Fugler: Den ultimate guiden

Fugler veilede

Mange fuglearter trives og lever godt der vi mennesker bor. De kan forstyrre med lyder som ødelegger nattesøvnen eller arbeid, eller skitne til hus, hagemøbler, båter og biler med sin avføring. I verste fall kan de også spre sykdommer. Vår guide går igjennom hva du har lov til og kan gjøre for å slippe problem med fuglene.​

 

Innhold:

 1. Kort om fugler
 2. Skader og sykdommer
 3. Vanlige problem med fugler
 4. I hekketiden er fuglene fredet
 5. Slik skremmer du bort fugler 
 6. Mer fakta om fugler

 

Kort om fugler

Mange av fuglenes naturlige oppholdssted forsvinner i og med at menneskenes bebyggelser utvides. Samtidig tilbyr ofte menneskets miljø svært gunstige forhold for fugler i form av beskyttelse og tilgang til mat. Konsekvensen blir ofte at vi får fuglene nærmere oss enn hva vi er komfortable med.

Fugleartene i Norge som ofte kan oppleves som et problem er byduer, tyrkerduer, måker, stær, gråspurv og kanadagås.

Kanadagås

Bilde: Kanadagås, Branta canadensis [© Bengt Nyman, Attribution 2.0 Generic]

 

Skader og sykdommer

Fugler kan være forstyrrende, hygieniske og skriker en del, men er egentlig ikke et skadedyr. Likevel skaper fremfor alt fugleskitt stor irritasjon. I hjemmet, og da spesielt på eiendeler vi kommer i kontakt med som hagemøbler, eller sitteplasser i åpne båter. Fugleskitt på biler kan gi opphav til lakkskader, og på båter kan det skade gelecoaten, men kjøretøy forsøker de fleste allikevel å holde rene av estetiske årsaker. Dermed oppstår det ofte et behov for å skremme bort fuglene rundt bosteder, butikker, havneområder, parkeringsplasser og lignende steder.

Fugler kan også spre sykdommer som E.Coli og Salmonella, men i dag er dette uvanlig. De kan gjøre en viss skade på bygninger, fremst ved å løsne taktegl eller tette igjen takrenner. Men dette er uvanlig, og fører som regel bare til mindre materielle skader.

Fuglereder kan også skape problem gjennom å huse andre skadedyr som fuglemidd (hønsemidd), klesmøll eller lopper.

 

Vanlige problem med fugl

I de fleste tilfeller kan fugler sameksistere og dele plass med oss mennesker uten noe som helst problem, det er til og med ofte hyggelig og verdifullt med et rikt og naturlig fugleliv. Men iblant kan imidlertid fuglenes nærvær bli mindre populært på visse steder. Følgende problem kan oppstå, hvor det kan bli aktuelt å skremme bort fugler:

 • Fugleskitt på overflater du benytter, f.eks. hagemøbler eller kjøretøy som bil eller båt
 • Fugleskrik til den grad at det forstyrrer f.eks. hjemmearbeidende eller søvnen
 • Avfall fra fuglereder, fjær og lignende
 • Problem med at fugler raskt forsyner seg av mat som står ubevoktet utendørs
 • Fugler som krasjer med vindusruter eller flyr inn i huset

 

I hekketiden er fuglene fredet

De fleste skadedyr kan bekjempes så snart problemet oppdages. Dette er ikke tilfellet med fugler ettersom de er beskyttet under hekketiden sin - og det gjelder alle typer fugl.

I Norge er alle fugler er fredet i hekketiden. Denne tidsperioden kan strekke seg fra mars og ut i august. I denne tiden er det også forbudt å røre ved egg og reder.

Resten av året er det tillatt å fjerne gamle, påbegynte eller eksisterende reder så lenge det ikke er i et område med spesielt fuglevern eller av en spesielt beskyttet art (f.eks. havørn).

 

Slik skremmer du bort fugler

I dag finnes det en rekke produkter på markedet som sørger for en sikker fjerning av fugler uten at de tar skade, og som både er kostnadseffektive og miljøvennlige:

 • Attrapper (f.eks. rovfugler eller ormer): Enkel og diskré måte å holde fuglene borte fra f.eks. altaner, brygger og båter på. 
 • Fugleskremmer: Simulerer rovfuglenes silhuett og bevegelsesmønster, og avskrekker dermed fugler over et stort område.
 • Silhuetter: Klistremerker som settes på vindusruter som fuglene ellers risikerer å krasje med, eller hengende for å skremme bort fugler.
 • Kontaktsikring i form av fuglepigger eller gelé: Plasseres der fuglene vanligvis hviler, søker beskyttelse eller bare "sitter" og holder dermed overflaten fri for fugler.

En viktig forutsetning for at produkter skal bli virksomme som skremmere, er at de er biologisk relevante for fugler, dvs. at de signaliserer en naturlig trussel for fuglene. Skremmeren skal altså ligne rovdyr som fuglene har lært seg å unngå gjennom f.eks. utseende, bevegelse eller lyd.

For at du skal lykkes i å bli kvitt fugleproblemet, bør du kombinere "skremmende" produkter med følgende tiltak:

 • Vær observant og fjern påbegynte reder umiddelbart, og skrem bort fuglene (f.eks. med en rovfuglattrapp). Når fuglene først har etablert seg, blir de enda vanskeligere å skremme bort. Når de beskytter redene sine tar de større sjanser, og produkter som beskytter mot fuglene kan da i verste fall bli virkningsløse. Du vil deretter belønnes for dine tidlige innsatser i hele sesongen.
 • Fjern kvister og potensielle redematerialer fra tomten, tak og takrenner så langt det er mulig. Da får fuglene det vanskeligere med å etablere et rede på plassen.
 • Hvis du pleier å få besøk av fugler som oppholder seg (f.eks. strand) eller bygger rede på en viss plass (f.eks. tre), så spenn opp tråder, nett eller monter fuglepigger for å avvise fuglene.
 • Ikke mat noen fugler i tilknytning til området du vi beskytte. Selv om du bare mater småfugler, så trekker maten til seg andre fugler og skadedyr.
 • Hold rent rundt komposter, avfallsdunker og frukttrær - plasser som ellers gir fri tilgang til mat og som lokker til seg fugler.
 • Tenk på at fugler i bymiljø er betydelig vanskeligere å skremme bort - der blir du nok nødt til å fordoble innsatsen din.

 

Mer fakta om fugler

Fugl (Aves) som klasse er tobeinte, eggleggende virveldyr med vinger, fjær og nebb. Det som skiller fugler fra andre dyr er fjærprakten deres. Mange fugler kan fly, men langt ifra alle. Det finnes ca 10 000 observerte fuglearter i verden, med spredning fra Arktis til Antarktis. Visse fugler er i tillegg helt tilpasset for et liv ute på verdenshavene, og tilbringer bare tid på land i korte perioder når de hekker.

Fossiler antyder fuglenes utvikling og evolusjon fra kjøttetende dinosaurer for ca 200 millioner år siden. På 1990-tallet ble det i Kina funnet dinosaurer med fjær i fossil form, noe som til en viss del visker ut grensen mellom dinosaur og fugl.

Fugler er sosiale dyr som kommuniserer gjennom lyd (sang) og visuelle signaler. De viser sosial atferd gjennom f.eks. flokkdanning, jakt og i fellesskap mobbe/jage bort rovdyr.

Menneskelig aktivitet tros å ha utryddet omkring 130 fuglearter siden 1600-tallet, og i dag er ytterligere 1 200 arter truet tross omfattende beskyttelsestiltak.

Fugleartene i Norge som ofte kan oppleves som et problem er byduer, tyrkerduer, måker, stær, gråspurv og kanadagås.

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top