Forskjell på sølvkre og skjeggkre og hvordan du bekjemper dem?

Sølvkre og skjeggkre

Sølvkre eller skjeggkre; Hvilken skade de gjør og hvor du finner dem, avhenger av hvilken type du er utsatt for. Vi skal også gjennomgå hvordan ser du forskjell på dem og hvordan du bekjemper begge artene på en effektiv og praktisk måte. 

 

Den økende spredningen av skjeggkre er et problem siden arten er et verre skadedyr enn sølvkre – delvis fordi den sprer seg i hele huset, fordi den er vanskeligere å bekjempe og fordi den også angriper matvarer. Skjeggkre har lenge vært et stort problem i Norge, og i så stor grad at det påvirker husinspeksjoner, noe forsikringsprodukter og til og med krav om redusert kjøpesum ved bolighandel.  

 

Hvordan ser du forskjell på sølvkre og skjeggkre?

Sølvkre kalles ofte nattsmyger, sølvfisk eller sukkergjest – ulike navn for samme type. Sølvkre (Lepisma saccharina) og skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er to helt forskjellige arter, og derfor har de også forskjeller som gjør det lettere for deg å finne ut av hva du har blitt utsatt for.

 • Størrelse: Sølvkre er mindre (opptil 20 mm langt), mens skjeggkre er opptil 30 mm.
 • Antenner: Sølvkre har kortere antenner og en hale som er omtrent halve kroppslengden. Skjeggkreet har antanner og hale som er omtrent like lange som kroppen.
 • Farge: Sølvkreet har en grå og ganske lys sølvfarge, mens skjeggkreet har en mørkere farge. Spesielt eldre individer oppfattes som mørkere, siden skallet blir mørkere etter hver felling.
 • Hår: Skjeggkreet har tydelige hårstrå over hele kroppen. Det ser du hvis du undersøker dem nøye. Vanlig sølvkre har mindre hår ved antennefestet og kun av og til. 
 • Bevegelsesmønster: Hvis du ser noe som beveger seg vertikalt, f.eks. oppover en vegg eller skapdør, så er det skjeggkre. Sølvkre kan ikke klarte opp over loddrette overflater.

Tips: Levetiden skiller seg mellom sølvkre og skjeggkre. Det er kanskje ikke så lett å avgjøre alderen, men vanlig sølvkre lever opptil 4 år mens skjeggkreet lever opptil 7 år. I praksis betyr dette at størrelsesforskjellen ikke alltid er lett å oppdage. De kan ha samme størrelse avhengig av alder. Derfor er det troligvis fargen, hår og lengden på antennene som gir deg de beste indikasjonene på om det handler om sølvkre eller skjeggkre.


Trenger du hjelp til å avgjøre om det er sølvkre eller skjeggkre? Drep (forsiktig) eller fang en i en felle, ta et bra bilde med høy oppløsning som sølvfisken fra siden. Send bildet til oss for identifisering – som regel kan vi hjelpe deg med å avgjøre hvilken type det er.


Detaljer skjeggkre

Bilde: Detaljer på skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) © Stick AB. 

 

Hvor du finner de forskjellige typene?

Sølvkre vil ha høyere luftfuktighet for å trives. Det betyr at det som regel oppholder seg på badet eller på kjøkkenet hvor slike forhold er vanlig. Det kan hende at du møter på sølvkre også andre steder, men da kun enkelte individer som har forvirret seg eller at det finnes en skjult fuktskade som gir gunstige forhold.

Skjeggkreet er ikke like avhengig av fukt, og kan derfor gjømme seg hvor som helst i huset hvor det finnes god tilgang på mat. Allikevel foretrekker også skjeggkre høyere fukt, så det er vanlig at du finner dem på de samme plassene (bad og kjøkken). De storstrives spesielt i nybygde hus hvor deler av konstruksjonen ikke har tørket helt.

Både sølvkre og skjeggkre er først og fremst aktive på nattestid, og begge klarer seg kun innendørs i temperert klima.

Overlappende miljøer samt at begge arter er aktive om natten, gjør at du ikke kan være helt sikker på hvilken type det er bare ved se på hvor de befinner seg. Men hvis det handler om frekvente observasjoner og at flere individer har etablert seg på «tørre områder», tyder det meste på at det handler om skjeggkre.

 

Hvilke skader de forskjellige typene gjør?

Verken sølvkre eller skjeggkre medfører større materielle skader, ei heller er de en sanitær risiko. Mest av alt handler det om ubehag, avhengig av hvor de dukker opp og hvor mange de er.

Sølvkre spiser rester fra oss mennesker (hår, flass, støv osv.). De spiser gjerne også matrester (som sukker og annet som er sølt) samt stivelsesrike ting som frimerker, tapet og bøker (egentlig er det lim/klister som de oftest er ute etter siden det inneholder mye stivelse).

Skjeggkreet spiser det samme som sølvkreet, men i tillegg er det vanligere at de angriper matvarer (gjerne tørrvarer i form av f.eks. gryn) samt også tekstiler hvor de finner små partikler.

Verken skjeggkreet eller sølvkreet gjør noen vesentlig skade på materialene de angriper. For oss mennesker handler det oftest om at vi føler et behov for å kassere varer som blir angrepet. For museer, antikvariat og f.eks. frimerkesamlere kan sølvkre og skjeggkre bli et problem hvis man ikke får kontroll på dem.

Skjeggkreet er litt mer problematisk siden de overlever og sprer seg mer uavhengig av fuktige forhold. Dermed kan de også angripe materialer man vanligvis ikke oppbevarer på kjøkken eller bad, f.eks. en frimerkesamling, antikke bøker eller tapet som oppbevares. Vi vil poengtere at denne typen materielle skader er veldig uvanlige og forutsetter av skjeggkreet har fått herje fritt i veldig lang tid. Start bekjempningen i tide, så blir det som regel ingen materielle skader.

 

Hvordan bekjempe sølvkre og skjeggkre?

Her gjennomgår vi de viktigste tiltakene samt eventuelle forskjeller når det gjelder sølvkre og skjeggkre:

 1. Rengjøring: Jevnlig rengjøring og dermed fjerning av tilgangen til mat , er effektivt og hjelper veldig mye på lang sikt. Derimot får du ingen umiddelbare resultater siden de kan klare seg i lang tid uten matkilder. Når det gjelder skjeggkre bør man også sørge for å sikre spiskammers og sørge for at tørrvarer ikke er tilgjengelige. 
 2. Sølvfiskfeller: Sølvfiskfeller er ofte et effektivt tiltak for å redusere mengden, uansett art. Det finnes feller som fungerer bra for begge typer, mens andre bare fungerer for sølvkre.
 3. Bekjempningsmiddel: Ved omfattende problemer og for å raskt minske populasjonen, er et bekjempningsmiddel mot krypende innsekter å foretrekke. Områdene hvor man observerer eller hvor man tenker seg at de befinner seg, behandles med et middel som både virker direkte og over tid.
 4. Kiselgur: Et naturlig dehydreringsmiddel som tørker ut og dreper. Fordelen er at middelet er giftfritt. Kiselgur fungerer på både sølvkre og skjeggkre. Et godt tips er å starte behandlingen når du skal reise bort. Pulveret ligger på plass under en lengre tid mens du er borte, og du kan fjerne deg når du kommer hjem. Forhåpentligvis fjerner du da hele problemet.
 5. Tetting: Spesielt på kjøkken og bad kan det være en god idé å tette skjøter og kroker (f.eks. fog, silikon osv. avhengig av materiale) slik at sølvkre og skjeggkre får mindre plass å gjømme og bosette seg. Tetting driver også dyrene ut fra gjemmestedene slik at andre bekjempningsmidler fungerer bedre.
 6. Temperatur: Etter som de gjerne legger egg i temperaturer rundt 25–30 grader, kan lavere temperaturer ofte bidra til å minske problemet på en enkel måte. Du kan f.eks. senke temperaturen på gulvvarmen.
 7. Ventilasjon: Lavere fuktighet gjør miljøet mindre gunstig. Hvis du f.eks. lar vifta gå oftere, senker du luftfuktigheten og kan dermed kvitte deg med dyrene. Selv om skjeggkreet er mindre følsomt, så liker de fuktige forhold på samme måte som sølvkreet, og dermed kan du bruke de samme metodene ved å forbedre ventilasjonen på kjøkken, bad eller andre rom i huset. Luft ut ved jevne mellomrom.

En forskjell er at skjeggkre kan kreve mer spredte tiltak ettersom de kan være mer spredt rundt i huset. 

Jo tidligere du begynner å bekjempe, jo lettere og raskere går det. Begynn med tiltak du kan iverksette med en gang og legg deretter til andre tiltak etter behov. Rengjøring, tetting, temperatur og ventilasjon er ting du kan krysse av på listen umiddelbart. Ha som mål å bli kvitt dem med en gang!

Vil du lære mer om sølvfisker og bekjempning eller hvordan du best bruker feller?

 

 

Relaterte produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top