kvitt mus? Heldigvis står nye, smarte og fremfor alt miljøvennlige løsninger parat til å løse problemet, og blant de aller beste: Goodnature A24.

For noen år siden (2014) ble bruk av rottegift forbudt for privatpersoner i EU. Dette rammet først og fremst landbrukere som ofte har problem med rotter, mens hus- og hytteeiere som har mest problem med mus inntil videre kunne fortsette med gift.

I 2016 ble en ny klassifisering godkjent av antikoagulerende middel i rodenticider i den Europeiske unionen. Det er først nå den trer i kraft (februar 2018), i og med salgstopp for alle produkter som inneholder antikoagulerende middel med en konsentrasjon lik eller over 0,003 % - det vil si så og si all musegift som i dag finnes på markedet.

Dermed er turen nå kommet til musegift, som lenge har vært et prisgunstig og vanlig valg både blant landbrukere og hus- og hytteeiere. Norge følger sammen trenden, der både rotte- og musegift enten forbys eller reguleres på en måte som gjør det vanskeligere og dyrere å bruke.

 

Konsekvenser av giftstoppet

Endelig tenker mange, nå slipper vi de skadelige effektene på menneske, dyr og natur som giftene faktisk har medført. En viktig faktor som ligger bak stoppet for rotte- og musegift er sannsynligvis sekundærforgiftningene som ørn, rev, katter og andre rovdyr eller åtseldyr utsettes for - som med stor sannsynlighet har gjort skade i våre naturlige økosystem i lang tid.

Mange er nå lettet over at musegifter forsvinner, spesielt de med husdyr som har fått i seg bekjempede gnagere, eller i verste fall direktekontakt med giften, med svært alvorlige konsekvenser som følge. En annen ulempe med gift som mange rammes av, er at den forgiftede musen/rotten dør i vegger eller gulv og gir opphav til en fryktelig stank i ganske lang tid. Giftene som ble brukt var laget slik at mus/rotter ble tørste av giften, som dermed søkte seg utendørs til vann. Dette fungerte imidlertid langt fra 100 prosent.

Ulempen med giftstoppet er at nå forsvinner en effektiv og billig bekjempingsmetode som mange setter sin lit til. Man bør huske på at bekjempelse av gnagere for f.eks. landbrukere som håndterer næringsmidler, er en nødvendighet av sanitære årsaker og som i sin tur er strengt regulert. Det er en nødvendighet også for privatpersoner som vil bli kvitt mus som ødelegger nattesøvnen, griser til og sprer sykdommer. Men hva skal man da gjøre når det ikke finnes effektive gifter tilgjengelig?

Heldigvis har nye krav ført til en rask utvikling av alternative og giftfrie bekjempingsmetoder, som takket være de seneste årenes etterspørsel har lagt seg på et bra prisnivåer.

Sannsynligvis vil kun profesjonelle brukere på sikt få bruke gift. Det betyr dessverre at saneringsfirma som Anticimex kan fortsette med å bruke gift. Det er en billig løsning på kort sikt, men sannsynligvis en høyere kostnad for miljøet på lang sikt, og som de selv slipper å ta regning for. At saneringsfirma også får en slags monopol på fortsatt giftspredning synes vi er problematisk. Vi mener at du som kunde bør etterspørre giftfrie alternativ og sette press.

 

Fremtidens giftfrie løsninger

Vi har gjort nedslag på to nye og smarte produkter som vil gjøre livet enklere for mange. Det ene er for utendørsbruk (året rundt selv i vårt tøffe norske klima) og det andre for innendørsbruk. Felles for produktene er at de har et prisnivå som gjør dem svært overkommelige, sammenlignet med løpende kostnader for giftprodukter eller for tjenester fra saneringsfirmaer.

 

Goodnature A24 rotte- og musekontroll

En helautomatisk og mekanisk rotte- og musefelle som drives med CO2-patroner, altså helt uten batterier eller elektrisk ledning. Når et bytte kommer inn i fellen i jakten på det lokkende sjokoladebaserte åtet, utløses en metallkolbe som umiddelbart og humant avliver byttet. Kolben lades automatisk om og byttet ramler ned og ut av fellen, hvor katter, rev eller kråker som regel plukker med seg byttet fra plassen - den trenger altså ikke å tømmes! Fellen kan også brukes utendørs eller i kalde soner, til forskjell fra elektriske feller.

Ca. Pris: 1 995 kr (Stick.no)

+ Tåler bruk i kalde arealer og utendørs
+ Indikasjonsåte medfølger og hjelper deg å finne rett plass for fellen
- Prisen 

Beregnet driftkostnad/år: 197 kr (1 stk. återefill og 2 stk.CO2-patroner for ca. 50 fangster).

Goodnature A24

Aosion elektrisk rottefelle

Kraftfull elektrisk felle med hele 7000V, også den største elektriske fellen på markedet som også skal kunne avlive store rotter (også mus selvfølgelig). Kan kobles til vegguttaket eller drives med batteridrift, noe som gir høy fleksibilitet ved plassering. Fangstindikering med lysdiode, og lysdiode på ledningen som gjør at du kan lese av fangst selv om fellen er utilgjengelig plassert.

Ca. Pris: 429 kr (Stick.no)

+ Svært prisvennlig
+ Ledning til elektrisk kontakt medfølger
- Kan ikke brukes i uoppvarmede soner

Beregnet driftkostnad/år: 0 kr (minimalt energiforbruk via elektrisk kontakt, ubegrenset antall fangster. Med batteridrift ca 100 kr, for ca. 50 fangster). 

Aosion elektrisk rottefelle

Vinnerne på lengre sikt

Nå øker etterspørselen eksplosjonsartet på giftfrie, effektive og langsiktig kostnadsbesparende produkter som løser gnagerproblem. Et globalisert marked for produksjon og harmoniserte europeiske regler som skaper etterspørsel, medfører at nye bedrifter i rask takt utarbeider smarte løsninger som tidligere ikke hadde et marked. Konkurransen blir tøffere og priser presses til forbrukerens fordel.

I tillegg innebærer den nye og smarte bekjempingen, ofte avanserte mekaniske eller elektriske, at forbrukere og jordbrukere nå slipper å risikere å forgifte husdyr, gårdsdyr eller natur i sin streben etter et gnagerfritt nærmiljø.

De store vinnerne på sikt er nettopp forbrukerne og jordbrukerne, og fremfor alt miljøet!

 

Videre lesing

Vil du lese mer om rottebekjempingrotter eller mus? Eller kjøp Goodnature-fellen.

 

Hovedbilde i innlegget: Varselskilt rottegift [© Stick.se]

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top